44 zabytków przejdzie remont lub konserwację. Kolejka, dwory, ale najwięcej kościołów

2022.03.02 16:41
Tradycyjnie już najbardziej zadbane i pozostające zazwyczaj w bardzo dobrym stanie obiekty zabytkowe, czyli budynki sakralne otrzymają największe wsparcie z dotacji udzielanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Nadal mało środków płynie na ratowanie obiektów świeckich i będących w rękach prywatnych.
44 zabytków przejdzie remont lub konserwację. Kolejka, dwory, ale najwięcej kościołów
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Wigierska Kolej Wąskotorowa

W sumie ponad 2,2 mln zł rozdysponował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy podlaskich zabytkach. Właściciele starali się o wsparcie 67 inwestycji. Po ocenie formalnej oraz merytorycznej wniosków, udzielono 44 dotacji.

Najwyższa z nich - 150 tys. zł została przyznana na remont prawosławnej kaplicy cmentarnej pw. św. Marii Magdaleny w Białymstoku. 130 tys. zł przeznaczono na remont konstrukcji północno-zachodniej wieży kościelnej i zmianę pokrycia dachowego w Kościele Parafialnym pw. św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych, a 100 tys. zł na wymianę połaci dachowych w części dworkowej dworu Lutosławskich, dziś siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie. Najniższa z dotacji wyniosła 5 tys. zł.

Zdecydowana większość wsparcia udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków dotyczy obiektów sakralnych: kościołów, cerkwi i klasztorów.

Z obiektów świeckich konserwator dofinansuje jedynie 6.

Poza wspomnianym dworem w Drozdowie, prace przejdzie Pałac Branickich w Białymstoku - 40 tys. zł będzie kosztować bieżąca konserwacja zewnętrznych schodów i tarasu przy żelaznej balustradzie. Dotacja w kwocie 50 tys. zł trafi do S.C. Wigierska Kolej Wąskotorowa na remont pokrycia dachowego lokomotywowni, obecnie budynku muzeum. Natomiast Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Waryńskiego 4 w Białymstoku otrzymała 70 tys. zł na prace przy kamienicy z końca XIX w. - chodzi o remont elewacji od strony ul. Częstochowskiej wraz z wymianą części stolarki okiennej i wymianą drzwi zewnętrznych oraz instalację daszku szklanego na budynku. Henryka Zdzitowiecka otrzyma dotację na naprawę i wzmocnienie fundamentów domu przy ul. Grunwaldzkiej 20 (40 tys. zł), a Mirosław Kowalczyk i Urszula Kowalczyk na ratunkowe prace przy fundamentach drewnianego dworu z 1880 r. w Gródku (30 tys. zł). Te dwie ostatnie to jedyne dotacje na zabytki pozostające w rękach osób fizycznych, które zazwyczaj są w najgorszym stanie technicznym, a ich właściciele, z uwagi na koszta, nieraz rezygnują w ogóle z jakichkolwiek remontów.

Dotacje przyznano też właścicielom kilku zabytków ruchomych, wszystkie z nich to zabytki sakralne: tabernakulum, rzeźba ołtarzowa czy ikona.

Oprócz dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jednorazowe wsparcie, ale za to bardzo konkretne, bo w kwocie 1 mln zł, pozwoli upiększyć jeszcze jeden podlaski zabytek. W środę (2.03) Fundacja Most the Most podpisała umowę z Powiatem Grajewskim na dofinansowanie rewaloryzacji zabytkowego Dworu w Niećkowie – zwycięzcy pilotażu konkursu Nasz Zabytek w województwie podlaskim. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Grajewa, Szczuczyna, Niećkowa i okolic, otwartości na współpracę Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz grantowi, Dwór w Niećkowie nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1749 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39