5,2 tys. białostoczan dostało się do szkół ponadpodstawowych. Najczęściej wybierają VI LO

2022.07.21 15:55
W tym roku do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Białystok dostało się 5,2 tys. uczniów. Ile wolnych miejsc zostało i kiedy ruszy uzupełniająca rekrutacja?
5,2 tys. białostoczan dostało się do szkół ponadpodstawowych. Najczęściej wybierają VI LO
Fot: Marcin Jakowiak / UM

5251 uczniów zakwalifikowało się do szkół ponadpodstawowych

W tym roku młodzi białostoczanie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych mieli do wyboru w sumie 36 placówek, w tym: 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia.

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 zakwalifikowało się 5251 osób, w tym:
- do liceum – 2894,
- do technikum – 2027,
- do branżowej szkoły I stopnia – 330.

Utworzono w sumie 209 oddziałów, w tym: 8 integracyjnych, 7 mistrzostwa sportowego, 1 sportowy, 1 dwujęzyczny i 1 międzynarodowy.

W placówkach pozostało jeszcze 690 wolnych miejsc - zostaną udostępnione w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 2 sierpnia.

Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły, w terminie od 21 do 29 lipca do godz. 15.00 powinni potwierdzić wolę przyjęcia do pierwszej klasy składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Komisja rekrutacyjna poda listę osób przyjętych i nieprzyjętych 1 sierpnia.

Jakie szkoły wybierają najczęściej?

Jeżeli chodzi o licea, uczniowie z Białegostoku najczęściej wybierają:
- VI Liceum Ogólnokształcące (na 261 miejsc – 667 kandydatów),
- I Liceum Ogólnokształcące (na 203 miejsca – 461 kandydatów),
- XI Liceum Ogólnokształcące (na 232 miejsca – 442 kandydatów).

W przypadków szkół branżwoych są to:
- Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi (na 196 miejsc – 325 kandydatów),
- Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych (na 290 miejsc – 444 kandydatów),
- Technikum nr 4 Zespołu Szkół Rolniczych (na 261 miejsc – 255 kandydatów).

Najpopularniejsze oddziały w liceach ogólnokształcących:
- matematyczno-informatyczny – VI Liceum Ogólnokształcące,
- biologiczno-chemiczny – VI Liceum Ogólnokształcące,
- klasa alfa – I Liceum Ogólnokształcące.

Najczęściej wybierane kierunki kształcenia w technikach:
- technik programista – Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych,
- technik informatyk – Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych,
- technik logistyk – Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi.

Najpopularniejsze kierunki kształcenia w branżowych szkołach I stopnia:
- kierowca mechanik – Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych,
- kierowca mechanik – Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Zespołu Szkół Technicznych,
- fryzjer – Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Zespołu Szkół Technicznych.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

722 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39