Budżet Obywatelski 2023. Na jakie projekty będą mogli głosować białostoczanie? [LISTA]

2022.09.07 16:00
180 projektów zostało zakwalifikowanych do 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku. Mieszkanie będą mogli oddawać głosy na faworytów od 3 do 17 października.
Budżet Obywatelski 2023. Na jakie projekty będą mogli głosować białostoczanie? [LISTA]
Fot: Malwina Witkowska

Jubileuszowa edycja

W środę (7.09) zostały ogłoszone projekty zakwalifikowane do głosowania w ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego 2023.

- Ta dziesiąta edycja jest przede wszystkim edycją rekordową. Zgłoszono 247 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, z czego do głosowania zakwalifikowało się 73%, co daje 180 projektów, w tym 34 ogólnomiejskie i 146 osiedlowych - poinformował zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Miasto, jeżeli chciałoby zrealizować wszystkie te projekty musiało by wydać ponad 83 mln zł, a w puli jest zawsze 12 mln zł (5 mln zł na projekty ogólnomiejskie a 7 mln zł na projekty osiedlowe).

- Jak co roku są także projekty, które trzeba było odrzucić. Niespełna 30% uzyskało negatywną rekomendację. Najczęściej wynikały z niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. kwestie własności gruntu, własności działek. Bywało też, że projekty musiały zostać odrzucone z powodu zbyt wysokich kosztów, które należałoby przeznaczyć na realizację projektu - przekazała dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Dmochowska.

Głosowanie w ramach BO 2023 potrwa od 3 do 17 października. Mieszkańcy będą mogli głosować tradycyjnie w wersji papierowej bądź elektronicznie. Każdy będzie mógł wybrać 4 projekty i zagłosować tylko raz. Karty do głosowania będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej, Branickiego, w Centrum Aktywności Społecznej oraz w mobilnym punkcie do głosowania. Interaktywna karta do głosowania będzie dostępna od 3 października na stronach: bialystok.pl i cas.bialystok.pl.

Tegoroczne projekty, będzie można poznać podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego, który odbędzie się w niedzielę (18.09), w godz. 12.00-18.00, w Parku Planty przy fontannie w al. Zakochanych.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. Białystok: Wzmacniamy odporność - studio kulinarne w Białymstoku - projekt polega na przeprowadzeniu serii warsztatów kulinarnych kuchni surowej z uwzględnieniem współczesnych trendów żywieniowych i prozdrowotnych - 50 000 zł;

2. Wiedeński Spacerniaczek czyli Białostocki Park Młodych - wzdłuż ul. 1000-lecia PP - projekt zakłada utworzenie parku miejskiego w nowoczesnej formie. Park ma być miejscem spotkań, wypoczynku, studiowania oraz pracy szczególnie skierowanym do ludzi młodych - 1 999 999 zł;

3. Moc wolontariatu w Białymstoku - siedziba miejskich jednostek samorządowych - projekt obejmuje: organizację cyklu 10 spotkań zachęcających do wolontariatu, produkcję filmiku promującego wolontariat, konkurs fotograficzny o wolontariacie i wystawę fotograficzną oraz obchody Światowego Dnia Wolontariusza - 50 000 zł;

4. Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych - ekrany pomiędzy ul. gen. Andersa i Błękitną oraz między ul. gen. Andersa i ul. Warneńczyka - projekt przewiduje wykonanie nasadzeń roślinności pyłochwytnej, (tj. pnączy) przy istniejących ekranach akustycznych - 7 000 zł;

5. Letnie kino plenerowe - Park Antoniuk, Park Konstytucji 3 Maja przy pomniku 42. Pułku Piechoty, Bulwary św. Jana Teologa - projekt zakłada zorganizowanie 10 wieczornych seansów filmowych w plenerze, w okresie letnim, na różnych osiedlach. Widzom zostanie udostępnionych 150 leżaków - 50 000 zł;

6. Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok - w ramach projektu zostanie zakupiony specjalny samochód odpowiednio oznakowany, wyposażony w profesjonalny sprzęt: defibrylatory, specjalistyczne plecaki zawierające modułowe apteczki, sprzęt ratowniczy oraz sprzęt taktyczny jako wyposażenie ratowników. Pojazd będzie dedykowany do wykonywania zadań związanych z szybkim i skutecznym udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej - 493 100 zł;

7. Festyn pod hasłem "Białystok Przyszłości" - pl. J. Piłsudskiego - projekt zakłada zorganizowanie festynu miejskiego, podczas którego wystąpią na scenie przedstawiciele instytucji realizujących działania na rzecz rozwoju Białegostoku - 27 460 zł;

8. Niech Białystok się zieleni - teren zielony nieopodal zbiornika retencyjnego przy Trasie Niepodległości - projekt polega na przekształceniu niezagospodarowanych terenów nieopodal zbiornika retencyjnego w miejski las - 1 999 920 zł;

9. Większa mobilność, lepsze życie - samochód do specjalistycznego transportu osób z niepełnosprawnościami - projekt obejmuje zakup dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do regularnego transportu osób z niepełnosprawnościami. Samochód będzie wykorzystywany do regularnego przewozu osób niemających możliwości korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej - 400 000 zł;

10. Białostocki pilotażowy program in vitro - projekt zakłada dofinansowanie procedury in vitro dla 8 par, mieszkańców Białegostoku w wysokości 5 tys. zł dla pary. W ramach programu zostanie również przygotowany miejski Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Białegostoku w roku 2023" - 50 000 zł;

