Awanse dla białostockich nauczycieli. Dostało je 36 osób

2024.01.04 07:39
W środę (3 stycznia) miało miejsce uroczyste ślubowanie nauczycieli jednostek oświatowych i wręczenie im awansów.
Awanse dla białostockich nauczycieli. Dostało je 36 osób
Fot: UM Białystok

Aż 36 osób odebrało stopień nauczyciela mianowanego w naszym mieście. W środę odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli jednostek oświatowych Miasta Białegostoku oraz wręczenie aktów mianowania.

Awans dostali nauczyciele przedszkoli, szkół, liceów i szkół ponadpodstawowych

Do października minionego roku 37 osób, nauczycieli białostockich szkół i placówek oświatowych złożyło wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją. Pod koniec roku zorganizowano i przeprowadzono 36 komisji egzaminacyjnego. Do 28 grudnia 2023 roku zapadła decyzja o przyznaniu awansu na stopień nauczyciela mianowanego:

- 13 nauczycielom przedszkoli samorządowych,
- 15 nauczycielom szkół podstawowych,
- 3 nauczycielom liceów ogólnokształcących,
- 5 nauczycielom szkół ponadpodstawowych.

W Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku zastępca prezydenta Rafał Rudnicki decyzje w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z zapisem art. 15 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego awansujący składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Redakcja
24@bialystokonline.pl

687 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39