Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - Technikum Zawodowe Nr 1

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok

tel. 85 653 00 73
Czynne: PN - PT: od 07:30 do 15:30
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 47452

Jesteśmy szkołą z tradycjami, ale otwartą na wyzwania współczesnego świata. Naszym celem jest przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie obywatelskim wyposażonego w wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 PROWADZIMY NABÓR DO KLAS O PROFILU:


IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa 1 ALO mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców)

Klasa pod patronatem MOSP Białystok

Klasa mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców)  to oferta adresowana do chłopców, którzy chcą w znacznym stopniu poprawić własne umiejętności gry w piłkę nożną. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską. Realizowany program zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz, równolegle z zajęciami edukacyjnymi, kształcenie umiejętności sportowych w dyscyplinie piłka nożna. Treningi odbywają się codziennie w ramach zajęć szkolnych w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Organizujemy także wyjazdy na zgrupowania. W ramach zajęć treningowych odbywają się mecze towarzyskie z drużynami klubów piłkarskich, ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach na basenie oraz na siłowni.

Wyróżniający się uczniowie uzyskują kwalifikacje trenerskie UEFA C oraz kwalifikacje sędziowskie. W trakcie czteroletniej nauki Trenerzy pomagają ukierunkować uczniów do podjęcia pracy w dziedzinie sportu
i rekreacji np. na stanowisku trenera piłki nożnej.

  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, biologia
  • Języki obce: język angielski (kontynuacja) i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (od podstaw)
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia i jeden wybrany z: język angielski, geografia, chemia, fizyka

Klasa 1 BLO mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców i dziewcząt)

Klasa pod patronatem PODLASKI ZPN

Klasa mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców i dziewcząt) to oferta adresowana do wszystkich chętnych, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, którzy chcą w znacznym stopniu poprawić własne umiejętności gry w piłkę nożną . Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską. Realizowany program zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz, równolegle z zajęciami edukacyjnymi, kształcenie umiejętności sportowych w dyscyplinie piłka nożna. Treningi odbywają się codziennie w ramach zajęć szkolnych w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Uczniowie pozostają zawodnikami swoich klubów macierzystych i grają w rozrywkach klubowych w swoich drużynach. Organizujemy także wyjazdy na zgrupowania. W ramach zajęć treningowych odbywają się mecze towarzyskie z drużynami klubów piłkarskich, ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach na basenie oraz na siłowni.

Wyróżniający się uczniowie uzyskują kwalifikacje trenerskie UEFA C oraz kwalifikacje sędziowskie. W trakcie czteroletniej nauki trenerzy pomagają ukierunkować uczniów do podjęcia pracy w dziedzinie sportu
i rekreacji np. na stanowisku trenera piłki nożnej.

  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia
  • Języki obce: język angielski (kontynuacja) i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (od podstaw)
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia i jeden wybrany z: język angielski, biologia, chemia, fizyka

Klasa 1 CLO humanistyczno-medialna

Klasa humanistyczno-medialna to oferta adresowana do uczniów o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych. Edukacja medialna stawia sobie za cel wykształcenie określonych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, tak, aby uczniowie mogli swobodnie i bez przeszkód praktycznie wykorzystywać współczesne technologie. Uczniowie na tym profilu przygotowują się do sprawnego i kreatywnego funkcjonowania w świecie mediów, wzbogacają wiedzę z zakresu komunikowania, komunikacji masowej, funkcji i roli mediów we współczesnym świecie, poznają gatunki dziennikarskie, biorą udział w wycieczkach i warsztatach tematycznych i poznają praktyczną stronę pracy prasy, radia, telewizji i agencji reklamowych. Natomiast interaktywne zajęcia wzbogacają informacje o szeroko pojętej kulturze audiowizualnej i medialnej.

Nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie: w mediach (prasa, radio, telewizja), w wydawnictwach, w agencjach reklamowych, w redakcjach portali internetowych, działach marketingu i promocji różnych przedsiębiorstw. Kończąc klasę o profilu humanistyczno-medialnym uczniowie mogą także kontynuować naukę na uczelniach wyższych na takich kierunkach jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia, historia, a także: psychologia, filologia angielska, filologia polska, filozofia, pedagogika, archeologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie, kryminologia, europeistyka.

  • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
  • Języki obce: język angielski (kontynuacja) i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (od podstaw)
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia i jeden wybrany z język angielski, wiedza o społeczeństwie

 

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1

Klasa 1 ATZ technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu i dźwięku oraz realizuje projekty multimedialne i graficzne. Uczęszczanie na ten kierunek to doskonały wybór dla osób zainteresowanych rejestracją obrazu i dźwięku oraz nowoczesnymi metodami ich obróbki. Posługując się nowoczesnym oprogramowaniem oraz sprzętem audiowizualnym, nasi uczniowie poznają różnorodne techniki tworzenia cyfrowych materiałów użytkowych i artystycznych. Poznając od podstaw budowę oraz obsługę sprzętu audiowizualnego takiego jak cyfrowe i analogowe aparaty fotograficzne, kamery oraz mikrofony, uczniowie wprowadzani są w świat rejestracji obrazu i dźwięku. Z kolei pracując w nowoczesnej sali komputerowej wyposażonej w specjalistyczny osprzęt i oprogramowanie, młodzież poznaje arkana obróbki zarejestrowanych plików cyfrowych i tworzenia za ich pomocą materiałów użytkowych, jak i artystycznych. Ucząc się w naszej szkole, młodzież poznaje podstawy tworzenia reklam, prezentacji multimedialnych, retuszu zdjęć, fotomanipulacji i animacji.

Podczas nauki nasi uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Zaliczone egzaminy oraz ukończenie naszego technikum dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdana matura otwiera możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w: laboratoriach i zakładach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, agencjach reklamowych, redakcjach portali internetowych, działach marketingu i promocji różnych przedsiębiorstw.

Przedmioty rozszerzone: język angielski
Języki obce: język angielski (kontynuacja) i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (od podstaw)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i jeden wybrany z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka

Klasa 1 BTZ technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest ciekawym i nowoczesnym kierunkiem dającym duże możliwości dalszego rozwoju. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, fotografii, multimediów oraz informatyki. Uczęszczanie na ten kierunek to doskonały wybór dla osób zainteresowanych sztuką i multimediami oraz najnowszymi technologiami. Posługując się nowoczesnym oprogramowaniem graficznym oraz sprzętem komputerowym, uczniowie tego kierunku poznają różne techniki tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz wektorowej. Zdobyte umiejętności testują podczas projektowania materiałów użytkowych i artystycznych m.in.  plakatów, ulotek, billboardów, wizytówek, książek, czasopism oraz etykiet i opakowań wszelakiego typu. Nasi podopieczni projektują również strony internetowe, bannery, oraz layouty aplikacji mobilnych i desktopowych.  Zaznajamiani są również z arkanami tworzenia identyfikacji wizualnej.

Podczas nauki nasi uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Zaliczone egzaminy oraz ukończenie naszego technikum dają tytuł zawodowy technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdana matura otwiera możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, firmach wydawniczych, drukarniach, zakładach fotograficznych, działach marketingu i promocji różnych przedsiębiorstw, redakcjach portali internetowych.

  • Przedmioty rozszerzone: język angielski
  • Języki obce: język angielski (kontynuacja) i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (od podstaw)
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i jeden wybrany z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka

Klasa 1 CTZ technik reklamy/realizacji nagrań/technik realizacji nagłośnień

Technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie, wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Nauka na tym kierunku to fascynująca podróż po polach projektowania graficznego, językoznawstwa, marketingu, socjologii, historii sztuki i wielu innych dyscyplinach wiedzy. Uczniowie tego profilu nauczą się posługiwać narzędziami marketingowymi, jak rozwijać i budować wizerunek marki lub produktu, jak przygotować profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik reklamy wizualnej. Absolwenci tego kierunku dowiedzą się, jak należy projektować reklamę prasową, radiową, spot reklamowy, plakat, ulotki oraz reklamę internetową i zewnętrzną. Nauczą się trafnie dobierać formy reklamy i media. Poznają podstawy rysunku, projektowania graficznego i fotografii reklamowej. Zdobędą umiejętności prowadzenia prezentacji i rozmów sprzedażowych oraz pozyskiwania klientów, a także prowadzenia i opracowywania badań marketingowych. Dowiedzą się też, jak funkcjonują agencje reklamowe.

Podczas nauki nasi uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Zaliczone egzaminy oraz ukończenie naszego technikum dają tytuł zawodowy technika reklamy, a zdana matura otwiera możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie: w mediach, agencjach reklamowych, agencjach PR, jako copywriter, art designer, account manager, specjalista ds. marketingu, organizator działań promocyjnych.

