30 mln zł trafi do podlaskich szpitali

2022.08.03 18:00
Szpitale w Łomży, Suwałkach, Grajewie i Białymstoku zostały wyłonione w konkursie dotyczącym wsparcia oddziałów zakaźnych oraz pracowni diagnostycznych. Łącznie do podlaskich placówek trafi ponad 30 mln zł.
30 mln zł trafi do podlaskich szpitali
Fot: Malwina Witkowska

Szpitale zostały wyłonione w konkursie w ramach unijnej inicjatywy REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przyznane środki beneficjenci będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wykonanie szeregu niezbędnych prac budowlanych.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu zwiększy się dostęp pacjentów do specjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych. Skróci się również średni czasu pobytu pacjenta na oddziale zakaźnym, co wpłynie na możliwość objęcia opieką większej liczby pacjentów i szybkiego reagowania placówek w sytuacjach kryzysowych. Na zmianach skorzystają też osoby z niepełnosprawnościami. Szpitale przeznaczą także środki na wprowadzenie rozwiązań zwiększających dostępność oddziałów zakaźnych oraz bezpieczeństwo takich pacjentów.

W całej Polsce zarekomendowano łącznie 30 wniosków na łączną kwotę 200 mln zł. Wśród nich znalazły się cztery projekty podlaskich placówek:

- Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży (7,8 mln zł);
- Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (7,9 mln zł);
- Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr. Witolda Ginela w Grajewie (7,1 mln zł);
- Doposażenie w wyroby medyczne oddziałów zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w ramach instrumentu REACT-EU (7,8 mln zł).

Ponadto na liście rezerwowej znalazły się 2 projekty z województwa podlaskiego. Są nimi:
- Wzmocnienie potencjału Oddziału Obserwacyjno-zakaźnego oraz poradni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie (7,8 mln zł);
- Poprawa jakości leczenia chorób zakaźnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce (7,4 mln zł).

Konkurs dla obszaru chorób zakaźnych ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia to pierwszy nabór wniosków w ramach REACT – EU w Programie Infrastruktura i Środowisko. O fundusze mogły ubiegać się podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) udzielające świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym.

Placówki, które otrzymają środki unijne na wsparcie oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych, nie wnoszą wkładu własnego. Środki z REACT-EU pokrywają 100% wydatków kwalifikowalnych. Celem preferencyjnych zasad dofinansowania z REACT-EU jest wzmocnienie zdolności reagowania systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl
1502 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39