Audyt - BT Biegły Rewident Bogumiła Tołoczko

ul. Przygodna 14 lok. U4
15-032 Białystok

tel. 668 844 446
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 37015

Firma AUDYT-BT została założona przez biegłego rewidenta Bogumiłę Tołoczko, która ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, zajęła II miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu Księgowy Roku 2003 oraz jest wykładowcą z zakresu sprawozdawczości na Studiach Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku.

AUDYT-BT ofertę kieruje do wszystkich osób, które chcą bezpiecznie prowadzić swoje interesy. Posiadana wiedza i umiejętności pozwoli na profesjonalną obsługę spółek prawa handlowego, spółek osobowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

OFERTA FIRMY

W zakresie księgowo-podatkowym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzenie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych PIT, CIT, VAT,
 • opracowywanie zakładowych zasad rachunkowości,
 • wysyłanie plików jpk.

W zakresie kadrowo-płacowym:

 • sporządzanie dokumentów związanych nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów - zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków od umów cywilno - prawnych (umów - zleceń, umów o dzieło),
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników.

Usługi audytorskie:

 • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawa o rachunkowości,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • audyt wykorzystania funduszy unijnych,
 • badanie planów przekształcenia.

Pozostałe usługi:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją nowej firmy,
 • doradztwo w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu opodatkowania,
 • pomoc w organizacji działu księgowości,
 • przygotowywanie analiz ekonomiczno - finansowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rachunkowości.
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1167 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39