5,4 miliona złotych na podlaskie zabytki. Które otrzymały najwyższe dotacje?

2024.03.28 18:55
33 podmioty z 71 łącznie otrzymało 100 tysięcy złotych dotacji na remont zabytkowych budynków, głównie sakralnych. Sprawdź, w których niebawem rozpoczną się prace.
5,4 miliona złotych na podlaskie zabytki. Które otrzymały najwyższe dotacje?
Fot: UM Wasilków

Radni województwa podlaskiego zdecydowali o dofinansowaniu prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy 71 zabytkach wpisanych do rejestru. W zdecydowanej większości będą to remonty obiektów sakralnych: świątyń katolickich, prawosławnych czy domów modlitw staroobrzędowców.

– W Podlaskiem, o czym mówiliśmy wielokrotnie, to właśnie świątynie stanowią największy procent obiektów zabytkowych. Są one pod opieką parafii, a te nie zawsze mogą sobie pozwolić na kosztowne remonty, bo wiadomo, że koszty prac przy zabytkach są wielokrotnie wyższe niż przy zwykłych budynkach – mówił marszałek Artur Kosicki.

Łącznie przeznaczono na to blisko 5,4 miliona złotych. Środki te pochodzą z budżetu województwa.

Najwyższe dotacje - po 100 tysięcy złotych - otrzymały następujące podmioty

1. Wanda Gorczyńska na remont dachu wraz z wymianą pokrycia budynku przy ul. Nowogrodzkiej 5 w Łomży,

2. Wschodni Kościół Staroobrzędowy nieposiadający hierarchii duchownej. Staroobrzędowa Gmina Wyznaniowa w Suwałkach na remont podłogi i ścianki działowej w sali modlitewnej molenny pw. św. Nikoły Cudotwórcy z początku XX wieku,

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Radziłowie na konserwację ołtarza głównego kościoła pw. Św. Barbary (1739 rok) w Kramarzewie,

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach na konserwację ołtarza bocznego z figurą Chrystusa znajdującego się w kaplicy Serca Jezusowego w Bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach,

5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach na prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Romualda z połowy XVIII wieku w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach,

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach na remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapach, obejmującego remont stolarki, schodów oraz instalacji elektrycznej - etap VI,

Podlaskie zabytki z dotacją


7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym na modernizację kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym,

8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej na remont i konserwację południowej ściany podłużnej transeptu z biforium kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej,

9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie na remont elewacji kaplicy cmentarnej w Wiźnie,

10. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie na prace konserwatorskie polegające na malowaniu ścian, sklepienia i arkad nawy bocznej wraz z konserwacją polichromii w kościele NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie wpisanym do rejestru zabytków,

11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Sidrze na remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele,

12. Katolicka Bursa Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na remont zabytkowego budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, obejmującego remont instalacji ochrony przeciwpożarowej,

13. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu na prace konserwatorskie i restauratorskie części nawy głównej zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu,

14. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu na remont kościoła w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu,

15. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach na remont zabytkowego kościoła cmentarnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokołach - III etap,

16. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach na prace konserwatorskie i restauratorskie konstrukcji nastawy ołtarza oraz konserwację polichromii rokokowego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach,

17. Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży (1877 rok) na kontynuację prac konserwatorskich przy elewacji,

18. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska - II Etap na naprawę i hydroizolację fundamentów od strony południowej budynku klasztoru na części z podpiwniczeniem,

19. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie na wymianę poszycia dachowego części zabytkowej istniejącego od XVII wieku, Zespołu Poklasztornego (prawego skrzydła), w którym obecnie znajduje się siedziba Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,

20. Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku na remont elewacji północnej oraz tubusu zabytkowej cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku,

21. Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu - Supraśl na remont dachu budynku klasztornego w skrzydle południowym zespołu klasztornego z XVIII wieku,

Podlaskie zabytki z dotacją


22. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rozedrance Starej na remont wieży zabytkowego kościoła w Rozedrance Starej,

23. Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie na konserwację ołtarza bocznego kościoła Imienia Najświętszej Maryi Panny z XVIII wieku - I etap,

24. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu na przeprowadzenia badań i I etapu opracowania dokumentacji kościoła filialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wąsoszu,

25. WGT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - zamierzenie inwestycyjne obejmuje rewitalizację zabytku zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków,

26. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie na kontynuację konserwacji elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie,

27. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska w Białymstoku na remont elewacji zabytkowego budynku Arcybiskupiej Kurii Prawosławnej,

28. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach na remontu kościoła, tj. remont elewacji tylnej kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego z XVIII wieku - etap XI,

29. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze na remont głównych schodów zabytkowego kościoła pw. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze,

30. Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie na remont górnej części wieży zabytkowego kościoła parafialnego w Topczewie w zakresie elewacji,

31. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej na renowację obrazu Świętego Michała Archanioła,

32. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce na osuszanie oraz izolację ścian zewnętrznych (od strony wewnętrznej) podpiwniczenia budynku zabytkowego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce,

33. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach na remont zabytkowego budynku Klasztoru Zgromadzenia Misjonarzy w Siemiatyczach, wymianę pokrycia dachowego i orynnowania oraz naprawę więźby dachowej. Etap I - prace przy pawilonie południowo-zachodnim.

Pełna lista dotacji dostępna jest: tutaj

Przeczytaj też o dotacji na zabytki, jaką przekazał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku: 42 podlaskie zabytki z dotacją. Łączna kwota przekracza dwa miliony złotych

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

912 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39