84 mln zł na drogi. Inwestycje mają szansę ruszyć jeszcze w tym roku

2022.04.06 18:06
18 mln euro, czyli około 84 mln zł trafi jeszcze w tym roku do podlaskich samorządów na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej.
84 mln zł na drogi. Inwestycje mają szansę ruszyć jeszcze w tym roku
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka

Lepsze drogi to nie tylko większe bezpieczeństwo i komfort podróżowania, ale również wyższa atrakcyjność inwestycyjna danej gminy. Dzięki ogłoszonemu przez władze województwa konkursowi na dotacje do budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych lub wewnętrznych odcinków tych dróg podlaskie samorządy będą mogły poprawić swoją infrastrukturę.

Od 9 maja do 3 czerwca 2022 r. gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów będą mogły składać wnioski o dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Inwestycja może być realizowana w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) lub w gminie miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców).

Każdy z wniosków będzie punktowany. Wg zasad konkursy preferowane będą przede wszystkim gminy o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca, o wysokim poziomie bezrobocia, a także równej bądź wyższej – od średniej województwa – gęstości zaludnienia. Dodatkowe punkty będą przysługiwały też na budowę tych inwestycji, które będą prowadziły do dróg o wyższej kategorii lub do obiektów użyteczności publicznej.

Budżet tego naboru wynosi 18 mln euro, czyli 84 mln zł.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1746 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39