2096 osób online

Budżet Obywatelski 2024. Już wiadomo, na jakie projekty można będzie głosować [LISTA]

2023.08.08 17:38
Na 119 projektów, w tym 38 ogólnomiejskich i 81 osiedlowych będą mogli głosować białostoczanie w Budżecie Obywatelskim 2024.
Budżet Obywatelski 2024. Już wiadomo, na jakie projekty można będzie głosować [LISTA]
Fot: Malwina Witkowska

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 184 projekty – z tego 119 zakwalifikowało się do głosowania. Zrealizowanie wszystkich kosztowałoby budżet Miasta ponad 106 mln zł. W ramach BO 2024 jest do dyspozycji 12 mln zł (5 mln na zadania ogólnomiejskie, 7 mln zł na osiedlowe).

Białostoczanie będą mogli wybierać spośród:
- 8 projektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem – programy zdrowotne, sprzęt medyczny, monitoring,
- 35 – z kategorii budowa, remonty i modernizacje budynków, modernizacja obiektu szkolnego, elewacja, remont przestrzeni szkolnej,
- 24 – dotyczących sportu i rekreacji (budowa i modernizacja boisk, placów zabaw, siłowni pod chmurką itp.),
- 13 – "zielonych" (nasadzenia drzew i skwerów, mini parki, ogrody, miejsca wypoczynku, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, zielone przystanki i in.),
- 16 – związanych z infrastrukturą drogową,
- 13 – kulturalno-społecznych i sportowych,
- 10 – w kategorii "Inne" (np. zakup wyposażenia, zakup pojazdów).

Wśród 81 zadań osiedlowych najwięcej zakwalifikowano do głosowania z osiedli Antoniuk (6), Bojary (6) i Piasta II (7).

Głosowanie w ramach BO 2024 potrwa od 26 września do 9 października, a wyniki zostaną ogłoszone do 31 października. Mieszkańcy będą mogli głosować tradycyjnie (wersja papierowa) i elektronicznie. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie 4 projekty i zagłosować. Można wybrać projekty z dowolnej kategorii, a osoby małoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Karty do głosowania będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim przy ulicy Słonimskiej, Branickiego, w Centrum Aktywności Społecznej oraz w mobilnym punkcie na Rynku Kościuszki.

Tegoroczne projekty, zakwalifikowane do głosowania, będzie można poznać podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego, który odbędzie się 10 września w Parku Planty.PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

OGÓLNOMIEJSKIE:


Pole do gry w discgolf – Pietrasze - ul. B. Krzywoustego/ Wł. Raginisa - 150 tys. zł

Park Zielony Białostoczek wzdłuż al. 1000-lecia Państwa Polskiego, między ul. Sokólską i Radzymińską - 1,98 mln zł

Kosz treningowy do puttowania – Discgolf – ul. Plażowa, Ośrodek Sportów Wodnych "Dojlidy" - 10 tys. zł

Lodowisko czynne cały rok - dostosowanie istniejącego obiektu tak, aby mógł pełnić rolę całorocznego lodowiska: zakup maszyny do pielęgnacji lodu, szaf skrytkowych, wymianę nagłośnienia, instalację fotowoltaiczną - 2,14 mln zł

Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami - Projekt zakłada organizację spotkań tematycznych ze specjalistami dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi - 100 tys. zł

Wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę – Pieczurki - ul. Gen. N. Sulika, obok istniejącego boiska piłkarskiego - 1,3 mln zł

Modernizacja Targowiska Miejskiego w Białymstoku - wybudowanie całorocznego obiektu wyposażonego w zadaszone stanowiska handlowe z wyznaczonymi strefami do handlu produktami rolno-spożywczymi - 2,855 mln zł

Ścieżka wzdłuż rzeki Białej - os. Dziesięciny I, od kładki za boiskiem MOSP wzdłuż garaży.
Projekt zakłada budowę utwardzonej ścieżki żwirowej oraz instalację ławek i śmietników wzdłuż koryta rzeki Białej - 455 tys. zł

Białostocki Rajd Żołnierzy Niezłomnych - 8,74 tys. zł

Białostocki program In Vitro - objęcie dofinansowaniem zapłodnienia około 11 par starających się o dziecko - 99 tys. zł

Bezpiecznie rowerem przez Wiadukt Dąbrowskiego w Białymstoku - 3 mln zł

Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii - ustawienie na Rondzie Jagiellonii masztu flagowego wraz z flagą Klubu Jagiellonia Białystok oraz podświetleniem - 104 tys. zł

Wspólne aktywności źródłem odporności - przeprowadzenie przez profesjonalnych instruktorów całorocznych zajęć rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem miejskich siłowni pod chmurką i placów zabaw - 100 tys. zł

Spotkania Seniorów - organizacja całorocznych warsztatów dla seniorów o zróżnicowanej tematyce, w tym zajęć tanecznych oraz powstanie Punktu Informacji Seniora i miejsca spotkań czyli Kawiarenki Seniora - 108 tys. zł