11. Koncert plenerowy - live on Białystok! - park Planty, plac przed fontanną nad schodami, al. Zakochanych - projekt zakłada organizację koncertu plenerowego, podczas którego zaprezentują się artyści z różnych gatunków muzycznych - 50 000 zł;

12. Białystok WidziMisie - projekt zakłada ustawienie 8 figurek misiów-niedźwiadków z brązu na terenie centrum Białegostoku i okolic: ul. Stary Rynek, ul. Wiktorii, ul. Młynowa, ul. Warszawska, ul. Legionowa, ul. Kalinowskiego, ul. Kilińskiego, ul. Świętojańska. Postacie misiów nawiązywałyby wyglądem i atrybutami do miejsca, w jakim by się znajdowały. Misie nosiłyby nazwę: Miś Handlarz, Miś Bojarski, Miś Król Chajanek, Miś Strażak, Miś Kinoman, Miś z marionetką, Miś Kupidyn, Miś Rzeźbiarz - 135 000 zł;

13. "Jestem bezpieczny na drodze!" - projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych "Autochodzik" potrzebnych do zbudowania miasteczka drogowego. Zestaw składa się z ok 100 miękkich elementów tj.: ulica, przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna, pojazdy, a także nagrania odgłosów ulicy - 5 870 zł;

14. Pole do gry w discgolf - Pietrasze ul. Krzywoustego/ ul. Raginisa - projekt polega na wykonaniu pola do gry w discgolf - 80 000 zł;

15. Białystok gra w szach - Park Planty w rejonie Bulwaru Józefa Blicharskiego - projekt zakłada ustawienie w parku stołów przeznaczonych do gry w szachy - 35 000 zł;

16. Zjazd Mieszczański u Królewicza Kazimierza - teren przed górnym kościołem św. Kazimierza Królewicza - projekt zakłada organizację charytatywnego pikniku rodzinnego promującego wartości rodzinne oraz zjednoczenie społeczności lokalnej. Zostanie przeprowadzona loteria fantowa, z której dochód zostanie przekazany osobom/osobie potrzebującej z lokalnej społeczności - 40 190 zł;

17. Wodny plac zabaw - ul. A. Fredry - projekt zakłada wykonanie wodnego placu zabaw z atrakcjami zasilanymi wodą - 2 000 000 zł;

18. Budowa ekranów akustycznych przy torze "Wschodzący Białystok" - Krywlany - projekt zakłada budowę ekranów akustycznych redukujących hałas z Toru "Wschodzący Białystok" w celu ochrony przed uciążliwościami sąsiadujących osiedli oraz terenów rekreacyjnych - 1 000 000 zł;

19. Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej, położone przy: ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, przystanek nr 221; al. J. Piłsudskiego, przystanek nr 304; ul. Wiejska, przystanek nr 525; ul. Zwierzyniecka, przystanek nr 589 - 392 000 zł;

20. Pole do gry w discgolf -ul. Dywizjonu 303 - projekt polega na wykonaniu pola do gry w discgolf składającego się z 18 koszów do gry, 18 szt. teepady z darni. Zaplanowana jest także budowa parkingu, montaż oświetlenia parkingu oraz stojaków na rowery - 1 225 000 zł;

21. Zazieleńmy ronda! - rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego, rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego (skrzyżowanie: ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Wrocławska, gen. Wł. Sikorskiego) - 85 000 zł;

22. Autobus Marty - projekt dotyczy zakupu autobusu turystycznego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego w windę oraz miejsca do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - 1 500 000 zł;

23. Aktywne przejście dla pieszych na ul. Mickiewicza na wysokości Bulwaru J. Blicharskiego - system aktywnego przejścia zakłada informowanie kierowcy o zbliżaniu się pieszego do przejścia. Wbudowane w jezdnie diody led sygnalizują obecność pieszego na przejściu. Projekt zakłada również położenie powierzchni antypoślizgowej, oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów, zamontowanie oraz konfigurację szafy sterowniczej oraz zainstalowanie znaków ostrzegawczych - 101 720 zł;

24. Droga rowerowa na ul. Jurowieckiej wolna od samochodów - ul. Jurowiecka od adresów 15 do 21 - projekt zakłada montaż słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów na drogach dla pieszych i rowerów na ul. Jurowieckiej, a także montaż stojaków rowerowych i donic - 113 500 zł;

25. Nowe alejki żwirowe w Parku Antoniuk - projekt zakłada wymianę żużlu na żwir na parkowych alejkach. Dodatkowo pojawią się nowe nasadzenia w ich pobliżu oraz przy ruchliwych ulicach - 1 000 000 zł;

26. Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej - projekt obejmuje budowę kanału deszczowego w ul. Elektrycznej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do rz. Białej - 2 000 000 zł;

27. Kładka przyrodniczo-edukacyjna "Bażantarka" - projekt zakłada wykonanie drewnianej kładki spacerowo-edukacyjnej wzdłuż cieku wodnego Bażantarka łączącej tereny zieleni przy ul. Marczukowskiej z ul. ks. J. Popiełuszki - 2 000 000 zł;

28. Ogrody deszczowe - deszczówka w służbie Miasta - ul. Włókiennicza 4 - projekt zakłada posadzenie roślin hydrofitowych(odpornych na zalewanie i suszę). Rośliny posadzone będą w pojemnikach lub bezpośrednio w gruncie. Pochłaniają one i oczyszczają wodę deszczową spływającą z dachu lub powierzchni nieprzepuszczalnych - 50 000 zł;

