Biuro Podatkowe Dorota Arciszewska - doradca podatkowy

ul. B. Chrobrego 1A lok. 5
15-057 Białystok

tel. 85 741 00 38, 783 220 700
fax. 85 741 00 38
Czynne: PN - PT: 9.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 27709

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, którego funkcjonowanie zostało uregulowane w ustawie o doradztwie podatkowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, służymy radą i pomocą w zagadnieniach podatkowo-księgowych. Zapewniamy rzetelną i dokładną obsługę.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc i współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla osób prywatnych w szczególności w zakresie:

podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • sporządzanie deklaracji i zeznań rocznych,
 • opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

podatku od spadków i darowizn:

opodatkowania/zwolnienia otrzymanych spadków i darowizn

 • podatku od czynności cywilno-prawnych,
 • opodatkowania dochodów z najmu/dzierżawy, itp.,
 • uzyskania interpretacji podatkowych,
 • wyboru korzystnej formy współpracy (samozatrudnienie, kontrakt menadżerski, itp.),
 • reprezentowania podatników w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, pomagamy w przygotowaniu wyjaśnień, wniosków i odwołań.

Doradztwo

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa oraz reprezentacji podatników w szczególności:

 • pomoc w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych oraz postępowaniach odwoławczych,
 • reprezentacja w sporach z organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzania pisemnych opinii podatkowych w zakresie bieżącej działalności Klientów,
 • ocena projektów umów, które Klient zamierza zawrzeć pod kątem ryzyka i korzyści podatkowych,
 • pomoc w uzyskaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Księgowość

Proponujemy Państwu wyspecjalizowane usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych przedsiębiorstwa wraz z tworzeniem i aktualizacją polityki rachunkowości,
 • prowadzenia księgowości uproszczonej (podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych),
 • dokonywania rozliczeń w zakresie podatku dochodowego PIT/CIT oraz podatku od towarów i usług,
 • dokonywania rozliczeń z ZUS właścicieli.

Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • obsługa deklaracji wymaganych przez organy administracji państwowej (PIT, ZUS),
 • obsługa umów cywilno-prawnych,
 • podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.

Inne:

 • sporządzanie dokumentacji z uruchomieniem oraz rozliczeniem likwidacji działalności gospodarczej,
 • informowanie o bieżących zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na działalność prowadzoną przez zleceniodawcę,
 • rozliczanie amortyzacji środków trwałych,
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS/NBP,
 • reprezentowanie w kontaktach z US i ZUS.

Proponujemy Państwu wyspecjalizowane usługi w zakresie:

 • stałe i okresowe przeglądy i weryfikacje prowadzonej we własnym zakresie księgowości,
 • sporządzanie dokumentacji z uruchomieniem oraz rozliczeniem likwidacji działalności gospodarczej.

Koszty świadczonych usług ustalane są indywidualnie z Klientem z uwzględnieniem potrzeb zleceniodawcy oraz branży, specyfiki i rozmiaru prowadzonej działalności

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura.

Biuro Podatkowe Dorota Arciszewska
ul. B. Chrobrego 1A lok. 5
15-057 Białystok
tel.: 85 741 00 38, 783 220 700
www.biuropodatkowe.bialystok.pl
d.arciszewska@biuropodatkowe.bialystok.pl

Biuro Podatkowe Dorota Arciszewska - doradca podatkowy
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1508 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39