Będzie miał 184 m. Nad Narwią powstanie nowy most

2023.04.25 16:22
Pod koniec 2025 r. ma być gotowy nowy most nad rzeką Narew w Wiźnie. Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na wykonanie jego projektu i budowę.
Będzie miał 184 m. Nad Narwią powstanie nowy most
Fot: GDDKiA

W przetargu na budowę nowego mostu w Wiźnie wpłynęło 12 ofert, a 10 z nich mieściło się w szacunkach GDDKiA na realizację inwestycji. Przy wyborze wykonawcy brano pod uwagę cenę (60%), doświadczenia kierownika budowy i projektanta branży mostowej (po 10%) oraz okres udzielonej gwarancji na inwestycję (20%). Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę blisko 46,4 mln zł, złożyła firma Strabag.

Wykonawca ma realizować zadanie w systemie projektuj i buduj.

- Zakładamy, że jeszcze w tym roku otrzymamy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a zaraz potem ruszą prace budowlane. Inwestycję zaczniemy od budowy objazdu wraz z tymczasowym obiektem mostowym o łącznej długości 480 metrów. Przeprawa ta zostanie zlokalizowana w pobliżu istniejącego mostu. Kolejnym etapem będą roboty rozbiórkowe starego obiektu. Następnie rozpocznie się budowa nowego mostu stałego wraz z dojazdami - planowany harmonogram prac przedstawia GDDKiA.

Most nad Narwią w Wiźnie w ciągu drogi krajowej nr 64 zapewnia najkrótszy przejazd z Łomży do Białegostoku. Nowy powstanie w miejscu istniejącego mostu, zbudowanego w 1962 r. i będącego już w złym stanie technicznym. 

- Nowy obiekt, który wybudujemy, będzie szerszy (14,94 m) od dotychczasowego (obecnie 10 m), z jezdnią o szerokości 7 m (obecnie 6 m). Po prawej stronie mostu powstanie chodnik, a po lewej ścieżka pieszo-rowerowa. Odcinek drogi krajowej objęty inwestycją ma około 400 metrów, przy czym sama długość nowego mostu to 184,5 m (dotychczasowy 182,6 m). Nowy obiekt będzie przystosowany do przenoszenia obciążeń 11,5 t/os (obecny 10 t/os.) - czytamy w porównaniu parametrów technicznych obecnego i nowego mostu.

Przeprawa powinna być gotowa pod koniec 2025 r.

Wizna to tereny historycznych walk Wojska Polskiego w 1939 r. To tu znajdował się jeden z punktów polskiej linii obronnej chroniącej przeprawę przez rzekę Narew. Most został wysadzony, a przez dwa dni - w oparciu o nieukończone schrony bojowe - kilkuset Polaków walczyło z niemieckim XIX korpusem Heinza Guderiana.

Najbliższa okolica mostu to tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wprowadzenie na obiekt ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika ma związek z położeniem mostu w obszarze o szczególnych walorach przyrodniczych i turystycznych. Wzdłuż prawego brzegu rzek Biebrzy i Narwi przebiega jedna z międzynarodowych tras rowerowych Euro Velo o łącznej długości 5984 km, a prowadząca od przylądka Nordkapp w Norwegii do stolicy Grecji Aten.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1350 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39