29. Budowa ulicy Kiemliczów w Zawadach - projekt zakłada budowę ulicy z polbruku wraz z chodnikiem, kanałem deszczowym oraz 13 punktami świetlnymi - 2 000 000 zł;

30. Naprawa nawierzchni i wymiana oświetlenia na ul. Barszczańskiej - projekt zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy Barszczańskiej oraz wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego - 2 000 000 zł;

31. Zielone ławki na Rynku Kościuszki - projekt zakłada uzupełnienie przestrzeni Rynku Kościuszki o "zielone ławki" - ławki połączone z donicami do nasadzeń roślinnych, ok. 20-30 szt. - 1 830 000 zł;

32. Poznaj swego sąsiada - piknik na Rocha - projekt obejmuje organizację pikniku na ul. Krakowskiej - 28 000 zł;

33. Park Przedsiębiorców przy ul. Merkurego - projekt zakłada budowę ścieżki edukacyjnej w formie kładki na palach przez teren zalesiony oraz wokół zbiornika retencyjnego, a także stworzenie niewielkiej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej. Zostaną nasadzone rośliny strefy brzegowej, drzewa i krzewy - 1 600 000 zł;

34. Pamięć nośnikiem kulturowego dziedzictwa - projekt zakłada organizację i realizację kursu przygotowującego kadrę animatorów do wdrożenia metody Mess'Aje do pracy z dorosłymi mieszkańcami. Projekt obejmie również tłumaczenie podręcznika metodycznego z j. francuskiego - 49 862 zł.

PROJEKTY OSIEDLOWE

1. Zdrowy i sportowy Antoniuk - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - projekt zakłada modernizację sufitu sali gimnastycznej, zakup łazika schodowego, remont i wyposażenie sali fitness oraz wymianę okien w sali fitness - 900 000 zł;

2. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 53 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

3. Remont i wyposażenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 19 w Białymstoku - projekt zakłada prace remontowo-budowlane (m.in. wymianę podłóg, drzwi oraz instalacji elektrycznej, montaż instalacji wodociągowej, wentylacji, a także wyposażenie pracowni chemicznej - 683 000 zł;

4. Niezwykłe podejście do codzienności, czyli plac zabaw przy Przedszkolu 46 - projekt zakłada budowę edukacyjnego placu zabaw - 200 000 zł;

5. Mini skatepark przy Wolińskiej - rekreacja dla aktywnych - ul. Wolińska - projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw i boiska o nową część rekreacyjną - mini skatepark wraz z małą architekturą - 379 000 zł;

6. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 4 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

7. Potańcówka na Szkolnej - projekt zakłada organizację potańcówki w dawnym Parku Jordanowskim na osiedlu Starosielce - 50 000 zł;

8. Pogoda na zdrowie - festyn na ul. Pogodnej - w ramach projektu zakłada się organizację festynu rodzinnego na osiedlu Bema o tematyce zdrowotnej - 30 060 zł;

9. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 22 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

10. Ścieżka rowerowa na ul. Dolistowskiej projekt zakłada wykonanie ścieżki rowerowej łączącej ul. 42 Pułku Piechoty i ul. gen. N. Sulika - 1 000 000 zł;

11. Kreatywna Rodzina - Szkoła Podstawowa nr 3 - projekt zakłada realizację warsztatów manualnych, papieroplastyki dla rodzin, m.in.: warsztaty florystyczne, decoupagu, tworzenia z papierowej wikliny, warsztaty ekologiczne - 39 700 zł;

12. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 20 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

13. Zabezpieczenie drogi przed dewastacją, zmniejszenie i zmiana kierunku ruchu - droga wewnętrzna pomiędzy blokami 4, 6, 8, 10 ul. M. Skłodowskiej-Curie a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 9 - projekt zakłada przekształcenie istniejącej drogi wewnętrznej w drogę jednokierunkową w stronę ul. Legionowej, wymianę nawierzchni drogi i ciągów pieszych, budowę kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie trawnika przed nielegalnym parkowaniem samochodów - 985 000 zł;

14. Szkoła z błyskiem - Szkoła Podstawowa nr 26 - projekt zakłada kompleksową modernizację szatni szkolnej wraz z wyposażeniem - 1 000 000 zł;

15. Rozczytana 9 - Szkoła Podstawowa nr 9 - projekt zakłada modernizację biblioteki szkolnej - 472 200 zł;

16. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 34 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

17. Codziennie bezpieczniej na Barszczańskiej i Klepackiej - projekt zakłada montaż kamer i podłączenie ich do Centrum Monitoringu Miejskiego - 570 000 zł;

18. Projekt i budowa przedłużenia ul. Pigwowej wraz z infrastrukturą techniczną - projekt zakłada wykonanie i budowę 80 mb ulicy osiedlowej wraz z miejscem do zawracania, a także oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej - 703 300 zł;

19. Centrum Aktywnej Rodziny - Szkoła Podstawowa nr 11 - projekt zakłada rozbudowę i modernizację zewnętrznej powierzchni rekreacyjnej, m.in. wymianę zużytej nawierzchni, punktów świetlnych, małej architektury, piłkochwytów, a także przewiduje doposażenie w nowe urządzenia strefy sensoryki, strefy sportów wyczynowych oraz aktywnej zabawy - 1 000 000 zł;

