Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym Mig-iem

ul. Zwycięstwa 8E
15-703 Białystok

tel. 606 251 269, 797 923 031, 502 689 183, 506 802 011
Czynne: PN: 9.00 - 12.00, WT: 13.00 - 16.00, ŚR: 9.00 - 12.00
Ilość wyświetleń: 34311

NASZA MISJA
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstało w marcu 2011 r. z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu. Celem statutowym naszej organizacji jest wszechstronna działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem osób słyszących.
Działalność stowarzyszenia opiera się głównie o społeczną pracę jego członków.

Nasze główne zadania to zapewnienie tłumacza języka migowego osobom niesłyszącym w kontaktach z otoczeniem. W tym celu profesjonalną pomocą służą współpracujący ze Stowarzyszeniem specjaliści - certyfikowani tłumacze języka migowego (T1), tłumacze wywodzący się ze środowiska osób niesłyszących, a także psycholog, pedagog posiadający duże doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi, oraz wykładowcy języka migowego.

Ponadto propagujemy działania zmierzające do integrowania osób z wadą słuchu ze środowiskiem społecznym słyszących poprzez organizowanie różnorodnych nieodpłatnych zajęć m.in. warsztatów fotograficznych, psychologicznych, tanecznych, teatralnych, zajęć sportowych, zajęć kabaretowych - Kabaret "Kaktus na Ostro" itp. oraz różnorodnych imprez integrujących osoby niesłyszące i słyszące jak np. ogniska, imprezy taneczne, bale sylwestrowe, kuligi, wycieczki rowerowe itp.
Bariera komunikacyjna utrudnia osobom niesłyszącym dostęp do różnych form aktywności.

Ważnym aspektem działania Stowarzyszenia jest organizowanie kursów języka migowego na wszystkich poziomach. Nasze kursy przygotowane są z myślą o wszystkich osobach, instytucjach, czy podmiotach, które są zainteresowane nauką języka migowego i chcą nauczyć się podstawowej komunikacji z osobami z wadami słuchu.

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" posiada wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.20/00033/2012

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚĆI SPN "MIG-iem"
Terenem działań Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwo podlaskie.

Bezpłatne wsparcie osobom niesłyszących i niedosłyszącym we wszystkich sprawach życia codziennego udzielane jest w Ośrodku Wsparcia Społecznego Niesłyszących przy ul. Zwycięstwa 8E codziennie w godzinach:
Poniedziałek
08:00 - 16:00
Wtorek
08::00 - 19:00
Środa
08:00 - 16:00
Czwartek
08:00 - 16:00
Piątek
08:00 - 16:00

Dwa razy w tygodniu organizowane są integracyjne zajęcia grupowe dla wszystkich chętnych w godzinach:
Wtorek
15:00 - 19:00
Sobota
15:00 - 19:00

OFERUJEMY:

 • Pomoc tłumacza języka migowego we wszystkich sprawach życiowych.
 • Różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, imprezy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 • Rehabilitację zawodową i społeczna osób z niepełnosprawnością słuchu.
 • Kursy języka migowego na wszystkich poziomach.

Strona WWW:
www.mig-iem.pl
http://pl-pl.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Pomocy-Nies%C5%82ysz%C4%85cym-MIG-iem/214117925287612

Telefony:

 • 506 802 011
 • 606 251 269
 • 797 923 031
 • 502 689 183

Numer KRS:
0000381055

REGON:
200429582

NIP:
5423200996

Działalność SPN "MIG-iem":

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niesłyszących,
 • pomoc tłumacza języka migowego,
 • integracyjne zajęcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących,
 • kursy języka migowego.
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym Mig-iem
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym Mig-iem
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym Mig-iem
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym Mig-iem
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1597 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39