Niech Białystok się zieleni - nieopodal zbiornika retencyjnego przy Trasie Niepodległości - przekształcenie niezagospodarowanych terenów w miejski las - 2,995 mln zł

Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów - Targowisko Miejskie przy ul. Kawaleryjskiej - 10 tys. zł

Większa mobilność, lepsze życie – samochód do transportu osób z niepełnosprawnościami - 465 tys. zł

Zielony zakątek przy Klubie "Senior+", ul. Biała 13/33 - 1,4 mln zł

Kosz treningowy do puttowania - Discgolf przy ul. Wołyńskiej - 15 tys. zł

Pomogę, bo mogę - Projekt zakłada zakup 2 fantomów szkoleniowych, defibrylatora AED oraz zestawu szkoleniowego do nauki pierwszej pomocy - 12 tys. zł

SWAP Market i Garage Sale na Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej - 1,8 mln zł

Festyn rodzinny "Rozpocznij lato z targowiskiem miejskim na Kawaleryjskiej" - 43,41 tys. zł

"W mroku jest tyle światła" – organizacja festiwalu integracyjnego z udziałem osób niewidomych i słabowidzących, którego finałem będzie koncert w centrum miasta - 98,5 tys. zł

Sportowe Dojlidy – modernizacja boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki plażowej , usunięcie zużytego namiotu i zastąpienie go budynkiem lub wiatą - 1,55 mln zł

Budowa drogi i parkingu za "Bocianim Gniazdem" ul. Zwycięstwa na odcinku od zakładu pogrzebowego do ul. J. Klimkiewiczowej - 3 mln

Budowa ekranów akustycznych przy Torze "Wschodzący Białystok" - 1 mln zł

Społecznictwo jest cool - piknik promujący aktywność społeczną mieszkańców Białegostoku w
Parku Planty - 53,5 tys. zł

Białostocki skatepark dla początkujących przy al Niepodległości / ul. Armii Krajowej - 3 mln zł

Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku - 100 tys. zł

Koncert plenerowy – muzyczny Białystok Park Planty, ul. Akademicka - 59 tys. zł

WidziMy się w bezpiecznym mieście - Projekt zakłada montaż kamer monitoringu w pięciu punktach:
ulica Lipowa 30, ul. Lipowa 31, ul. Lipowa 10, ul. dr Ireny Białówny 9/1, ul. Klepacka 4 - 445 tys. zł

Droga dojazdowa od ul. Jadwigi Klimkiewiczowej do al. Solidarności - 1,8 mln zł

Wyrównanie szans pacjentów onkologicznych poprzez zakup urządzeń chroniących włosy
Projekt zakłada zakup 10 specjalistycznych urządzeń, które umożliwią pacjentom onkologicznym poddawanym chemioterapii zapobiegać lub ograniczyć utratę włosów - 2 mln zł

Smart monitoring – bezpieczna przestrzeń miejska - zakup samochodu wyposażonego w profesjonalny sprzęt przeznaczony do monitorowania przestrzeni miejskiej. Pojazd będzie wykorzystany do nadzoru takich miejsc jak: nielegalne wysypiska śmieci, pustostany, cmentarze, parki, zgromadzenia publiczne i imprezy masowe - 498 tys. zł

Park Przedsiębiorców przy ul. Merkurego - stworzenie ścieżki edukacyjnej w formie kładki na palach na terenie zalesionym, a także stworzenie niewielkiej strefy rekreaacyjno-wypoczynkowej - 2,54 mln zł

Akademia golfa - budowy obiektu golfowego jako bazy do nauki gry oraz rekreacyjnego spędzania czasu ul. Dolna - 2,71 mln zł

Budowa oświetlenia skweru "Wygoda" przy ul. Pułkowej i Sosabowskiego - Projekt zakłada modernizację i odtworzenie alejek spacerowych, budowę oświetlenia skweru, zamontowanie ławek parkowych oraz koszy na odpady - 1,3 mln

Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich "Ogarnij swoje emocje" - 100 tys. zł


PROJEKTY OSIEDLOWE:

Nowoczesna biblioteka w Mechaniaku - 1,355 mln zł

Siódmy element – gabinet terapeutyczny z elementami integracji sensorycznej - Przedszkole Samorządowe Nr 47 - 1,306 mln zł

Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś) - ZSZ Nr 2, ul. Świętojańska 1 - 1,5 mln zł

Ścieżka rowerowa między ul. 42 Pułku Piechoty a ul. gen. Sulika - 1,2 mln zł

Plac zabaw przy ul. Piotrkowskiej - 300 tys. zł

Strefa rozrywki i relaksu w SP 20 w Białymstoku - 47 tys. zł

Zdrowo i sportowo na Górce przy ZSZ Nr 5 - 80 tys. zł

Bezpieczny parking "parkuj i jedź" ul. F. Filipowicza - montaż kamer - 250 tys. zł

Budowa ul. Edwarda Pajkerta na Starosielcach - 1,5 mln zł

Boiskowa Iluminacja – Zawsze Jasno - budowa oświetlenia umożliwiającego użytkowanie boiska przy ul. Wolińskiej po zmroku - 91 tys. zł

Budujemy szkołę marzeń. Modernizacja szatni i kompleksu sanitarnego w SP 20 - 1,2 mln zł

Przestrzeń Pamięci - VII LO, ul. Wierzbowa 7 - utworzenie Izby Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania - 1 mln zł

Oświetlenie ul. Malmeda 19 i Malmeda 31A - 179,2 tys.

