8 nowych funkcjonariuszy w szeregach podlaskiej KAS. Przeważają mężczyźni

2022.04.04 15:09
W poniedziałek (4.04) do szeregi podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wstąpiło 8 nowych funkcjonariuszy, zaś 4 kolejnych mianowano do służby stałej.
8 nowych funkcjonariuszy w szeregach podlaskiej KAS. Przeważają mężczyźni
Fot: Podlaska KAS

W poniedziałek 8 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie w siedzibie Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. W uroczystościach udział wzięła kadra kierownicza oraz poczet sztandarowy podlaskiej KAS. Do 1019 mundurowych dołączą teraz 3 nowe funkcjonariuszki i 5 funkcjonariuszy.

Nowi mundurowi, zanim dostali się do służby, przeszli kilkuetapową rekrutację. Starając się o przyjęcie do KAS musieli m.in. przejść test wiedzy, sprawności oraz kompetencji. Odbyli też rozmowę kwalifikacyjną i przeszli badanie zdolności do pracy w Służbie Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy zostali teraz przyjęci będą pełnić służbę w oddziałach celnych granicznych i wewnętrznych oraz w komórkach kontrolnych.

W trakcie przyjęcia nowych funkcjonariuszy miało też miejsce mianowanie 4 innych do służby stałej. Ci mundurowi podczas okresu przygotowawczego uczestniczyli w szkoleniach i kursach, podczas których zdobywali wiedzę potrzebną do pełnienia służby w KAS. Oczywiście służbę przygotowawczą zakończyli zdaniem egzaminu zawodowego oraz egzaminem z wybranego języka obcego.

- To ważny dzień w Państwa życiu zawodowym. Stoją przed Wami odpowiedzialne zadania, ale jestem przekonany, że będziecie je realizowali sumiennie i profesjonalnie - powiedział do nowych funkcjonariuszy dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski.

Obecny na wydarzeniu naczelnik podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego insp. Maciej Fiłończuk pogratulował nowym mundurowym i przypomniał im, że "słowa roty ślubowania dodają odwagi, dzięki której codzienne obowiązki służbowe wykonujemy z większym zaangażowaniem".

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

935 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39