Alumni przyjęli święcenia. Przybyło też czterech nowych kapłanów

2022.05.28 13:53, Aktualizacja: 2022.05.28 16:31
W białostockiej archikatedrze święcenia przyjęło czterech alumnów piątego roku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
Alumni przyjęli święcenia. Przybyło też czterech nowych kapłanów
Fot: archibial.pl

Czterech alumnów przyjęło w piątek święcenia w białostockiej archikatedrze:

- Święcenia diakonatu są dla was zaproszeniem, aby całych siebie dać na służbę Bogu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi - mówił do nowo wyświęconych diakonów Bp Henryk Ciereszko. - Urząd diakonatu jest powołaniem, jest wprowadzeniem w urząd duchowny w Kościele, jest wołaniem, które wymaga zaangażowania całego siebie, całej swojej osoby. Nie jest rzędu tych zawodów czy posług, które kończą się wraz z godzinami pracy, a później jest już tylko własne i prywatne życie - dodał.

Biskup Ciereszko życzył diakonom, by poświęcając się służbie Bogu czuli wewnętrzną radość i poczucie, że robią coś naprawdę wielkiego. Podziękował także rodzicom diakonów oraz ich bliskim za trud, jaki włożyli w ich wychowanie i przygotowanie do kapłaństwa. Prosił też wszystkich o modlitwę "aby byli wierni tej pięknej służbie i aby przez ich posługę Bóg mógł czynić dobro w nas”. 

Udział w święceniach brali także bp senior Edward Ozorowski, ks. dr. Marian Strankowski - rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, moderatorzy i wykładowcy tej uczelni, a także księża proboszczowie i wikariusze, klerycy, siostry zakonne oraz rodzice, krewni i przyjaciele nowo wyświęconych diakonów.

Kandydaci do diakonatu po ewangelii uroczyście wypowiedzieli swoje przyrzeczenia, podczas któcyh zobowiązali się do celibatu, posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi i jego następcom oraz odmawiania modlitwy brewiarzowej.

Po modlitwie święceń diakoni założyli dalmatykę, czyli strój liturgiczny. NastęĻnie po przekazaniu im księgi Ewangelii obiecali ją głosić i nauczać.

Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu otrzymali alumni piątego roku: Mieszko Czaplejewicz z parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej, Robert Osiecki z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, Maciej Radziszewski z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie i Jakub Taudul z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Diakoni, którzy w piątek przyjęli święcenia, będą teraz pełnić w archidiecezji białostockiej rożne posługi. mogą już udzielać chrztu, rozdawać omunię św., czytać Ewangelię, przewodniczyć niektórym nabożeństwom, sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Do ich głównej działalności będzie teraz należało zaangażowanie w działalność charytatywną Kościoła.

W ciągu roku diakoni obronią prace magisterskie i otrzymają dyplomy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od soboty Archidiecezja Białostocka ma czterech nowych kapłanów

W sobotę w archikatedrze białostockiej, arcybiskup Józef Guzdek udzielił święceń prezbiteratu czterem diakonom, absolwentom Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

- Każdy z was, przylgnąwszy do Chrystusa, ma być "posadzką", po której powierzeni wam bracia i siostry będą wędrować ku pełni spotkania z Bogiem. "Posadzką"! Nigdy zaś przeszkodą!”- mówił w homilii podczas uroczystości święceń kapłańskich abp Józef Guzdek.

Podczas mszy św. arcybiskup podkreślał, że najgłębszy sens duchowości kapłańskiej wyraża się leżąc krzyżem. Przypomniał nowym kapłanom, jak ważna jest posługa w konfesjonale:

- Wymaga ona od spowiednika wielkich ludzkich przymiotów, a co najważniejsze, głębokiego i szczerego życia duchowego. (…) Bądźcie o tym przekonani, że jest ona jedną z najpiękniejszych posług i zarazem źródłem wielkiej satysfakcji. Jest także sprawdzianem służebnego kapłaństwa - podkreślił.

Po namaszczeniu rąk neoprezbiterom olejem Krzyżma św., arcybiskup wręczył im patenę z hostią i kielich z winem na znak, że odtąd ich życie ma się utożsamiać ze składaną ofiarą eucharystyczną. Po święceniach nowi kapłani mogli sprawować dalej liturgię z z abp. Józefem Guzdkiem, abp. seniorem Edwardem Ozorowskim, bp. Henrykiem Ciereszko oraz księżmi profesorami.

Przed błogosławieństwem arcybiskup wręczył czterem nowym kapłanom dekrety potwierdzające przyjęcie święceń kapłańskich, upoważniające ich do spowiadania wiernych oraz celebrety i legitymacje kapłańskie.

Święcenia kapłańskie przyjęli: Dariusz Adamski z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Przemysław Cimoch z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Karol Dzierżek z parafii pw. św. Stanisława B.M. w Białymstoku i Michał Rogucki z parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

969 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39