Budżet Białegostoku 2024. Na co pójdą pieniądze? [KWOTY]

2023.11.16 18:29
W czwartek (16 listopada) prezydent Białegostoku przedstawił budżet miasta na przyszły rok. Co się w nim znalazło?
Budżet Białegostoku 2024. Na co pójdą pieniądze? [KWOTY]
Fot: UM Białystok
Prezydent Truskolaski podkreśla, że budżet jest trudny

Tadeusz Truskolaski przedstawił plany finansowe miasta na przyszły rok. Włodarz Białegostoku podkreślał, że jest to budżet trudny, ale przygotowany z nadzieją na zrozumienie i wsparcie rządowe. Po raz pierwszy w historii miasta dochody przekroczą 2,5 mld zł. Wyższe będą jednak również wydatki - te mają wynieść ponad 2,7 mld zł. Deficyt natomiast ma zmniejszyć się o 25,7% i wyniesie 169,4 mln zł.

Prezydent zaczął od dochodów

Dochody Miasta w 2024 r. mają wynieść ponad 2.537,5 mln zł i być wyższe o ok. 298,7 mln zł (13,3%) w stosunku do planowanych na 2023 rok. Dochody bieżące (które wyniosą ponad 2.384,1 mln zł) wzrosną o ok. 356,9 mln zł (17,6%), również dochody majątkowe, czyli takie pochodzące m.in. z dotacji unijnych na inwestycje, ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych. Wyniosą one prawie 153,4 mln zł) wzrosną o ok. 58,2 mln zł – to 27%.

Budżet Białegostoku 2024


Dochody bieżące to m.in. dochody własne (691 mln zł). W tym podatki i opłaty lokalne (332,1 mln zł): podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 226,2 mln zł, podatek od środków transportowych – 12,7 mln zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 32,8 mln zł, udziały w PIT – 576,2 mln zł, udziały w CIT – 62,9 mln zł, subwencje – 813 mln zł, dotacje z budżetu Państwa – 217,5 mln zł, środki z UE – 23,1 mln zł.

– To już osiemnasty projekt Budżetu Miasta, który przedstawiam mieszkańcom Białegostoku. Po raz kolejny jest to budżet trudny. Tym razem jednak jest to także budżet nadziei. Tę nadzieję mam dzięki zmianom, jakie przyniosły październikowe wybory. Liczę na to, że zaowocują współpracą między rządem a samorządem, przywróceniem normalności i niezależności samorządów w Polsce – powiedział Tadeusz Truskolaski.

Na co pójdzie najwięcej pieniędzy?

Planowane wydatki Białegostoku w 2024 r. wyniosą ponad 2,707 mld zł i w stosunku do planowanych na rok 2023 będą wyższe o ok. 239,9 mln zł (czyli o ok. 9,7%). Wśród wydatków ogółem największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne (1.196 mln zł), z czego 801,2 mln zł to wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu.

Wydatki bieżące w 2024 r. wyniosą ponad 2.382,6 mln zł (w stosunku do projektu na 2023 r. zwiększą się o ok.15,2%, to ok. 313,7 mln zł). Najważniejsze z nich dotyczą:

- Edukacji – 1.138,4 mln zł,
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 184,2 mln zł,
- Transportu i łączności – 201,4 mln zł,
- Pomocy społecznej – 172,2 mln zł (m.in. zasiłki stałe i celowe, dodatki mieszkaniowe, programy pomocowe),
- Administracji publicznej – 170,5 mln zł,
- Rodziny – 168,4 mln zł,
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 63,8 mln zł,
- Obsługi długu publicznego – 56,8 mln zł,
- Gospodarki mieszkaniowej – 62,7 mln zł,
- Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 56,4 mln zł.

Budżet Białegostoku 2024


Przebudowa parku Planty, sala gimnastyczna w "Gastronomiku"

Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury to modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich (3,3 mln zł) i poprawa dostępności turystycznej Białegostoku – przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego, w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy Praczkach (Budżet Obywatelski 2022) i przebudowa ul. Akademickiej (21 mln zł).

Na inwestycje oświatowe miasto zamierza przeznaczyć 37,7 mln zł, m.in. na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych (7,8 mln zł) oraz przebudowę dachu, wymianę okien i wykonanie elewacji w VI LO (5 mln zł).

Budżet Białegostoku 2024


Miasto inwestuje też w gospodarkę mieszkaniową. 19 mln zł zostanie przeznaczone na dokończenie budowy budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Bema.

Deficyt budżetu planowany na 2024 r. to 169,4 mln zł. Nadwyżka operacyjna wyniesie 1,5 mln zł. Rok 2023 zamknie się zadłużeniem w wysokości 1.100,8 mln zł. Projekt budżetu został złożony do Rady Miasta. Na najbliższej sesji odbędzie się jego pierwsze czytanie. Następnie m.in. radni będą mogli składać wnioski dotyczące projektu. Pod głosowanie Rady Miasta projekt zostanie poddany w grudniu 2023 r.

Monika Zysk
24@bialystokonline.pl

772 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39