Biuro Biegłego Rewidenta. Renata Maria Dybowska

ul. Towarowa 1
15-007 Białystok

tel. 518 045 956
Czynne: PN - PT: 7.00 - 15.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 13931

Biuro świadczy usługi w zakresie:

PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO I OSÓB FIZYCZNYCH

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont przystosowanego do specyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencja analityczna i syntetyczna,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT/PIT,
 • prowadzenie rejestrów należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie planu amortyzacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz zeznań rocznych,
 • przekazywanie informacji wynikających z ksiąg rachunkowych według wzoru ustalonego wspólnie ze zlecającym prowadzenie ksiąg,
 • import dokumentów źródłowych za pomocą portalu B2B.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • monitorowanie i informowanie pracodawcy o upływających terminach badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie list płac, deklaracji ZUS,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji PIT11, PIT4R, PIT8AR,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń.

OBSŁUGA SPRAWOZDAWCZA GUS

 • Cennik związany z opłatami za usługi jest ustalany indywidualnie.
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1544 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39