Audit And Tax Usługi Księgowe sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 106
15-399 Białystok

tel. 85 710 25 92, 785 501 701
fax. 85 652 91 28
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 49802

Siedziba w Warszawie:
ul. Targowa 76 lok. 44
03-448 Warszawa
tel. 22 618 06 58, 785 901 801

KSIĘGOWOŚĆ oraz KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu,
 • pomoc w opracowaniu planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej oraz przygotowanie Zakładowego Planu Kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, INTRASTAT, GUS, NBP, PFRON.

Audit and Tax Usługi Księgowe w ramach prowadzonej działalność posiada Centrum Księgowe, które zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz obsługą kadrowo-płacową. Usługi świadczone są m.in. przy użyciu programu CDN Optima.

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone stacjonarnie lub online, dzięki czemu nasi Klienci mają stały dostęp do informacji o:

 • rozliczeniach, zapisach księgowych,
 • podatkach do zapłaty,
 • przychodach i kosztach firmy,
 • danych kadrowych.

KADRY I PŁACE
Obsługa kadrowa:

 • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło,
 • zgłaszanie pracowników w ZUS,
 • ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy.

Obsługa płacowa:

 • przygotowanie list płac pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON,
 • aktualizacje danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
 • sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli z przyjemnością i satysfakcją służyć Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do współpracy.

Audit And Tax Usługi Księgowe sp. z o.o.
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1538 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39