20. Szatnia szkolna - strefa przyjazna, bezpieczna i sprzyjająca aktywności artystycznej - Szkoła Podstawowa nr 43 - projekt zakłada wykonanie modernizacji szatni szkolnej oraz wydzielenie przestrzeni galerii artystycznej (m.in. montaż oświetlenia, monitoringu, tablic wystawowych, zakup projektora) - 920 000 zł;

21. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 2 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

22. Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół nr 16 - projekt zakłada modernizację pomieszczenia szkolnej świetlicy pełniącej jednocześnie funkcję biblioteki z czytelnią, miejsca do cichej nauki, prowadzenia zajęć oraz modernizację korytarza jako miejsca relaksu - 890 000 zł;

23. Rodzinne piknikowanie - projekt zakłada utworzenie miejsc piknikowych na terenach zielonych nieopodal boisk przy ul. Świętokrzyskiej - 265 000 zł;

24. Rekreacja po godzinach - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 - projekt zakłada utworzenie rekreacyjnej strefy na terenie zielonym przy ZSOMS przeznaczonej do aktywnego spędzania wolnego czasu: mini siłownia zewnętrzna, stoły do gry zespołowej (szachy, tenis stołowy) - 210 000 zł;

25. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 47 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

26. Słoneczny park na Leśnej Dolinie - ul. Gen. Wł. Sikorskiego - projekt zakłada utworzenie otwartego parku, umożliwiającego wypoczynek i rekreację lokalnej społeczności, a także stworzenie przyjaznej przestrzeni leśnej - 1 000 000 zł;

27. Nowoczesna szatnia uczniowska w ZSG Białystok - projekt zakłada modernizację i wyposażenie szatni uczniowskiej, 2 klatek schodowych oraz remont i wyposażenie zaplecza socjalnego - 900 000 zł;

28. Rowerowy łącznik Drewnianej i Gdańskiej z drogą rowerową na Miłosza - projekt zakłada budowę łącznika dla rowerzystów między skrzyżowaniem ul. Gdańskiej i Drewnianej a istniejącą drogą dla rowerów na ul. Cz. Miłosza - 112 700,00 zł;

29. Ścieżki biegowe w Parku Antoniuk otwarte dla wszystkich - ul. Wierzbowa - projekt zakłada utworzenie ścieżek biegowych poprzez odpowiednie oznaczenie alejek i ścieżek wraz z ich utwardzeniem oraz ustawienie szafek depozytowych 130 000 zł;

30. Wolny wybieg dla psów - pomiędzy blokami przy ul. H. Sienkiewicza 28 i 28a - projekt zakłada budowę wybiegu dla psów w pobliżu centrum przesiadkowego nad rz. Białą - 70 000 zł;

31. Edukacja przez rekreację - ogród doświadczalny im. Henryka Sienkiewicza - Centrum Kształcenia Ustawicznego - projekt zakłada utworzenie ogrodu edukacji sensorycznej tj., mini parku z łąką kwiatową i inną roślinnością, pola doświadczalnego dla dzieci i dorosłych, ustawienie małej architektury ogrodowej, budowę sensorycznego placu zabaw oraz miejsc postojowych - 999 200 zł;

32. Doposażenie placu zabaw w "Konwaliowym Zakątku" - Przedszkole Samorządowe nr 79 - projekt zakłada doposażenie placu zabaw w urządzenie wielofunkcyjne stymulujące rozwój ruchowy dzieci oraz wymianę nawierzchni wraz z utwardzonym dojściem - 200 000 zł;

33. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 5 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

34. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 37 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

35. Tężnia Nowomiejska - ul. K. Pułaskiego przy wejściu do Lasu Turczyńskiego - projekt zakłada budowę tężni solankowej wraz z ławeczkami i zielenią towarzyszącą na osiedlu Nowe Miasto - 300 000 zł;

36. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 14 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

37. Modernizacja kortów tenisowych w Szkole Podstawowej nr 3 - projekt zakłada kompleksową modernizację kortów tenisowych - 1 000 000 zł;

38. Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO - projekt zakłada modernizację sali gimnastycznej, 2 przebieralni sportowych wraz z sanitariatami i korytarzem, a także zakup wyposażenia i sprzętu sportowego - 950 000 zł;

39. Otwórz książkę w Mechaniaku - Zespół Szkół Mechanicznych - projekt zakłada remont powierzchni bibliotecznej (wymianę instalacji elektrycznej, grzejników, montaż alarmu, rolet, położenie gresu), zakup mebli, zestawów komputerowych oraz nowych książek - 600 000 zł;

40. Rumiankowy Ogród" - nowoczesny i bezpieczny plac zabaw - Przedszkole Samorządowe nr 77 - projekt zakłada utworzenie nowoczesnego placu zabaw wraz z boiskiem i małą architekturą - 630 000 zł;

41. Czas dla Mam i nie tylko - Szkoła Podstawowa nr 47 - projekt zakłada organizację zajęć technicznych dla kobiet w każdym wieku m.in. warsztaty plastyczne, modowe, makijażowe oraz zajęcia fitness. Równolegle będą prowadzone zajęcia dla dzieci: plastyczne, muzyczne i sportowe - 49 400 zł;

42. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 52 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

43. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 43 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

44. Nowoczesna czytelnia i biblioteka ZSE miejscem edukacji, aktywizacji i integracji - Zespół Szkół Elektrycznych - projekt zakłada remont biblioteki szkolnej, sali na czytelnię, klatki schodowej, pomieszczenia telewizyjnego, wyposażenie pomieszczeń oraz likwidację okien w ścianie dzielącej czytelnię - 963 000 zł;

