Białystok ma 3 nowe ulice

2021.03.31 18:22
Na ostatniej sesji Rady Miasta Białegostoku zapadły decyzje o nadaniu nazw trzem nowym ulicom: Ignacego Potockiego, Podlaska i Trzcinowa.
Białystok ma 3 nowe ulice
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka
Nowo nazwana ul. Ignacego Potockiego dochodzi do ul. Ignacego Mościckiego

Patriota, ofiara zarazy

Na osiedlu Bagnówka pojawi się nowy patron - Ignacy Potocki. O nazwanie drogi prostopadłej do ul. Ignacego Mościckiego wnioskowali właściciele nieruchomości przyległych, gdzie ostatnio powstało kilkanaście domów jednorodzinnych.

Ignacy Potocki (1750-1809) to jedna z czołowych postaci w polskim życiu publicznym w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był działaczem Komisji Edukacji Narodowej, kierował Towarzystwem do Ksiąg Elementarnych. W okresie Sejmu Czteroletniego faktycznie przewodził stronnictwu patriotycznemu. Był przeciwnikiem Rosji i zwolennikiem przymierza z Prusami, które uważał za mniejsze zło.

"Ignacy Potocki odegrał kluczową rolę w przygotowaniu Konstytucji 3 maja, będąc jej inicjatorem i projektodawcą. Po upadku konstytucji odmówił przystąpienia do konfederacji targowickiej udając się na emigrację do Drezna, skąd uczestniczył w przygotowaniach do powstania. W czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. był jednym z jej głównych przywódców, bezskutecznie zabiegając o poparcie dla insurekcji za granicą" - napisano w uzasadnieniu uchwały ws. nadania nazwy ulicy.

Kiedy Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie Potocki udał się do Wiednia z postulatem przyłączenia do Księstwa Galicji. Wyjazd okazał się dla niego pechowy, gdyż w stolicy Austrii panowała wówczas zaraza, której padł ofiarą.

Podlaska będzie kontynuacją "Łupaszki"

O ile Ignacego Potockiego białostoccy radni zaakceptowali jednogłośnie, to więcej emocji budziła ulica Podlaska na osiedlu Skorupy. Radni PiS chcieli odesłać projekt uchwały w tej sprawie do wnioskodawcy. Powód? Podlaska będzie przedłużeniem ul. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", o którego to patrona długo toczył się bój pomiędzy prezydentem miasta, radą miasta z większością PiS, radą miasta z większością KO i wojewodą podlaskim.

W poprzedniej kadencji rządzący w radzie PiS przegłosował kontrowersyjnego "Łupaszkę". Gdy układ sił po ostatnich wyborach zmienił się, próbowano przemianować ulicę na Podlaską. Uchwałę nowej rady unieważnił jednak wojewoda. Dziś "Łupaszka" jest patronem tylko fragmentu drogi, jaki istniał w czasie nadawania nazwy. Nowo zbudowany odcinek, będzie ulicą Podlaską.

Warto przywołać część uzasadnienia uchwały ws. tej ulicy - nawet nie wszyscy Podlasianie wiedzą, że utworzone w 1999 r. województwo podlaskie nie pokrywa się granicami z historycznym Podlasiem: "zachodnia część województwa wraz z Łomżą to historyczna część Mazowsza, północna to Suwalszczyzna, a południowa część Podlasia znalazła się poza granicami województwa podzielona pomiędzy województwa: mazowieckie i lubelskie".

Trzecia z nowo nazwanych ulic znajduje się na osiedlu Zawady. Chodzi o tą prostopadłą do ul. Chmielowej - będzie to ul. Trzcinowa. Nazwa komponuje się z istniejącymi w tym rejonie Chmielową, Szyszkową czy Tatarakową.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1261 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39