Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok

tel. 85 742 25 69
Ilość wyświetleń: 21782

Szkoła ponadpodstawowa kształcąca młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia mają na celu usamodzielnienie uczniów i przygotowanie do jak najlepszego funkcjonowania w  codziennym życiu.
Uczniowie kształcą się m.in. w zakresie: przygotowywania posiłków, szycia, prac porządkowych, prania, ogrodnictwa, korzystania z komputera i urzadzeń biurowych, technik plastycznych i użytkowych, elementy prac stolarskich.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się zajęcia edukacyjne:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • wychowanie fizyczne,
  • przysposobienie do pracy,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia kształtujące kreatywność,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się.

Kształcenie uczniów w szkole jest zindywidualizowane, dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Budynek szkoły objęty jest monitoringiem. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra. Uczniowie są pod stałą opieką pedagogów i psychologa szkolnego, logopedów.
Przy szkole działa Internat, który oferuje opiekę od poniedziałku do piątku.
ZS 16 posiada certyfikat Szkoły z Klasą, brał udział m.in. w akcji Bezpieczna Szkoła, od lat realizuje projekty unijne m.in. eTwinning, Erasmus, Comenius, Wolontariat Europejski - młodzież, oprócz edukacji międzykulturowej, poznaje nowoczesne technologie multimedialne.

Młodzież bierze udział w licznych konkursach, odnoszą sukcesy na zawodach sportowych, działający w szkole teatr zdobył liczne nagrody.
Zajęcia pozalekcyjne to m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne (siłownia, aerobik, zajęcia na basenie), zajęcia teatralne, taneczne, warsztaty filmowe, plastyczne, zajęcia informatyczne, wokalne, muzyczne. W szkole działa koło krajoznawczo – turystyczne organizujące rajdy i wycieczki.
Organizujemy bale karnawałowe, ogniska, wyjścia do kina, teatru, spotkania i imprezy integracyjne. Organizujemy również różnorodne zajęcia i warsztaty dla rodziców i opiekunów naszych uczniów.

Szkoła współpracuje z Fundacją Aktywizacja, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, realizuje projekty w ramach doradztwa zawodowego dla osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej, Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w CKU w Białymstoku, z Powiatowym Urzędem Pracy i trenerami pracy osób niepełnosprawnych.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1523 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39