45. Świat gier i zabaw przy Sokólskiej 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - projekt zakłada budowę placu gier podwórkowych wraz z aranżacją otoczenia. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, likwidację betonowych schodów, wytyczenie ciągów pieszych oraz zakup gier podwórkowych z masy termoplastycznej - 650 000 zł;

46. Otwarta biblioteka - na naturę i człowieka - Szkoła Podstawowa nr 51 - projekt zakłada zakup wyposażenia biblioteki oraz organizację spotkań i warsztatów o tematyce leśnej - 171 000 zł;

47. Leśny park kieszonkowy - ul. Niska - projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego poprzez wytyczenie ścieżek spacerowych, umieszczenie elementów małej architektury, oświetlenia oraz wykonanie nowych nasadzeń. Całość ma tworzyć leśny charakter - 590 000 zł;

48. Przystanek Piękna - bezpłatne usługi fryzjerskie i wizażu - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi - projekt zakłada remont i zakup wyposażenia do 2 szkolnych pracowni fryzjerskich wraz z poczekalnią - 897 000 zł;

49. Szkoła robi wrażenie - Szkoła Podstawowa nr 28 - projekt zakłada remont parteru szkoły (toalet, korytarza, przebudowa sceny, utworzenie miejsca oczekiwania dla rodziców i gości oraz zaaranżowanie przestrzeni przy wejściu głównym) - 1 000 000 zł;

50. Cyfrowa rewolucja w SP nr 20 - projekt zakłada modernizację pracowni komputerowej oraz wymianę sprzętu i wyposażenia - 200 000 zł;

51. Rozbudowa placu zabaw, siłowni oraz budowa ścieżki - Szkoła Podstawowa nr 7 - projekt zakłada rozbudowę placu zabaw, miejsca do nauki na świeżym powietrzu, siłowni oraz budowę sensorycznej ścieżki edukacyjnej - 710 000 zł;

52. Zbudujmy wieszaki na sportowe kajaki - zalew Dojlidy, ul. Plażowa - projekt zakłada budowę wiaty do przechowywania pływającego sprzętu sportowego (kajaków, łodzi, wioseł, kapoków etc.) wraz z ławkami i szafkami na rzeczy - 324 000 zł;

53. Szkolna strefa relaksu - Szkoła Podstawowa nr 5 - projekt zakłada stworzenie sześciu stref relaksu i aktywności przeznaczonych do wspólnego, twórczego spędzania czasu, aktywności, organizowania spotkań formalnych i nieformalnych, relaksu, zajęć szkolnych i pozaszkolnych - 54 984,79 zł;

54. Dla przyjemności i do nauki - AUDIOBOOKI - Szkoła Podstawowa nr 45 - projekt zakłada zakup 100 audiobooków do biblioteki szkolnej. Będzie to literatura dziecięca i młodzieżowa - 3 000 zł;

55. Budowa siłowni pod chmurką oraz bieżni lekkoatletycznej przy ul. Wesołej - projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej, bieżni lekkoatletycznej oraz zakup betonowego stołu do gry w tenisa - 420 000 zł;

56. Komfortowo dzieciom - Szkoła Podstawowa nr 47 - projekt zakłada modernizację przestrzeni szkolnej oraz wokół niej. Zmiany będą obejmowały: rozbudowę placu zabaw, montaż ścieżki dydaktyczno sensorycznej, budowę altany ogrodowej, przebudowę parkingu, zakup nowoczesnych siedzisk oraz stolików na korytarze szkolne, a także dekoracje ścian, podłóg - 1 000 000 zł;

57. Aktywna biblioteka - Szkoła Podstawowa nr 47 - projekt zakłada remont wypożyczalni i czytelni, a także uatrakcyjnienie oferty biblioteki poprzez unowocześnienie jej wyposażenia w ciekawe gry planszowe oraz literaturę poświęconą grom komputerowym - 135 500 zł;

58. Bezpieczna zabawa to nasza wspólna sprawa - Przedszkole Samorządowe nr 3 - projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw, tj. demontaż zniszczonych urządzeń, zakup i montaż nowych wraz z małą architekturą - 580 000 zł;

59. Biblioteka - na miarę XXI w. - Szkoła Podstawowa nr 5- projekt zakłada wyposażenie i umeblowanie biblioteki i czytelni szkolnej - 37 000 zł;

60. Kraina zmysłów - plac nauki i rekreacji - Szkoła Podstawowa nr 8 - projekt zakłada wymianę nawierzchni oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw w sprzęt oddziałujący na zmysły, służący rozwojowi sprawności, zręczności oraz zwinności dzieci i młodzieży - 400 000 zł;

61. Sztuka dla każdego - festyn rodzinny - teren zielony za parkingiem BOSiR - w ramach projektu zakłada się organizację festynu rodzinnego na osiedlu Centrum o tematyce artystycznej - 30 460 zł;

62. Street art. "WilLOw" - VII Liceum Ogólnokształcące - projekt zakłada przygotowanie galerii ulicznej na ogrodzeniu VII LO: zburzenie ogrodzenia, budowę płotu z gabionów, przebudowę wejścia, dodanie zielonej infrastruktury wraz z ogrodem deszczowym, naprawę elewacji, przeniesienie wiaty na rowery oraz montaż gablot - 1 000 000 zł;

