410 tys. zł na rzecz niepełnosprawnych i pomoc społeczną w Podlaskiem

2012.01.13 00:00
Zarząd województwa ogłosił w piątek (13.01) trzy konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu pomocy społecznej.
410 tys. zł na rzecz niepełnosprawnych i pomoc społeczną w Podlaskiem
Fot: sxc.hu

Pierwszy konkurs dotyczy ofert w sferze ochrony i promocji zdrowia. Pula środków przeznaczonych na realizację tego typu zadań wynosi w sumie 200 tys. zł.

O granty mogą ubiegać się instytucje kierujące swoje programy do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie (na ten cel władze województwa przeznaczyły 70 tys. zł) oraz do eksperymentujących bądź uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (80 tys. zł). Ponadto do podziału jest 35 tys. zł na działania z zakresu profilaktyki narkomanii i 15 tys. zł na profilaktykę HIV/AIDS.

Drugi konkurs, w ramach którego można starać się o pieniądze na wykonywanie zadań publicznych dotyczy inicjatyw na rzecz niepełnosprawnych: związanych z wspieraniem psychologiczno-terapeutycznym dla rodzin osób niepełnosprawnych oraz działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku. Pula konkursowa wynosi tu 80 tys. zł.

Dodatkowo urząd marszałkowski przeznaczy w sumie 130 tys. zł na działania w sferze pomocy społecznej: na wyrównywanie szans osób starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku oraz wspierania inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich.

E.S.

842 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39