Zawód technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień jest również zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym. Technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień zajmuje się również, edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie poznają tajniki organizowania planu nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku, konfigurowania i obsługi konsolety mikserskiej do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu oraz obsługi systemów mikrofonowych, stosowania sposobów przetwarzania i odtwarzania dźwięku, obsługi programów komputerowych przeznaczonych do obróbki dźwięku, wykonywania pomiarów akustyki pomieszczeń, rejestrowania, montażu, przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego, zestawiania urządzeń do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń, wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego, realizowania nagłośnienia imprez plenerowych, estradowych i teatralnych, współpracy z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych.

Podczas nauki nasi uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Zaliczone egzaminy oraz ukończenie naszego technikum dają tytuł zawodowy technika realizacji nagrań i nagłośnień, a zdana matura otwiera możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Po ukończeniu nauki absolwent może znaleźć zatrudnienie w: studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień na estradzie, na planie filmowym, w teatrze, operze, filharmonii, firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania multimedialnego. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  • Przedmioty rozszerzone: język angielski
  • Języki obce: język angielski (kontynuacja) i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski (od podstaw)
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski i jeden wybrany z: jeden wybrany z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka


NASZE ATUTY:

  • organizujemy indywidualny tok nauki dla uczniów zdolnych, utalentowanych sportowo,
  • organizujemy konkursy na szczeblu wojewódzkim i miejskim rozwijające pasje i talenty uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • w szkole działa Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
  • w ramach różnych projektów unijnych organizujemy ciekawe zajęcia oraz współpracujemy ze szkołami z zagranicy,
  • w klasach sportowych prowadzimy specjalistyczne zajęcia indywidualne (trening techniki indywidualnej, bramkarski, koordynacji ruchowej, przygotowania motorycznego i aerobic),
  • dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i trenerską (trenerzy z uprawnieniami I klasy posiadający licencje UEFA A I UEFA PRO),
  • w technikum kształcimy w zawodach, które organizują świat reklamy i mediów - radia, telewizji, internetu,
  • działają koła zainteresowań (m.in. Szkolne Koło Caritas).

BAZA LOKALOWA I DYDAKTYCZNA
Szkoła jest świetnie usytuowana - do centrum miasta można dotrzeć samochodem w 4 minuty (od ul. Lipowej dzielą nas jedynie 4 km)
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: 5, 7, 9, 11, 18, 19, 106

Dysponujemy:

  • boiskiem szkolnym ze sztuczną nawierzchnią, salą gimnastyczną, siłownią,
  • biblioteką z centrum multimedialnym,
  • bezprzewodową siecią internetową, radiowęzłem oraz monitoringiem,
  • internatem, kuchnią i stołówką (gdzie gotujemy jak w domu!),
  • wieloma pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny,
  • w technikum fotografii i multimediów sala tylko do użytku profilu, wyposażona w specjalistyczne żaluzje, które zamieniają pomieszczenie klasowe w salę kinową,
  • atelier wyposażone w oświetlenie ciągłe i błyskowe,
  • pracownia fotografii tradycyjnej (czarno-białej) wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt (procesory i osprzęt) oraz profesjonalne aparaty fotograficzne.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Organizujemy różnorodne zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań i warsztatów. Nauczyciele organizują zajęcia indywidualne z uczniami, gdzie młodzież przygotowywana jest do olimpiad i konkursów, a także zawodów sportowych.

Ponadto naszym wychowankom w internacie organizujemy:

  • zajęcia sportowe na boisku szkolnym i siłowni (Mistrzostwa Internatu ZSOiT w Wyciskaniu Sztangi, Internacki Turniej Tenisa Stołowego, Internacki Turniej Piłki Nożnej, Pożegnalny Mecz Absolwentów, Turniej Piłki Siatkowej Internatów i Burs Województwa Podlaskiego),
  • imprezy cykliczne - Wieczór wigilijny, "Andrzejki", Pożegnanie Absolwentów,
  • zajęcia plastyczne - warsztaty decoupage, wykonujemy bożonarodzeniowe i wielkanocne kartki świąteczne, które przekazujemy na kiermasz szkolny.

W ramach szkolenia piłkarskiego współpracujemy z:

  • Miejskim Ośrodkiem Szkolenia Piłkarskiego,
  • Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej,
  • Jagiellonią - Białystok Sportową Spółką Akcyjną,
  • Klubem Sportowym "Włókniarz" Białystok,
  • Akademią Piłkarską Dziewcząt "EKOSPORT",
  • Międzyszkolnym Osiedlowym Klubem Sportowym "MOKS Słoneczny Stok".

Zapraszamy!

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - Technikum Zawodowe Nr 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - Technikum Zawodowe Nr 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - Technikum Zawodowe Nr 1
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1187 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39