63. Rozwijamy talenty - modernizacja auli ZS nr 16 - projekt zakłada modernizację i wyposażenie auli szkolnej oraz zaplecza, m.in.: modernizację centralnego ogrzewania, oświetlenia, instalacji elektrycznej, parkietu, przebudowę sceny oraz budowę reżyserki - 1 000 000 zł;

64. Plac zabaw "Wesoły Zakątek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego placu zabaw, wykonanie ogrodzenia i przeniesienie wiaty rowerowej - 700 000 zł;

65. Ocalić od zapomnienia - Izba Pamięci Szkoły Podstawowej nr 9 - projekt zakłada utworzenie Izby Pamięci poświęconej 42 Pułkowi Piechoty i udostępnienie jej mieszkańcom Białegostoku. Planuje się przeprowadzenie remontu pomieszczenia i wzbogacenie zbiorów. Integralną częścią projektu będzie Piknik Militarny - 198 100 zł;

66. Modernizacja ul. Karmelowej - projekt zakłada zerwanie istniejącej nawierzchni szutrowej, wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową z odwodnieniem i progami zwalniającymi, chodników, oświetlenia oraz wykonanie zjazdu do ul. Zaściańskiej i do ul. Nowowarszawskiej - 1 000 000 zł;

67. "Segregujesz - zyskujesz" - w ramach projektu zakłada się organizację festynu rodzinnego na osiedlu Antoniuk o tematyce ekologicznej - 30 460 zł;

68. De(gusta)cja wiedzy - Zespół Szkół Gastronomicznych - projekt zakłada utworzenie stref relaksu i wypoczynku dla młodzieży na korytarzach szkolnych i w czytelni. Prace obejmą m.in.: szpachlowanie i malowanie ścian w grafice nawiązującej do przypraw kulinarnych, wymianę drzwi, instalację radiowęzła, aranżację i wyposażenie aneksu kuchennego, zakup siedzisk - 700 000 zł;

69. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 50 - projekt zakłada remont i doposażenie sali gimnastycznej wraz z 4 szatniami, 2 łazienkami oraz przyległym boiskiem. Prace będą obejmowały m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace elektryczne, renowację parkietu, wymianę trybun, zakup wyposażenia - 997 000 zł;

70. Nauka przez zabawę - festyn rodzinny przy SP nr 31 - ramach projektu zakłada się organizację festynu rodzinnego na osiedlu Dojlidy o tematyce naukowej - 30 460 zł;

71. Budowa placu zabaw - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - 918 000 zł;

72. Plac zabaw w centrum miasta - pomiędzy blokami przy ul. H. Sienkiewicza 28 i 28a - projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci, ustawienie ławek oraz zasianie trawnika - 150 000 zł;

73. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 42 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

74. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 15 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

75. Modernizacja bloku sportowego i terenu zielonego - Szkoła Podstawowa nr 19 - projekt zakłada remont bloku sportowego (m.in. małej i dużej sali gimnastycznej, łazienek), zagospodarowanie terenu zielonego i zakup niezbędnego wyposażenia sportowego oraz schodołazu - 1 000 000 zł;

76. Oświetlenie przejścia chodnikowego - projekt zakłada wykonanie przejścia chodnikowego od ul. Piotrkowskiej przy blokach na ul. Malmeda 19 i ul. Malmeda 31A - 52 470 zł;

77. Kreatywny spacer wokół szkoły - Szkoła Podstawowa nr 37 - projekt zakłada wymianę ogrodzenia wraz z nadaniem mu funkcji edukacyjno-informacyjnej - 620 000 zł;

78. Akademia Ósmoklasisty - zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi - projekt zakłada przygotowanie miejsca, w którym będzie możliwa realizacja dodatkowych bezpłatnych zajęć przygotowujących uczniów klas VII do egzaminu ósmoklasisty. Planuje się: remont 3 pracowni, wyposażenie sal dydaktycznych w meble szkolne oraz pomoce dydaktyczne, aranżację przestrzeni, a także realizację zajęć z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego - 430 200 zł;

79. Zakup sprzętu gamingowego i symulatora jazdy do e-sportu - Szkoła Podstawowa nr 45 - projekt zakłada remont pomieszczenia do e-sportu, zakup komputerów z oprzyrządowaniem, sprzętu gamingowego i symulatora jazdy do prowadzenia zajęć e-sportowych, a także foteli i biurek gamingowych - 226 500 zł;

80. Wesołe podwórko - sensoryczno-integracyjny plac zabaw dla dzieci - Przedszkole Samorządowe nr 36 - projekt zakłada budowę sensorycznego placu zabaw dla dzieci składającego się z 4 stref: zabaw sprawnościowych, edukacyjnej, wielozmysłowego doświadczania oraz wyciszenia i odpoczynku - 930 000 zł;

81. Droga dojazdowa wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 - projekt zakłada wymianę zniszczonej betonowej nawierzchni drogi prowadzącej wokół szkoły. Zostanie ona zastąpiona kostką brukową - 1 000 000 zł;

82. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 38 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

83. Zielona Klasa w SP nr 9 - ekologiczne serce w centrum Białegostoku - projekt zakłada utworzenie Zielonej Klasy wraz z zaaranżowaniem przestrzeni otwartej w SP 9. Integralną częścią projektu będą działania proekologiczne skoncentrowane na hortiterapii oraz łączenie działań międzypokoleniowych - 470 000 zł;

84. Jedynkowa Kraina Hasania - Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt zakłada modernizację istniejącego oraz utworzenie wielofunkcyjnego placu zabaw - 400 000 zł;

85. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 24 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

86. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 44 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

87. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 51 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

88. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 6 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

89. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 26 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

90. Oświetlone Bulwary Ks. dr. Stanisława Hałko - projekt zakłada montaż latarni na bulwarach - 90 000 zł;

91. "EpiGloger - Podróż przez świat zmysłów" - Szkoła Podstawowa nr 12 - projekt zakłada utworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej, która będzie doskonałą formą nauki i eksperymentowania poprzez aktywną zabawę na świeżym powietrzu - 700 000 zł;

92. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 16 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

93. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 19 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

94. Ludwik4YOU - strefy aktywności - Szkoła Podstawowa nr 51 - projekt zakłada utworzenie siedmiu stref aktywności wewnątrz i na zewnątrz budynku: zielona strefa do naprawy rowerów, strefa zadaszonych wiat, rekreacyjna, wyciszenia, aktywności i relaksu, aktywności i relaksu dla dzieci klas I-III, relaksu i budowania przyjaźni - 540 000 zł;

95. Utworzenie siłowni zewnętrznej wraz z miejscem spotkań międzypokoleniowych przy DPS ul. Świerkowej - 165 000 zł;

96. Odkrywam Świat - kreatywny plac zabaw - Przedszkole Samorządowe nr 53 - projekt zakłada zakup i montaż urządzeń do sensorycznego poznawania świata, wkomponowanych w otaczającą zieleń. Zostanie przebudowany chodnik stanowiący dojazd dla osób z niepełnosprawnościami do nowych urządzeń - 380 000 zł;

97. Promujemy bezpieczeństwo i aktywność fizyczną - Szkoła Podstawowa nr 10 - projekt zakłada modernizację sali gimnastycznej (wymiana podłogi, płyt ściennych, oświetlenia, montaż rolet) oraz szatni, a także wymianę drabinek, koszy do koszykówki i zestawu do gry w siatkówkę - 970 000 zł;

98. Droga rowerowa z Galerii Antoniuk do Wierzbowej - projekt zakłada budowę drogi dla rowerów na ul. Świętokrzyskiej - 443 000 zł;

99. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 3 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

100. Chillock czyli strefa relaksu - III Liceum Ogólnokształcącym - projekt zakłada stworzenie miejsc do spotkań i wypoczynku. Mają to być strefy, w których m.in. będzie można wyciszyć się w przerwach między zajęciami oraz po szkolnej aktywności, odrobić lekcje, podyskutować, spędzić wspólnie czas - 340 450 zł;

101. Silny Antoniuk - ćwicz i tańcz - Szkoła Podstawowa nr 15 - projekt zakłada adaptację istniejącego pomieszczenia w szkole na siłownię wewnętrzną oraz salkę fitness, a także zakup profesjonalnego sprzętu sportowego - 188 000 zł;

102. Kasztanowy zaką(t)sek - Zespół Szkół Gastronomicznych - projekt zakłada utworzenie zewnętrznego miejsca wypoczynku i relaksu dla uczniów oraz poczekalni dla mieszkańców osiedla i klientów Centrum Kształcenia Zawodowego, m.in.: zakup ławek ze stolikami, stolika do gier, stojaków na rowery, nowe nasadzenia - 527 000 zł;

103. Zielony przystanek BKM - ul. J. Brzechwy, przystanek 070 - Brzechwy/ 42 Pułku Piechoty - projekt zakłada zakup i montaż zielonej wiaty przystankowej wzorowanej na istniejących już w Białymstoku zielonych przystankach BKM - 80 000 zł;

104. Plac zabaw, boisko sportowe - by dzieci były szczęśliwe i zdrowe - Przedszkole Samorządowe nr 76 - projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw wraz z budową mini boiska z nawierzchnią poliuretanową - 690 000 zł;

105. Siłownia dla dzieci i nowe oświetlenie na boisku przy ul. Pieczurki - 270 000 zł;

106. "Silna 9" - Szkoła Podstawowa nr 9 - projekt zakłada doposażenie siłowni i sali fitness - 232 395 zł;

107. Plac zabaw "Huśtawowisko" na Skorupach - projekt zakłada budowę placu zabaw wraz ze stojakiem na rowery, nasadzeniami oraz wykonaniem ogrodzenia - 370 000 zł;

108. Budujemy szkołę marzeń - Szkoła Podstawowa nr 20 - projekt zakłada modernizację pomieszczeń piwnicznych szkoły (szatnie) oraz 7 łazienek - 1 000 000 zł;

109. "Odkrywczy plac zabaw - aktywnie bawimy się razem" - Przedszkole Samorządowe nr 65 - projekt zakłada modernizację, rozbudowę i utworzenie nowoczesnego placu zabaw zawierającego trzy strefy: malucha, starszaka i zieloną strefę relaksu. Zamontowane zostaną m.in. altana, domki dla ptaków i owadów, kamery, ławki oraz kosze na śmieci - 700 000 zł;

110. rozCZYTAJmy się w SP nr 34 - projekt zakłada prace konserwacyjno-malarskie biblioteki, czytelni, pomieszczeń w bloku sportowym oraz zakup wyposażenia i umeblowania czytelni i biblioteki szkolnej - 920 000 zł;

111. Rowerem i hulajnogą - szybko i zdrowo! - Przedszkole Samorządowe nr 22 - projekt zakłada przygotowanie bezpiecznego, zadaszonego miejsca przeznaczonego na rowery i hulajnogi - 42 000 zł;

