Przemyty w areszcie śledczym. Co i jak często próbują dostarczyć osoby z zewnątrz?

2021.06.15 08:31
Osadzeni i tymczasowo aresztowani nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Dlatego komórki, obok narkotyków, to przedmioty bardzo przez zamkniętych pożądane. Osoby z zewnątrz próbują je dostarczać. Liczba tych prób, mimo że nie jest wielka, rośnie z roku na rok.
Przemyty w areszcie śledczym. Co i jak często próbują dostarczyć osoby z zewnątrz?
Fot: Areszt Śledczy w Białymstoku

5 prób w tym roku

W każdym roku dochodzi do prób dostarczenia na teren Aresztu Śledczego w Białymstoku przedmiotów niedozwolonych. W 2019 r. więziennicy odnotowali 1 taką próbę, w 2020 r. 3, a w tym roku, dotychczas, 5 tego typu podstępów.

Głównie chodzi o telefony komórkowe, karty SIM oraz środki odurzające. "Nadawcy" próbują przekazać te przedmioty z wykorzystaniem korespondencji oraz paczek. Uważają, że sprzyjającą okazją są także widzenia. Tymczasem więziennicy mają w swoim "arsenale" m.in. RTG, urządzenia do wykrywania sygnałów telefonów komórkowych czy też ręczne wykrywacze metali.

Podczas widzenia osoby przychodzące z zewnątrz nie mogą nic dostarczyć osadzonemu. Mają jednak możliwość przesłania paczki (odzieżowo-higienicznej oraz żywnościowej), a także zrobienia zakupów za pośrednictwem kantyny aresztu (składa się zamówienie online). Kantyna to także miejsce, gdzie osadzeni, którzy mają własne pieniądze, mogą zrobić zakupy w sposób bezgotówkowy. Przy czym areszt zapewnia niezbędne środki higieniczne wszystkim osadzonym.

Dlaczego osadzeni i tymczasowo aresztowani nie mogą mieć telefonów?

- Zakaz posiadania telefonów komórkowych wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Telefon komórkowy jest przedmiotem niedozwolonym, który może utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego lub realizację ustalonego porządku w jednostce organizacyjnej, może on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej lub osoby. Skazanym lub tymczasowo aresztowanym członkom zorganizowanych grup przestępczych kontakty telefoniczne mogą dawać możliwość manipulowania i wpływania na zeznania świadków, zlecania ich zabójstwa, kontynuowania działalności przestępczej czy kierowania z zakładu karnego działalnością grupy - tłumaczy Kamil Tyburski, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Co z dostępem do internetu?

Z drugiej strony osadzeni mają zapewniony dostęp do kilkudziesięciu serwisów internetowych. Są to przede wszystkim strony polskich instytucji i organów państwowych. Pozbawieni wolności mogą korzystać także z serwisów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

- Służba Więzienna sukcesywnie rozszerza więźniom możliwość korzystania ze stron internetowych. Udostępnianie stron osobom pozbawionych wolności nie może jednak naruszać porządku i zasad bezpieczeństwa w zakładzie karnym i areszcie śledczym. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszystkie osoby pozbawione wolności, w tym tymczasowo aresztowani - podkreśla Kamil Tyburski.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1582 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39