adw. dr Piotr Worona, Kancelaria Adwokacka Filia w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 22 lok. 2
15-092 Białystok

tel. 604 287 157
Czynne: PN - PT: 9.00 - 18.00 SOB: kontakt telefoniczny
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 43410

Usługi naszej Kancelarii skierowane są do osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od osób fizycznych i firm ubezpieczeniowych. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących: kolizji i wypadków drogowych, w których doszło do uszkodzenia pojazdu, a uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń ciała, wypadków przy pracy, błędów lekarskich, poślizgnięcia się na nieuprzątniętym chodniku, zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego i rodzinnego. Naszym klientom, występującym w charakterze podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Reprezentujemy pokrzywdzonych, jak i sprawców przestępstw.

Ponadto Kancelaria zajmuje się sprawami o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie kontaktów z dziećmi. Sporządzamy również umowy, pisma procesowe, a także pisemne i ustne opinie prawne. Nasi klienci są zawsze na bieżąco informowani o swojej sytuacji procesowej i przebiegu prowadzonej sprawy.

Prawo karne

W zakresie prawa karnego usługi świadczone przez Kancelarię obejmują:

 • obronę we wszystkich stadiach prowadzonego postępowania przygotowawczego.
 • udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów, jak i posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
 • obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym, polegającą na reprezentacji w toku prowadzonej rozprawy, sporządzaniu wymaganych okolicznościami sprawy pism procesowych, takich jak wnioski o przeprowadzenie dowodów, zarzuty do opinii biegłych, apelacje, kasacje, zażalenia.
 • reprezentację skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach dotyczących przerwy w karze, odroczenia jej wykonania, jak i warunkowego przedterminowego zwolnienia.
 • reprezentacja ofiar przestępstw dochodzących swoich praw w procesie karnym, poprzez sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, zażaleń na postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania przygotowawczego, reprezentacji pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych we wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i sądowego.
 • reprezentacja osób niebędących stronami (świadkowie w procesach karnych).
 • reprezentacja obwinionych w sprawach o wykroczenia.

Naszą szczególną specjalizacją są sprawy dotyczące wypadków drogowych, gdzie reprezentujemy sprawców, jak i pokrzywdzonych, a także sprawy w których wymagana jest biegła znajomość kryminalistyki i medycyny sądowej.

Prawo Cywilne, Rodzinne, Spadkowe:

 • odszkodowania,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • służebności,
 • sprawy o zapłatę,
 • najem i dzierżawa,
 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku dorobkowego,
 • alimenty,
 • ustalenie ojcostwa,
 • władza rodzicielska,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku.
adw. dr Piotr Worona, Kancelaria Adwokacka Filia w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1307 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39