112. Przestrzeń Pamięci - VII Liceum Ogólnokształcące - projekt zakłada powstanie Izby Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania w jednej z sal oraz kompleksowe wyposażenie Centrum Animacji Kultury "Wierzbowa", gdzie będą odbywały się inscenizacje i koncerty związane z upamiętnieniem tajnych kompletów - 1 000 000 zł;

113. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza - projekt zakłada rewitalizację istniejącego Ogródka Jordanowskiego, w tym: stworzenie siłowni dla małych dzieci, montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, wygrodzenie wybiegu dla psów oraz montaż zabawek dla psów. Zakłada się również wykarczowanie ściętych pni drzew - 457 600 zł;

114. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 28 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

115. Sala do rekreacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej - Szkoła Podstawowa nr 30 - projekt zakłada modernizację sali gimnastycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej: osuszenie, odgrzybienie, wykończenie i wyposażenie - 1 000 000 zł;

116. Kompleks multimedialno-eksperymantalny - Szkoła Podstawowa nr 11 - projekt zakłada remont i wyposażenie 2 pracowni i zaplecza (wymianę podłogi, podwieszane sufity, instalację wentylacji, wymianę stolarki, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej), a także remont i wyposażenie sali gimnastycznej - 1 000 000 zł;

117. "AED defibrylator w każdej szkole" Szkoła Podstawowa nr 45 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

118. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 - projekt zakłada kompleksową modernizację sali gimnastycznej, w tym m.in.: wymianę posadzki, instalacji grzewczej, elektrycznej i oświetlenia, sufitu, drzwi, modernizację zaplecza trenerów, wymianę tablic koszowych oraz drabinek - 730 000 zł;

119. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

120. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 33 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

121. Utworzenie placu zabaw w pobliżu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 - 265 000 zł;

122. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 35 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

123. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 12 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

124. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 49 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

125. Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych - projekt zakłada budowę boiska sportowego ze sztucznej trawy - 1 000 000 zł;

126. "Wypoczynek bez granic" strefy relaksu - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - projekt zakłada utworzenie 3 stref relaksu i aktywności wewnątrz szkoły i 1 zewnętrznej - 460 000 zł;

127. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 48 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

128. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 11 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

129. "AED defibrylator w każdej szkole" Szkoła Podstawowa nr 31 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

130. Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków - Zespół Szkół Technicznych - projekt obejmuje remont i wyposażenie bloku gastronomicznego ZST w celu stworzenia profesjonalnej kuchni i stołówki - 1 000 000 zł;

131. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 32 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

132. Salon Nowomiejski - plac naprzeciwko kościoła pw. Św. Karola Boromeusza, ul. Orląt Grodzieńskich - projekt zakłada zagospodarowanie placu naprzeciwko kościoła pw. Św. Karola Boromeusza na plac osiedlowy. Polega na utworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej będącej miejscem spotkań. Elementy małej architektury nawiązywać będą do historii osiedla (założenia urbanistycznego Miasta Ogrodu, dawnej wsi Starosielce i Bażantarni) - 450 000 zł;

133. "Nie baw się komórką! Wyjdź na podwórko" - Przedszkole Samorządowe nr 7 - projekt zakłada utworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do zabaw na świeżym powietrzu m.in. : likwidację górki, zasianie trawy, montaż nowych zestawów edukacyjnych typu kółko i krzyżyk, ławek, zasadzenie żywopłotu - 1 000 000 zł;

134. Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - projekt zakłada budowę krytego kortu tenisowego - 1000 000 zł;

135. Kolorowy świat w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej i integracja międzypokoleniowa - projekt zakłada realizację zajęć, w ramach których mieszkańcy DPS wykonają malowidła pod okiem terapeutów. Obrazy będą odzwierciedleniem otaczającej przyrody. Obrazy zostaną przeniesione na ściany DPS. Efekty pracy zostaną zaprezentowane dzieciom z zaprzyjaźnionych przedszkoli podczas ogólnodostępnego pikniku - 50 000 zł;

136. Droga rowerowa z Rzemieślniczej do Jana Pawła II - projekt zakłada budowę drogi dla rowerów na ul. Konstytucji 3-go Maja. Droga rowerowa powinna połączyć istniejącą drogę rowerową kończącą się tuż przed ul. Rzemieślniczą z tą biegnącą wzdłuż Al. Jana Pawła II - 767 600 zł;

137. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 17 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

138. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 10 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

139. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 30 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

140. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z antresolą w ZSP nr 4 - projekt zakłada modernizację sali gimnastycznej, w tym boiska do piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki oraz antresoli wraz z zakupem kompleksowego zestawu wyposażenia sali sportowej - 1 000 000 zł;

141. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 29 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

142. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 50 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

143. Sensoryka dla smyka - plac zabaw na terenie Przedszkola nr 68 - 230 000 zł;

144. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 8 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

145. "AED defibrylator w każdej szkole" - Szkoła Podstawowa nr 7 - projekt zakłada zakup i montaż defibrylatora zewnętrznego AED - 15 000 zł;

146. Zaczytane i zrelaksowane osiedle - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - projekt zakłada remont wewnątrz czytelni i biblioteki, połączenie czytelni z biblioteką poprzez unowocześnienie wnętrz, zakup stanowisk komputerowych oraz przekształcenie czytelni w nowoczesną strefę relaksu - 1 000 000 zł.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

957 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39