Będzie łatwiejszy dostęp do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

2022.08.30 11:02
Podlaski Oddział NFZ zwiększa dostępność do opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień dla dzieci i dorosłych w województwie podlaskim.
Będzie łatwiejszy dostęp do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Fot: pixabay.com

Podlaski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zwiększa dostępność do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i dorosłych w regionie. W ostatnim czasie postanowiono zwiększyć liczbę miejsc udzielania świadczeń, gdzie pacjenci będą mogli otrzymać pomoc psychiatryczną oraz psychologiczną. Zakontraktowano dwa nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - w Czarnej Białostockiej i w Mońkach oraz 3 Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w ramach II poziomu referencyjnego - w Białymstoku i w Suwałkach.  

- Podlaski Oddział NFZ zakontraktował w województwie podlaskim kolejne 2 ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Łącznie mamy w naszym województwie już 19 takich ośrodków. Chciałbym podkreślić, że w każdym powiecie województwa podlaskiego mamy zabezpieczony dostęp do świadczeń psychiatrycznych i psychologicznych, z których mogą korzystać dzieci i młodzież. Ponadto od 1 lipca 2022 r. w ramach II poziomu referencyjnego zakontraktowaliśmy 3 Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wpływ na sytuację miała pandemia

Wpływ na te decyzje miała m.in. pandemia, która przyczyniła się do pogorszenia kondycji psychicznej wielu osób. Sytuacji nie polepszyła wojna w Ukrainie.

- Wywołana pandemią konieczność izolacji społecznej, narażenie na stres, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, szybki tryb życia  a także rozwój nowych technologii predestynują zapotrzebowanie na świadczenia psychiatryczne i psychologiczne. Szczególnie wśród dzieci i młodzieży widzimy rosnące potrzeby w tym zakresie, dlatego sukcesywnie zwiększamy dostępność do opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w województwie podlaskim - tłumaczy Olesiński.
 
Od 1 lipca działają już nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w ramach pierwszego poziomu referencyjnego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 1 oraz w Mońkach przy al. Wojska Polskiego 56A.

Z kolei Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w ramach II poziomu referencyjnego prowadzą w Białymstoku: Uniwersytecki Dziecięcy szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 17 i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychiatrii I Psychoterapii Dzieci I Młodzieży Eureka przy ul. Wesołej 17/1, natomiast w Suwałkach  Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62. Warto odkreślić, że w każdym z tych centrów działa również poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci oraz oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci.

Lista wszystkich ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego oraz Centrów Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży:

1. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Augustów, ul. Komunalna 2, tel. 508 280 634;
2. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Becejły 7, kom. 508 280 126;
3. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sejny, ul. Wojska Polskiego 60d, tel. 508 280 439;
4. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sokółka, ul. Broniewskiego 2, tel. 508 280 237;
5. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 508 280 652;
6. ANIMUS Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 83, tel. 794 908 839;
7. Szpital Ogólny im. dr. W. Ginela w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 wew. 248;
8. Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, tel. 86 273 93 68;
9. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Łomża, ul. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 67 03, 575 663 830;
10. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,  Sławiec, ul DŁUGA 22, tel.  86 216 67 03, 664 010 978;
11. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Wysokie Mazowieckie, ul. Rynek Piłsudskiego 23, tel. 86 217 32 40, 575 663 830;
12. Ośrodek Psychoterapii Pomocni Ewa Dąbrowska-Jackowska, Białystok, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 791 261 171;
13. Q Medica Sp. z.o.o, Białystok, ul. Waszyngtona 30, tel. 85 679 51 01;
14. EZRA UKSW Sp. z o.o, Białystok, ul. Sikorskiego 6a, tel. 536 777 251;
15. EZRA UKSW Sp. z o.o, Siemiatycze, 11 Listopada 73, tel. 536 777 251;
16. EZRA UKSW, Zambrów, Magazynowa 9, tel. 536 777 251;
17. Psychologija Sp. z. o. o., Hajnówka, 3 Maja 59 Ł, tel. 737 848 949;
18. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Mońki, Al. Wojska Polskiego 56A, tel. 533 810 201, 87 562 64 02;
19. MEDNOVATION Sp. z o. o., Czarna Białostocka, ul. Torowa 1, tel. 733 208 910;
20. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, tel. 85 745 05 00;
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA w Białymstoku, ul. Wesoła 17/1, kom. 533 544 633;
22. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, tel. 87 564 25 85, 87 562 64 02;

W powyższych ośrodkach można otrzymać poradę psychologiczną (także diagnostyczną), sesję psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej, sesję wsparcia psychospołecznego. W placówkach można też skorzystać ze świadczeń dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży.

Pierwszy poziom referencyjny są to Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, zatrudniające psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Z kolei drugi poziom referencyjny to Centra Zdrowia Psychicznego, gdzie można skorzystać z porad psychiatry dzieci i młodzieży, leczenia na oddziale dziennym lub w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym.

NFZ przypomina też, że dzieci oraz młodzież, które są uzależnione od nowych technologii cyfrowych mogą skorzystać ze świadczeń w ramach programu pilotażowego dla dzieci uzależnionych od komputerów i smartfonów. Program realizowany będzie w latach 2021-2023. W województwie podlaskim program realizuje Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1211 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39