Białystok przyjacielem pszczół. Działania miasta docenione

2019.11.15 13:44
Białystok znalazł się w gronie "Miast Przyjaznych Pszczołom". Działania, które w ostatnich latach podjęło miasto, mają bowiem bardzo pozytywny wpływ na ochronę tych niezwykle pożytecznych owadów.
Białystok przyjacielem pszczół. Działania miasta docenione
Fot: Marcin Jakowiak/UM Białystok

Gmina Białystok została wyróżniona za działania na rzecz pszczół i innych owadów zapylających oraz dołączyła do "Miast Przyjaznych Pszczołom". Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki odebrał w Warszawie dyplom za wyróżniające się działania miasta na rzecz ochrony pszczół.

Białystok znalazł się w dziesiątce gmin, które realizują najciekawsze przedsięwzięcia stwarzające lepsze warunki do bytowania na terenie miasta pszczół i innych owadów zapylających. Wśród wyróżnionych znalazł się także m.in. Elbląg, Poznań oraz Legnica. Do akcji "Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom" przyłączyło się w sumie 269 samorządów z całego kraju. Przystępując do manifestu, gminy deklarowały różne działania na rzecz ochrony pszczół. Działania Białegostoku zostały zaprezentowane w III raporcie inicjatywy organizowanej w ramach programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

Szereg działań

Jednym z najbardziej widowiskowych działań zrealizowanych w Białymstoku, które wspomagają ochronę owadów zapylających, było założenie 5,5 ha łąk kwietnych, jednorocznych, wieloletnich oraz sezonowych – słonecznikowych i rzepakowych. W bezpośrednim sąsiedztwie łąk postawiono kilkanaście domków dla owadów.  

W utworzonym Miejskim Sadzie Edukacyjnym posadzono 25 drzew oraz 100 krzewów owocowych. Podczas otwarcia sadu mieszkańcy otrzymali 1000 drzewek owocowych, które mogli zasadzić w swoich ogrodach. W październiku ponownie rozdano białostoczanom 2 tys. sadzonek jabłoni, śliw, grusz, wiśni i czereśni. 

W mieście powstała też pierwsza miejska pasieka, w sumie pięć uli – cztery zabytkowe pochodzące z różnych rejonów Podlasia i jeden współczesny. W każdym z uli zamieszkała królowa wraz z około 35 tys. pszczół. Dla bezpieczeństwa ule zostały ustawione za rzeką. Wokół znajdują łąki kwietne i pola słonecznikowe. Dodatkowo na skwerze zostały posadzone drzewa owocowe. Wiosną pojawią się tam także obficie kwitnące krzewy i rośliny miododajne. To zapewni owadom zapylającym wystarczającą ilość pożywienia od początku wiosny do później jesieni.

– Od wielu lat Urząd Miejski w Białymstoku prowadzi działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i edukacji przyrodniczej. Chcemy pomóc owadom w mieście, które radzą sobie tym gorzej, im bardziej zadbane są tereny zielone. Dzięki naszym działaniom powstają atrakcyjne i naturalne miejsca w przestrzeni miejskiej, które jednocześnie są przyjazne tak ważnym w środowisku owadom zapylającym – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Pszczoły zagrożone

W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Najważniejszą rolą pszczół w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje trzy czwarte światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tys. odmian warzyw i owoców. W ostatnich latach naukowcy obserwują wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Ich zdaniem zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego.

Aby znaleźć pokarm i przetrwać, pszczoły potrzebują różnorodnych siedlisk i gatunków roślin. Jednocześnie same przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności, bo odgrywają ogromną rolę w rozmnażaniu roślin i odżywianiu zwierząt. Zubożenie ekosystemów oznacza zagrożenie nie tylko dla pszczół, ale także dla innych gatunków zwierząt i roślin, a tym samym dla człowieka. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań, które wspomogą pszczoły i inne owady zapylające, umożliwiając im znalezienie pokarmu i schronienia.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1168 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39