621 osób online

Bieg z okazji rocznicy Bitwy Konfederatów Barskich z Moskalami

dodane dnia: 2022-05-27 przez: equ
Bieg z okazji rocznicy Bitwy Konfederatów Barskich z Moskalami
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy: 2022-07-10
Stowarzyszenie Olmonty w ramach 253. rocznicy bitwy Konfederatów Barskich z Moskalami pod Olmontami zaprasza na Piknik historyczny (szczegóły) oraz bieg.


WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich, którzy:
- zgłosili swój start, podpisali listę obecności oraz zgodę na start
- uiścili opłatę startową w wysokości 25 zł /dzieci do 15. roku życia oraz zawodnicy z Ukrainy są zwolnieni z opłat/
- posiadają aktualne badania lekarskie i podpisali formularz o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność; dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku muszą posiadać zgodę na start podpisana przez rodzica /opiekuna prawnego/.

Uczestnik zgłasza swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie pisemnej, który jest dostępny u Organizatora na Stadionie w Olmontach w dniu biegu.

W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat na formularzu zgłoszeniowym wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
- przestrzega regulaminu imprezy i stosowania się do wymogów imprez masowych /brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie/
- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- stosowania się do poleceń policji i służb porządkowych Organizatora
- kulturalnego zachowywania się; zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu; nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów
- samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.

Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie stadionie w Olmontach w dniu zawodów w godz. 8.00 – 9.45.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie będzie prowadzone przez sędziów zawodów.

ZGŁOSZENIA:

Limit startowy - 100 uczestników

Termin zgłoszeń:
- internetowo do 6 VII 2022 r. na adres, jlitwinczuk@wp.pl
- imienne zgłoszenia są przyjmowane przez Organizatora w dniu zawodów, najpóźniej na 5 godz. przed rozpoczęciem biegu

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie i złożenie formularza wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu i dokonanie opłaty startowej w wysokości 25 zł.

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

KLASYFIKACJE

Prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach:
1) generalna:
- mężczyzn,
- kobiet,
2) dzieci do 12 lat:
- chłopcy
- dziewczęta.
- najmłodszy i najstarszy uczestnik
3) najlepszy zawodnik z Olmont

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Start i meta wyznaczona będzie w Olmontach na Stadionie Sportowym.

Trasa Biegu Olmonty przebiegać będzie ulicami miejscowości Izabelin i Olmonty.

Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans:
– młodzież do 12 lat - ok. 800 m.
– dorośli - ok. 4600 m.

Start biegu kobiet i mężczyzn - wspólny
Start dzieci - 10 min. po starcie dorosłych

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

RUCH DROGOWY

- Bieg będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
- Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
- Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni stosować się do zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora oraz zawsze poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

NAGRODY

Nagrody rzeczowe /w miarę możliwości finansowych organizatora/ otrzymują zawodnicy w klasyfikowanych kategoriach za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego.

Dla zwycięzców biegów przewidziane są puchary od pierwszego do trzeciego miejsca:
- Puchar dla najmłodszego i najstarszego zawodnika
- Puchar prezesa Stowarzyszenia Olmonty dla najlepszego zawodnika z Olmont
- Pamiątkowe medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg.
- Pamiątkowe koszulki dla wszystkich startujących /100 osób/

KARY

W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Sędzia Główny może zastosować następujące kary:
- upomnienie w przypadkach naruszenia zasad regulaminu biegu mniejszej wagi
- dyskwalifikacja w sytuacji rażącego złamania Regulaminu.
Miejsce imprezy
Olmonty i Izabelin

Polecamy lokal
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.