Biuro Rachunkowe Jarosław Świętochowski

ul. Dworska 64/20
15-756 Białystok

tel. 508 641 134, 85 874 23 10
fax. 85 874 23 19
Czynne: PN - PT: 8.00 - 18.00, SOB: 9.00 - 15.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 23041

Jarosław Tomasz Świętochowski Specjalista ds. zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowiec.
Właściciel Biura Rachunkowego Jarosław Świętochowski. W 2002 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w Białymstoku w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W czasie studiów członek Koła Rachunkowości. W 2013 roku ukończył podyplomowe studia rachunkowości w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie rachunkowości. Od 2013 roku aktywny członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) oraz członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariusz Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Posiada czternastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym ośmioletnie doświadczenie w księgowości i finansach.

"Obraz przedsiębiorstwa tworzony w jego sprawozdaniach według nawet najbardziej doskonałych wzorców - zakładając, że można byłoby takie sformułować - zależy od konkretnych sytuacji, okoliczności, zdarzeń wyjątkowych, nierzadko wiedzy intuicyjnej interpretowanych przez danego człowieka w sposób niepowtarzalny".
S. T. Surdykowska

Właściciel Biura Rachunkowego Jarosław Świętochowski posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Oferujemy Państwu obsługę:
Księgowo-Podatkową: 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz standardami krajowymi, 
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, 
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, 
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także naliczanie stawek amortyzacji, 
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, 
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, 
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, 
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS, 
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości oraz ustawami podatkowymi,

Kadrowo - płacową:

 • sporządzanie i składanie w formie elektronicznej deklaracji zgłoszeniowych właścicieli i pracowników do ZUS, 
 • przygotowywanie i składanie deklaracji rozliczeniowych, 
 • sporządzanie list płac (rozliczanie urlopów, zasiłków), 
 • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych, 
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych, 
 • wydruki kartotek i ewidencji, 
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów, 
 • przekazywanie informacji o kończących się badaniach lekarskich, bhp,

Doradczą:

 • doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 
 • doradztwo przy wyborze finansowania zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
 • sporządzanie analiz finansowych, 
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej, postępowań kontrolnych oraz kontroli przeprowadzanych przez inne organy władzy publicznej,

Państwa zadowolenie i satysfakcja jest naszą największą wartością.

Biuro Rachunkowe Jarosław Świętochowski
Biuro Rachunkowe Jarosław Świętochowski
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

Polecamy lokal
MAHO SUSHI
MAHO SUSHIul. Malmeda 11/3
15-440 Białystok
maho-sushi.pl

Więcej informacji
1111 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39