Białostoczanie mogą składać wnioski o dodatek osłonowy

2022.01.04 13:10
Nowe świadczenie przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. W Białymstoku wnioski przyjmuje MOPR.
Białostoczanie mogą składać wnioski o dodatek osłonowy
Fot: MOPR Białystok

Dla kogo?

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
- osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza wyżej wymienione wartości – kwotę wsparcia ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku jest niższa niż 20 zł, wsparcie finansowe nie przysługuje.

W Białymstoku wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Ile można otrzymać?

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób;
- 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób;
- 1062,5 zł dla gospodarstwa składającego się z 4-5 osób;
- 1437,5 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wersja papierowa jest dostępna w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR przy ul. Klepackiej 18 w Białymstoku.

Wniosek można złożyć przez internet (posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany), przesłać pocztą lub wrzucić do skrzynki podawczej w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18. W przypadku wizyt osobistych – obowiązuje internetowa rezerwacja wizyty na stronie MOPR.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1150 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39