Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego

ul. Kalinowa 5
15-794 Białystok

tel. 85 654 36 42
fax. 85 654 36 42
Czynne: PN - PT: 7.00 - 17.00
Sekretariat: 7.00 - 15.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 81691

SPOŁECZNA TRÓJKA TO SZKOŁA, W KTÓREJ DOBRO DZIECKA JEST RZECZĄ NAJWAŻNIEJSZĄ

Wybierz dla swojego dziecka szkołę, która jest przyjazna, bezpieczna i pełna radości!

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi  BTO istnieje od 1991 r. Organem prowadzącym jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe. Jako jednostka niepubliczna szkoła utrzymuje się przede wszystkim z wpłat czesnego, dokonywanych przez rodziców, dotacji z budżetu państwa oraz pozyskanych środków na realizację projektów krajowych i europejskich.

Nasze atuty to:

 • liczebność klas - maksymalnie 18 osób,
 • jednozmianowość - lekcje rozpoczynają się zawsze o godz. 8.00,
 • świetlica czynna od 7.00 do 17.00 (do ostatniego ucznia), w której dzieci miło i aktywnie spędzają czas,
 • nauka języków obcych w małych grupach prowadzona metodami aktywizującymi:
  język angielski: już od zerówki  w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina teatru po angielsku oraz 1 godzina CLIL, czyli poznawanie świata przyrody z wykorzystaniem języka angielskiego, od klasy IV 6 godzin  w podziale na grupy zaawansowania, podczas których uczniowie czytają i analizują teksty literackie w oryginale, poznają kulturę i historię krajów anglojęzycznych, konwersują po angielsku doskonaląc wymowę i akcent.
  język niemiecki i hiszpański od klasy 2 do wyboru w wymiarze 2 godzin w tygodniu, w klasie 6 - 3 godziny w tygodniu,
 • od klasy 7 zapraszamy do oddziałów dwujęzycznych, w których biologia i informatyka  prowadzona jest częściowo w  języka angielskiego, natomiast umiejętności komunikacyjne młodzieży doskonalone są w małych grupach konwersacyjnych.
 • cyklicznie organizowane są  zagraniczne wyjazdy do Londynu i Wiednia sprawdzające w praktyce umiejętności językowe uczniów.

Ponadto oferujemy:

 • nowoczesną salę komputerową z szybkim łączem internetowym,
 • dwie mobilne pracownie informatyczne,
 • tablice interaktywne i sprzęt audiowizualny we wszystkich klasach,
 • zajęcia z robotyki - do dyspozycji uczniów i nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych i nauki programowania dostępne są: tablety i roboty takie jak: ozoboty, edisony, photony, dash’e, dot’y oraz maty do kodowania,
 • zajęcia „science” od klasy 0 do 6, czyli eksperymenty naukowo-przyrodnicze,
 • zajęcia szachowe od klasy 0  w wymiarze 2 godzin w tygodniu, mamy silną, szkolną ligę  szachową, która od 12 lat zajmuje I miejsce w Białymstoku,
 • obowiązkowe zajęcia na basenie oraz sekcja pływacka dla chętnych,
 • taniec towarzyski dla wszystkich uczniów klas 0-3,
 • areobic jako 4 godzina wf jako alternatywa do basenu,
 • bogate zaplecze sportowe - sala gimnastyczna doskonale wyposażona w sprzęt sportowy oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boisko poliuretanowe,
 • bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych oraz ogród ze ścianką wspinaczkową,
 • udział w licznych projektach i programach profilaktycznych i dydaktycznych,
 • udział w  cyklicznych konkursach  międzyszkolnych i wojewódzkich, nad którymi honorowy patronat sprawuje Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Białegostoku,

Po lekcjach uczniowie mają możliwość skorzystania z bogatej oferty kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych:

 • naukowych, m.in.: koła przedmiotowe, zajęcia robotyki i grafiki komputerowej, zajęcia z Lego, koło kultury i języka hiszpańskiego i rosyjskiego,
 • sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, zajęcia lekkoatletyczne, unihokej, strzelectwo, tenis stołowy, sekcja lekkoatletyczna i pływanie,
 • artystycznych: chór, zespół muzyczny, origami, nauka gry na gitarze, perkusji i ukulele
 • kształtujących umiejętności społeczne:  koło wolontariatu, edukacji wielokulturowej,oraz projekty "Młodszy brat, młodsza siostra", „Wolni od uprzedzeń”,
 • kreatywnych,  uczących  niezależnego i logicznego myślenia, eksperymentach twórczych  rozwijających  postawy przedsiębiorcze,
 • rozbudzających świadomość kulturalną: zajęcia teatralne, Dyskusyjny Klub Filmowy,
 • kształtujących praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu: koło kulinarne, zajęcia "Szycie-życie" oraz „Szydełko i druty”, zajęcia "Drewniane inspiracje", "Modna biżuteria",
 • rozwijających pasje poznawcze,
 • zajęciach w grupach tutorskich przygotowujących do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Stworzyliśmy w naszej szkole Kreatywne Centrum Nauki i Zabawy bogato wyposażone w zestawy Lego.

