Białostoccy studenci nagrodzeni przez MEiN

2021.05.13 13:07
Konkurs w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" został rozstrzygnięty. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6,5 mln zł. Dwa koła naukowe z UMB, sześć kół z PB oraz jedno z UwB uzyskało dofinansowanie.
Białostoccy studenci nagrodzeni przez MEiN
Fot: UMB

Koła naukowe z Uniwersytetu Medycznego

Projekt "Czy naproksen może być nowym lekiem przeciwcukrzycowym? Badania przedkliniczne na modelu zwierzęcym" stworzyło studenckie koło naukowe Biochemii Chorób Cywilizacyjnych działające przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB. Projekt został przygotowany przez studentów V roku kierunku lekarskiego: Cezarego Pawlukiańca, Małgorzatę Gryciuk i Kacpra Mila.

Badania doświadczalne prowadzone przez studentów skupiały się na ocenie właściwości antyglikooksydacyjnych leków. Opiekunem naukowym projektu jest dr Mateusz Maciejczyk. Studenci otrzymali 69,3 tys. zł dofinansowania.

Drugim nagrodzonym kołem jest projekt przygotowany przez studentów V roku kierunku lekarskiego: Paulinę Mieleszko, Krzysztofa Krajewskiego i Mateusza Lipińskiego, którzy działają w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. Ich innowacyjny projekt nosi nazwę: "Ocena znaczenia CA 19-9, PRDX4 i osteopontyny jako nowych predyktorów progresji śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej".

Studenci na podstawie analizy dostępnej literatury zidentyfikowali 3 cząsteczki, które wydają się potencjalnymi wskaźnikami prognostycznymi śródmiąższowej choroby płuc u chorych na twardzinę układową. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr. hab. Otylia Kowal-Bielecka. Koło uzyskało dofinansowanie w kwocie 65,8 tys. zł.

Sześć kół z Politechniki Białostockiej

Natomiast prawie 290 tys. zł na rozwijanie swoich projektów otrzymają studenckie koła naukowe działające na PB.

Z Wydziału Architektury:
- Koło Naukowe Cave, projekt "Badanie użyteczności projektowanych mebli w technologii VR", kwota dofinansowania: 41,8 tys. zł;

Z Wydziału Budownictwa i Nauki o Środowisku:
- Koło Naukowe Rolka, projekt "Deski przyjazne środowisku (TFMDF) jako alternatywny materiał stolarski", kwota dofinansowania: 36 tys. zł;
- Koło Naukowe Con-Krecik, projekt "GeCon- innowacyjny i ekologiczny materiał budowlany z lekkiego betonu geopolimerowego", kwota dofinansowania: 30 tys. zł;

- z Wydziału Mechanicznego:
- Koło Naukowe Robotyków, projekt "Innowacyjne przekładnie w manipulatorze analogu łazika marsjańskiego", kwota dofinansowania: 70 tys. zł;
- Koło Naukowe Robotyków, projekt "Autonomiczny robot mobilny z innowacyjnym wykorzystaniem hybrydowego systemu magnetycznego", kwota dofinansowania: 37,5 tys. zł;
- Koło Naukowe Auto-Moto-Club, zespół Cerber Motorsport, projekt "Budowa bolidu CMS-07", kwota dofinansowania: 70 tys. zł.

Na liście zakwalifikowanych wniosków znalazło się 128 projektów z polskich uczelni.. Łączna kwota ich dofinansowania wyniesie ponad 6,5 mln zł.

Uniwersytet w Białymstoku

Jeżeli chodzi o największą podlaską uczelnią, jaką jest UwB, ministerstwo doceniło jedno koło naukowe z Wydziału Biologii. Projekt "Eden city, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi" zakłada opracowanie i wdrożenie modelu dotyczącego planowania i zarządzania zielenią miejską w postaci łąk kwietnych.

Studenci uzyskali dofinansowanie w kwocie 49 tys. zł.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

982 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39