Adam Musiuk zapowiada nowe otwarcie. Powoła Radę Ochrony Zabytków

2024.02.08 18:44
"Nowe otwarcie" zapowiedział Adam Musiuk, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jednym z elementów jego pracy ma być powołanie i organizacja cyklicznych spotkań z członkami Rady Ochrony Zabytków.
Adam Musiuk zapowiada nowe otwarcie. Powoła Radę Ochrony Zabytków
Fot: FB - PWKZ
Dr Adam Musiuk - nowy Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W spotkaniu, które dziś odbyło się w Pałacu Hasbacha, wzięli również udział: Jacek Brzozowski Wojewoda Podlaski, Karol Łopatecki – zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Jerzy Urwanowicz – pełnomocnik wojewody ds. ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Podlasia.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego to bardzo ważny obszar działalności administracji publicznej, administracji państwowej. W związku z tym, jako wojewoda, będę się temu aktywnie przyglądał i kibicował, aby wszystkie działania wykonywane przez te instytucje były jak najbardziej skuteczne, nie tylko w kwestii pomysłów, ale i ich realizacji" – mówił w trakcie spotkania wojewoda podlaski, Jacek Brzozowski.

Rada Ochrony Zabytków - inicjatywa nowego PWKZ

Nowy konserwator zapowiedział współpracę z gronem naukowców, fachowców w dziedzinie konserwacji zabytków, pasjonatami oraz ludźmi, dla których ochrona dziedzictwa kulturowego jest niezwykle ważna. Kolejny raz podkreślił, że zabytki muszą służyć ludziom i w taki sposób powinien działać urząd, którym kieruje. Jednocześnie poinformował, że powoła Radę Ochrony Zabytków, w skład której wejdą wybitni specjaliści w różnych dziedzinach związanych z konserwacją zabytków.

- Chciałbym, aby ten urząd pełnił również funkcję naukową. Przede wszystkim chciałbym nawiązać bardzo ścisłą współpracę z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Obecnie Instytut Sztuki wydaje „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce” obejmujący województwo podlaskie. Jest to wielka szansa dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Przykładem tego jest, chociażby ostatnie odkrycie XVII-wiecznego ikonostasu w Nowoberezowie" – dodał Karol Łopatecki, zastępca podlaskiego konserwatora zabytków.

Prof. Jerzy Urwanowicz wskazał na chęć pracy nad niematerialnym dziedzictwem województwa podlaskiego. Zaakcentował również rolę obiektów zabytkowych i tradycji w promocji naszego regionu.

Dr Adam Musiuk został powołany na swoje stanowisko 23 stycznia br. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta Białegostoku.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

1327 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39