Będzie więcej pieniędzy z Funduszy Norweskich

2012.04.17 00:00
533,5 mln euro przyznane Polsce przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię na lata 2004-2009 pozwoliło zrealizować ponad 1400 projektów, w tym część na Podlasiu. W ramach drugiej edycji programu Polska otrzymała 578,1 mln euro. Dziś (17.04) podpisano w Oslo umowę w tej sprawie.
Będzie więcej pieniędzy z Funduszy Norweskich
Fot: sxc.hu

Podpisana przez stronę polską i norweską umowa dotyczy programu w zakresie lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej. Dofinansowanie dla programu z Mechanizmów Finansowych opiewa na ponad 9,5 mln euro. Trafo ono na wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Program będzie realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Polsce, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Na uwagę zasługuje fakt, iż partnerem w projekcie będzie analogiczna instytucja norweska - Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Oprócz wspomnianego wyżej programu, nowa edycja Mechanizmów Finansowych przewiduje wsparcie dla 10 dziedzin. Najwięcej - 137 mln euro - przeznaczono na rozwój technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS). Na drugim miejscu pod względem wartości środków znalazła się ochrona środowiska, na którą przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Ponadto 60 mln zł trafi na konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego; 70 mln euro na dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Na wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej przeznaczono blisko 37 mln euro. Badania mają dotyczyć ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych, z uwzględnieniem tematyki migracji. Kontynuowany będzie Fundusz Stypendialny (10 mln euro), a nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie o wartości 3 mln euro. Na wsparcie obszaru Schengen przeznaczono 10 mln euro, na wymiar sprawiedliwości - 14 mln euro, a na Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - 37 mln euro.

W województwie podlaskim ze środków Mechanizmów Finansowych wsparto m.in. termomodernizację 7 obiektów użyteczności publicznej w Kolnie. Kwota dofinansowania wyniosła tam 661 tys. euro.

E.S.

931 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39