Białostoczanie mogą już ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę

2021.07.12 11:53
Od poniedziałku (12.07) białostoczanie mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych. Kwota dofinansowania stanowi do 5 tys. zł. Z takiej formy wsparcia mieszkańcy mogą skorzystać raz na 10 lat.
Białostoczanie mogą już ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę
Fot: Pixabay

Można się już zgłaszać

Na ten moment czekało wielu mieszkańców domów jednorodzinnych z Białegostoku. Od dzisiaj (12.07) można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na fotowoltaikę. Jedyne zastrzeżenie dotyczące możliwości wnioskowania o dotację dotyczy tego, że w roku złożenia wniosku na nieruchomości nie może być prowadzona tam żadna działalność gospodarcza, ani jakakolwiek inna działalność.

Kwota dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej, niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, ani dokumentacji projektowej.

"Przedmiotem dofinansowania mogą być inwestycje planowane do realizacji, które rozpoczną się po dacie zawarcia umowy dotacyjnej, a zakończone zostaną (wraz ze złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji) nie później niż do 5 listopada" - przekazuje białostocki magistrat.

Kto może się ubiegać?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Ponadto konieczna jest pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy.

Innymi warunkiem jest nie posiadanie zaległości w opłatach i podatkach wobec gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem.

Dotację mogą otrzymać osoby, które zamierzają montować instalację fotowoltaiczną w istniejącym, oddanym do użytkowania budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego dach nie jest pokryty materiałem zawierającym azbest, a budynek ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o jej przyznanie, oraz zobowiązanie się, że w okresie 5 lat od otrzymania dotacji instalacja nie zostanie zdemontowana.

Składanie wniosków

Wniosek o udzielenie dotacji można składać od 12 lipca do 3 września. Dostępny jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznych oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Można je złożyć elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej – Identyfikator ePUAP: UMwB, Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Można także odwiedzić w tym celu magistrat osobiście.

"Inwestycje do dofinansowania kwalifikowane będą w oparciu o kolejność złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Z mieszkańcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane, zostaną podpisane umowy o przyznanie dotacji" - czytamy na stronie białostockiego Urzędu Miejskiego.

Warto wiedzieć, że z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie danej nieruchomości można skorzystać raz w ciągu 10 lat.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1259 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39