49 podlaskich zabytków przejdzie remont

2023.03.01 16:16
49 podlaskich zabytków przejdzie remont lub konserwację dzięki dotacjom przyznanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. W głównej mierze to obiekty kościelne.
49 podlaskich zabytków przejdzie remont
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Dotacja WUOZ sfinansuje przebudowę pomieszczeń Dworu Lutosławskich w Drozdowie

Jak co roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. W sumie złożono 76 wniosków o wsparcie. Po dokonaniu ich oceny formalnej oraz merytorycznej udzielono 49 dotacji.

Duże dotacje na remonty kościołów

Jak zawsze największe wsparcie trafi do podlaskich parafii katolickich. Średnio dotacje opiewały na kilkadziesiąt tys. zł. Tylko dwie były mniejsze niż 10 tys. zł.

Rekordową dotację - 100 tys. zł - otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych. Dzięki tym pieniądzom zostanie przeprowadzony III etap remontu elewacji kościoła. Dwie dotacje na łączną kwotę 112 tys. zł otrzyma zaś Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach na wykonanie konserwacji dwóch rokokowych feretronów z przedstawieniami Matki Bożej z Dzieciątkiem i Chrystusa w Ogrójcu.

Pozostałe duże dotacje to:

90 tys. zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach na konserwację ołtarza bocznego św. Michała Archanioła z poł. XVIII w.;

80 tys. zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach na wymianę pokrycia dachowego i orynnowania oraz naprawę więźby dachowej w kościele z XVII w. (etap IV);

80 tys. - Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu na modernizację instalacji elektrycznej wraz z posadzką w kościele;

80 tys. zł - Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP z 1877 r. na kontynuację prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej wraz ze stolarką;

70 tys. zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Zalesiu na pierwszy etap prac konserwatorskich ołtarza głównego;

70 tys. zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Janowie na kontynuację remontu elewacji północnej kościoła;

70 tys. zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach na wymianę poszycia dachowego na zabytkowym kościele.

Tylko trzy dotacje "świeckie"

Jedynie pięć z dotacji dotyczy obiektów niereligijnych, a spośród nich trzy zostały złożone przez osoby i instytucje świeckie. Tylko jedna z dotacji trafiła do osoby fizycznej.

35 tys. zł otrzyma Bolesław Dowgiałło na remont dachu datowanej na 2. ćwierć XIX w. drewnianej z oficyny dworskiej w dziewiętnastowiecznym założeniu dworsko-ogrodowym w Pobikrach.

60 tys. trafi do Muzeum Przyrody w Drozdowie mieszczącym się w XIX-wiecznym dworze Lutosławskich. Dotacja ma być przeznaczona na przebudowę części dworkowej i połączenie pomieszczeń.

Za 80 tys. zł Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie kontynuował prace konserwatorskie zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich: schodów, tarasu, kolumn, attyk, dachu prawej galerii ogrodowej i kominów na korpusie głównym.

Archidiecezja Białostocka otrzymane 49,2 tys. zł przeznaczy na wykonanie ekspertyz oraz projektu budowlanego dotyczącego robót budowlanych przy domu przy ul. Warszawskiej 50, datowanym na koniec. XIX w., aktualnie zajmowanego przez Instytut Teologiczny. Natomiast Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II w Łomży 75 tys. zł wyda na remont klatki schodowej Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1834 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39