Bezpłatne bilety miejskie dla rodzin wielodzietnych

2012.09.21 00:00
Od 1 października zacznie się wygrywanie na e-karty uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
Bezpłatne bilety miejskie dla rodzin wielodzietnych

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z 1994 r. do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej uprawnione są dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Białymstoku liczących pięcioro i więcej dzieci.

Osoby uprawnione do otrzymania bezpłatnych przejazdów powinny zgłaszać się do punktu personalizacji przy ul. Składowej 11, pokój 16, w godz. 7:00-18:00.

Konieczne jest posiadanie ze sobą wypełnionego wniosku, poświadczonego w Referacie Ewidencji Ludności Departamentu Obsługi Mieszkańców (Urząd Miejski, ul. Branickiego 3/5), aktualnych legitymacji szkolnych, aktualnych zdjęć w formacie legitymacyjnym dzieci oraz karty miejskiej (w przypadku osób posiadających już e-kartę).

Od 1 października rozpoczyna się wgrywanie bezpłatnych przejazdów na rok szkolny 2012/2013 dla osób kontynuujących powyższe uprawnienia.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1563 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39