Nasze mocne strony wychowawcze:

 • wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów,
 • druga godzina wychowawcza, podczas której młodzież rozpoznaje swoje emocje, uczy się panowania nad nimi, poznaje techniki uczenia się oraz cyklicznie spotyka się z psychologiem, pedagogiem i innymi ciekawymi ludźmi,
 • promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wychowawczym,
 • samorządność uczniowska,
 • poszanowanie godności osobistej i światopoglądowej uczniów i ich rodziców,
 • nauczyciele - uczestniczą w licznych formach doskonalenia i podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych z zakresu wychowania i profilaktyki,
 • bogate zaplecze psychologiczno-pedagogiczne:pedagog, psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny
 • zaangażowani wychowawcy z  indywidualnym podejściem do ucznia (organizowanie wraz z uczniami i rodzicami wywiadówek partnerskich),
 • wysoka akceptacja klasy i szkoły przez uczniów;

Ambitni, doświadczeni i twórczy nauczyciele prowadzą zajęcia w przyjaznej atmosferze, na wysokim poziomie. Dzięki temu mamy wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz innych ogólnopolskich konkursów wiedzowych, a nasi uczniowie osiągają wyniki z egzaminów zewnętrznych powyżej średniej Białegostoku. Od lat przyznawane jest młodzieży stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, muzyce, plastyce i wyróżniającą się postawę społeczną.

Tradycją szkoły od 2013 r. stało się rozwijanie kreatywnego myślenia w ramach programu "Odyseja Umysłu" realizowanego w formie międzynarodowego konkursu, nad którego polską edycją patronat sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Odyseusze uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych. W roku szkolnym 2015/2016 drużyna z naszej szkoły jako pierwsza grupa z Podlasia pojechała na Finały Odysei Umysłu do USA, w 2016/2017 reprezentowała nasz region na Białorusi, a w 2018/2019 zdobyła pierwsze miejsce na Eurofesitwalu w Niemczech. W kolejnych latach 3 nasze drużyny ponownie reprezentowały Polskę w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w szkole działa 11 drużyn Odyseuszy.

Uczniom naszej szkoły zapewniamy:

 • zajęcia wyrównawcze na każdym poziomie nauczania oraz indywidualne zajęcia z matematyki dla uczniów po długich chorobach i absencjach,
 • korzystanie z bezpłatnej, indywidualnej terapii logopedycznej po przeprowadzeniu przesiewowych badań logopedycznych,
 • trening ortograficzny,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • regularne konsultacje nauczycielskie ze  wszystkich przedmiotów.

Bierzemy udział w licznych projektach oraz programach ogólnopolskich i międzynarodowych. We współpracy z innymi krajami europejskimi, w ramach projektów Erasmus + , podnosimy umiejętności językowe i metodyczne naszej kadry, wspólnie pracujemy nad nowatorskim sposobem realizacji treści programowych z nauk przyrodniczych, dokonujemy wymiany młodzieży z Hiszpanią.

W klasach młodszych stosujemy Plan Daltoński, który polega na metodzie indywidualnej pracy oraz zakłada dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności, zmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Poza tym uczniowie jeżdżą na wycieczki, czynnie uczestniczą w życiu miasta, chodzą do kina, teatru, na warsztaty edukacyjne w ramach współpracy z różnymi instytucjami, biorą udział w grach miejskich, a czasami nocują z wychowawcami w szkole wesoło spędzając czas. Tradycją są organizowane corocznie spotkania integracyjne, Zielona Szkoła, koncert "Mikołajkowy dar serca", pokazy osiągnięć uczniów podczas "Kreatywnej Sceny Społecznej Trójki".

Dwukrotnie nasza szkoła zdobyła główną nagrodę w kategorii Innowacja Społeczna za stosowanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi BTO to szkoła z ponad 30-letnią tradycją!

Podstawą jest bezpieczeństwo, życzliwa atmosfera i wysoka jakość nauczania!

Nasza szkoła kojarzy się nie tylko z nauką, ale i z rozwojem zainteresowań, udanymi imprezami i przyjazną atmosferą!

Zapraszamy serdecznie również dzieci 6-letnie do naszych klas zerowych!

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1609 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39