Białostoczanie odpracowują swoje długi. Pozbyli się już prawie milionowego obciążenia

2018.03.27 20:22
Białostoczanie odpracowali prawie milion złotych długów mieszkaniowych wobec miasta. Całkowicie swoje zadłużenie spłaciły w ten sposób 42 osoby.
Białostoczanie odpracowują swoje długi. Pozbyli się już prawie milionowego obciążenia
Fot: pixabay.com

W maju 2014 roku miasto uruchomiło program spłaty długów mieszkaniowych poprzez pracę. Zrobiono to, aby pomóc dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Odpracowanie długu jest możliwe na określonych warunkach. Może się o to ubiegać pełnoletnia osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego. Można odpracować należności z tytułu odszkodowań za bezumowne używanie lokalu, kwoty zasądzone wyrokami sądowymi i koszty postępowań komorniczych. Do tej pory zawarto 1214 umów z dłużnikami, którzy łącznie spłacili w ten sposób kwotę ponad 968 tys. zł. 42 osobom udało się zlikwidować swoje zadłużenie w całości.

– Realizujemy ten program, aby pomóc lokatorom, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Możliwość odpracowania długu oddala od nich perspektywę eksmisji i bezdomności – mówi zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Aby skorzystać z programu, dłużnik powinien złożyć wniosek o zmianę formy spłaty. Na tej podstawie Zarząd Mienia Komunalnego podpisuje z nim umowę dotyczącą prac porządkowych, usługowych i remontowo-budowlanych świadczonych na rzecz Białegostoku. Prace odbywają się w ZMK i innych jednostkach organizacyjnych miasta, np. szkołach, przedszkolach i żłobkach. Obejmują np. sprzątanie terenów wokół budynków, sprzątanie lokali mieszkalnych przeznaczonych do dalszego wynajmu, malowanie urządzeń i małej architektury na placach zabaw, pomoc kuchenną w przedszkolach.

Odpracowywanie długów jest rozliczane według stawki 10 zł za godzinę. Co miesiąc dług jest pomniejszany o kwotę wynikającą z rozliczenia godzinowego. Odpracowana kwota nie jest wypłacana dłużnikowi.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1522 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39