Budowy, przebudowy i modernizacje - podlaskie strażnice zostaną wyremontowane

2022.04.20 09:49
Zatwierdzono listę obiektów, które otrzymają środki finansowe z rządowego Programu Modernizacji. Spośród 117 inwestycji z całej Polski, 9 zostanie zrealizowanych w województwie podlaskim.
Budowy, przebudowy i modernizacje - podlaskie strażnice zostaną wyremontowane
Fot: KP PSP Hajnówka
Jedna z wizualiazcji studentów PB

Inwestycje w Podlaskiem

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

W planie Państwowej Straży Pożarnej ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych, w tym przewidziano budowę 55 nowych strażnic oraz 62 zadania polegające na przebudowie i rozbudowie obiektów istniejących. Na realizację powyższych inwestycji w latach 2022-2025 zaplanowano środki finansowe z Programu modernizacji w wysokości 800 mln zł.

Spośród 117 w Podlaskiem zostanie zrealizowanych 9 inwestycji:

- budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej PSP Białymstoku;
- budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku;
- przebudowa placu wraz z rozbudową części przyziemia oraz powiększeniem garaży Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce;
- przebudowa części budynku głównego administracyjno-koszarowego Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce;
- budowa budynku garażowo-technicznego Komendy Powiatowej PSP w Grajewie;
- przebudowa budynku garażowo-magazynowego Komendy Powiatowej PSP w Mońkach;
- modernizacja placu manewrowego Komendy Powiatowej PSP w Mońkach wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi;
- modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej PSP w Łomży;
- budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń w Komendzie Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim.

Komendę w Hajnówce zaprojektują studenci PB

Przebudowa Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce ma na celu dostosowanie budynku do aktualnych potrzeb zapewniających odpowiednie warunki pełnienia służby przez strażaków oraz podwyższenie gotowości bojowej poprzez polepszenie warunków przechowywania pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej. Ważnym aspektem jest także dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych.

Realizacja wieloetapowego przedsięwzięcia w ramach programu została przewidziana na lata 2022-2025. Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się już w ubiegłym roku, kiedy to opracowano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji placu manewrowego. Natomiast opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy budynku głównego komendy będzie realizowane w 2023 r.

W 2022 r. komenda nawiązała współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, a dzięki rektor dr hab. inż. Marcie Kosior-Kazberuk ogłoszono wśród studentów konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy istniejącego budynku komendy. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie maja i czerwca.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1541 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39