3 nowe nazwy dla białostockich placów i ulic. Kogo wybrano na patronów?

2021.06.21 18:48
Historia tych patronów jest tak odległa, że nie wzbudziła - tak jak wielu bardziej współczesnych - emocji wśród radnych. Na poniedziałkowej sesji nadano nazwy dwóm białostockim ulicom oraz placowi.
3 nowe nazwy dla białostockich placów i ulic. Kogo wybrano na patronów?
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Uliczce na osiedlu Bagnówka będzie patronować Artemida

Na osiedlu Bacieczki - po dzisiejszej uchwale już formalnie - będą bulwary św. Jana Teologa. Nazwa ta zwyczajowo weszła do użycia przez białostoczan już w 2014 r., kiedy to powstała zwycięska inwestycja Budżetu Obywatelskiego.

Jan Teolog, apostoł i ewangelista był najmłodszym z grona dwunastu apostołów, synem rybaka z Galilei – Zebedeusza i Salome. Urodził się prawdopodobnie w Betsaidzie. Należał do trzech wybranych uczniów, których Jezus zabierał ze sobą w szczególnych momentach swej misji. W ten sposób Jan stał się świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy przemienienia na Górze Tabor i zmagań Jezusa w Ogrodzie Getsemani. Ze św. Piotrem odpowiadał również za przygotowanie Ostatniej Wieczerzy. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Jan przez długi czas przebywał w Jerozolimie, następnie wyruszył do Samarii i Efezu. Wg tradycji apostoł Jan jest autorem jednej z Ewangelii, trzech Listów Apostolskich oraz Apokalipsy. Księgi Nowego Testamentu, pochodzące spod pióra Jana, uważa się za najpiękniejsze świadectwo jakie pozostawili po sobie apostołowie. Za swą ewangeliczną naukę o Bogu Słowie zwie się go Bogosłowem (Teologiem). Przez cerkiew prawosławną nazywany jest również Apostołem Miłości przez szacunek dla jego nauczania bazującego na słowach, że Bóg jest miłością. W tradycji zachodniej uważany jest za m.in. patrona Albanii i Azji Mniejszej. W tradycji wschodniej jest orędownikiem uczących się pisania ikon, rybaków, teologów oraz wiernych modlących się o pomyślność i zgodę w rodzinie.

Z zupełnie innego panteonu pochodzi nowa patronka ulicy na osiedlu Bagnówka. Niewielka uliczka będzie nosić imię Artemidy. W mitologii greckiej Artemida to bogini łowów, zwierząt, lasów, gór i roślinności; wielka łowczyni. Uważana jest również za boginię płodności, niosącą pomoc rodzącym kobietom. Ulica znajduje się na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych, którym mają patronować mitologiczne bóstwa. W pobliżu znajduje się ulica Afrodyty.

Inna z nowych ulic na osiedlu Bagnówka, prostopadła do Ustronnej i Trawiastej, będzie nosić nazwę Kreatywna. Miano to zaproponowano również nie bez przyczyny. Z wnioskiem w tej sprawie, w imieniu społeczności szkolnej, zwróciła się dyrektor nowo powstającej Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku, która mieścić się będzie przy tej ulicy.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

662 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39