Biuro Rachunkowe BRMK Sp. z o.o. - księgowość, podatki, płace

ul. Mickiewicza 80/2
15-237 Białystok

tel. 85 719 91 08, 665 935 679, 669 500 501, 697 506 070, 695 500 404
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 30495

Biuro Rachunkowe BRMK działa w oparciu o wydany w 2005 roku przez Ministra Finansów Certyfikat Księgowy Nr 11402/2005 nadający nam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A., co gwarantuje Państwu finansowe bezpieczeństwo.

Proponujemy współpracę osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom cywilnym, spółkom jawnym, spółkom partnerskim, spółkom komandytowym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, rolnikom, stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym.

Proponujemy Państwu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale;
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz przygotowanie deklaracji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT);
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, umów o dzieło;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe;
 • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych przekazywanych do GUS;
 • sporządzanie informacji przekazywanych przez naszych Klientów do NBP;
 • rozliczenia z PFRON, Urzędem Celnym;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w Państwa firmie;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje;
 • sporządzenie wniosków o dotacje PUP, UE;
 • przygotowanie analiz kredytowych firm;
 • pełnienie obowiązków służb BHP;
 • szkolenie BHP wstępne i okresowe pracowników;
 • wirtualne biuro;
 • obsługa administracyjna;
 • outsourcing sekretariatu;
 • zakładanie i sprzedaż spółek prawa handlowego;
 • najem sal szkoleniowych;
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta;

Nasze biuro cechuje elastyczny czas pracy w zależności od Państwa potrzeb. Wiąże się to z możliwością dostarczenia dokumentów księgowych poza godzinami pracy biura, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Świadcząc usługi księgowe, stawiamy na rzetelność i indywidualne podejście do Klienta. Wdrażamy odpowiednie procedury i rozwiązania, biorąc pod uwagę specyfikę działalności i potrzeby każdego Klienta. Nasze atuty to zaangażowanie w sprawy klientów, solidność, poufność, młody wykształcony zespół stale podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń z zakresu rachunkowości, kadr, płac i prawa podatkowego.

Biuro Rachunkowe BRMK Sp. z o.o. - księgowość, podatki, płace
Biuro Rachunkowe BRMK Sp. z o.o. - księgowość, podatki, płace
Biuro Rachunkowe BRMK Sp. z o.o. - księgowość, podatki, płace
Biuro Rachunkowe BRMK Sp. z o.o. - księgowość, podatki, płace
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1158 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39