35 mln zł dla młodych mieszkańców Podlaskiego. Kto je dostanie?

2024.03.06 10:30
W ciągu 4 lat najzdolniejsi uczniowie z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, uczęszczający do szkół podstawowych i liceów w Podlaskiem otrzymają stypendia. W sumie na ten cel będzie przeznaczona kwota w wysokości 35 mln zł.
35 mln zł dla młodych mieszkańców Podlaskiego. Kto je dostanie?
Fot: pixabay.com

Marszałek Artur Kosicki w piątek poinformował, że przeznaczono 35 mln zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów z rodzin w trudnej sytuacji. W sumie wsparcie dostanie 4 tys. osób. Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia.

– Młodych ludzi trzeba wspierać, oni są przyszłością tego regionu, a naszym obowiązkiem jest dbanie o to, by zostali w naszym województwie – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Uruchomiony przez zarząd województwa program stypendialny m być zachętą do tego, by młodzież chciała w przyszłości zostać w Podlaskiem i mieć realny wpływ na rozwój naszego regionu. 

Obecnie trwają prace nad kolejnym projektem tego typu, który ma być z kolei skierowany do uczniów szkół zawodowych.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O wsparcie w postaci stypendium mogą się ubiegać zdolni uczniowie szkół podstawowych i liceów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Komisja, oceniając wnioski weźmie pod uwagę próg dochodowy rodziny, średnią ocen (bądź posiadanie tytułu laureata konkursu/olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego)

– Mam nadzieję, że to wsparcie to będzie dobra motywacja dla stypendystów do dalszego rozwoju. Inwestowanie w edukację to tak naprawdę inwestycja w człowieka, najlepsza inwestycja. Mam nadzieję, że będziecie mówili o tym programie, zachęcajcie innych do aplikowania. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia – mówił Marek Malinowski.

W sumie do zdolnych uczniów z naszego województwa trafi niemal 35 mln zł, z czego ponad 31 mln zł pochodzić będzie z funduszy europejskich. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu województwa. W pierwszym roku stypendium wyniesie 6 tys. zł.

– Celem naszego projektu jest stworzenie na obszarze całego województwa podlaskiego równych szans edukacyjnych minimum 4 tys. uczniów. Projekt jest realizowany od grudnia 2023 r., a zakończy się 31 grudnia 2027 r. Są to cztery edycje naboru wniosków o przyznanie stypendiów. W ramach każdej z nich, obejmującej zamknięty rok szkolny: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, każdy uczeń spełniający kryteria naboru, zostanie objęty pomocą finansową - wyjaśniała Bożena Bieryło, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w urzędzie marszałkowskim.

Zdaniem Joanny Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim, wsparcie finansowe przyznane zdolnym uczniom będzie działał na nich motywująco.

– Chcemy, aby dziś inaugurowany program stypendialny był bodźcem do zaangażowania w naukę, rozwijania pasji i marzeń, ale także do budowania więzi społecznych i dbania o swoje otoczenie. Młodzież jest przyszłością naszego regionu, naszego kraju i to, co uczyni dziś, będzie kształtować świat jutra – mówiła, deklarując, że „jeśli ten program będzie sukcesem, to w przyszłych perspektywach finansowych na pewno będzie powtarzany”.   

Redakcja
24@bialystokonline.pl

898 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39