Komfortowo z Ludwikiem - SP 51 utworzenie stref relaksu i budowania przyjaźni - 50 tys. zł

Ulica Szczygla - budowę ulicy z polbruku o dł. 250 m, budowę miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia - 1,5 mln zł

Ludwik4YOU - strefy aktywności w SP 51 - 615 tys. zł

Szkolna strefa relaksu w ZSZ Nr 5 - 19 tys.

Plac zabaw "Bojarskie Ancymondo" - Skwer im. doc. Włodzimierza Zankiewicza - 1,5 mln zł

Sensoryczny kompleks zielny Śródmieście - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, SP 35 Specjalna, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, ul. Krakowska 19 - 98,7 tys. zł

"Harmonia" Międzypokoleniowa Strefa Aktywności przy Sokólskiej 1 - 1,265 mln zł

Modernizacja kortów tenisowych w SP 3 - 1,5 mln zł

Zmieniamy się dla Was! – strefa relaksu w III LO - 1,2 mln zł

Komfortowo dzieciom SP 47 - 1,5 mln zł

Przystanek szkoła – utworzenie stref relaksu i aktywności w SP 50 przy Pułaskiego 96 - 1,25 mln zł

Czysto i bez barier - odblokowanie bezpośredniego dojazdu do budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 9 (poprzez likwidację pasa zieleni, ułożenie przejścia/przejazdu) - 110,4 tys. zł

Szkoła robi wrażenie - SP 28, ul. Warmińska 55 - 1,3 mln zł

Higiena szkolna na miarę XXI wieku - SP 43 im. Simony Kossak, ul. Stroma 16 - modernizacja 6 toalet szkolnych - 650 tys. zł

Zielona pętla autobusowa przy ulicy Branickiego - uzupełnienie brakującego drzewostanu pomiędzy pasami ruchu oraz nasadzenie nowych drzew w okolicy pętli autobusowej - 10 tys. zł

Sportowo dostępni – modernizacja małej sali gimnastycznej w III LO - 1,4 mln zł

Modernizacja szatni oraz stołówki "u Korczaka" w SP 31 - 550 tys. zł

Czas dla Mam i nie tylko 2 - organizacja różnorodnych zajęć arteterapeutycznych dla kobiet w każdym wieku - 65 tys. zł

Ciuchcia na ul. Szkolnej - zakup drewnianej ciuchci ze zjeżdżalnią dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu wokoło (ławki, latarnie, nasadzenia) - 1,35 mln zł

Budowa siłowni pod chmurką oraz bieżni lekkoatletycznej przy ul. Wesołej - 471 tys. zł

Parking przy Transportowej - 1,17 mln zł

Przebudowa nawierzchni ulicy Jaroszówka od ulicy Wysockiego do ulicy Radosnej - 1,25 mln zł

Modernizacja hali sportowej SP 50 przy ul. Pułaskiego 96 - 1,5 mln zł

DJ-je na Dojlidach – Muzyczna Plaża - 55 tys. zł

Pomaluj Mój Świat - Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9 - 69 tys. zł

"Przystanek Piękna". Bezpłatne usługi fryzjerskie w ZSTiOzOI przy ul. Sienkiewicza - 354 tys. zł

Być pierwszym w pomocy! Zakup fantomów dla SP 22/XIII LO - 22 tys. zł

Nowe miejsca postojowe przy Magazynowej - 612 tys. zł

Modernizacja i wyposażenie pracowni chemicznej w SP 19 - 965,5 tys. zł

Modernizacja strzelnicy sportowej przy V LO w Białymstoku - 1,5 mln zł

Piłka i lekka na Zielonych Wzgórzach – budujemy boisko dla dzieci - 1,5 mln

Zwiększenie aktywności fizycznej w IV LO - 70 tys. zł

Szkolna strefa relaksu w SP 5 - 45,5 tys. zł

Utwardzenie dojścia do Bulwarów Jana Teologa od strony ul. Mikołajczyka - 211 tys. zł

Promujemy bezpieczeństwo i aktywność fizyczną - SP 10, ul. Spacerowa 6 - 1,2 mln zł

Wczoraj pole – dzisiaj gole – boisko osiedlowe przy ul. Pużaka na Jaroszówce - 900 tys. zł

Strefa aktywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 - 1,5 mln zł

Zielony gabinet – ogród hortiterapeutyczny - Przedszkole Samorządowe Nr 26, ul. Ciepła 19 - 1,2 mln zł

Galeria "WilLOw" - VII LO, ul. Wierzbowa 7 - 1,5 mln zł

Modernizacja siłowni pod chmurką przy SP 4 - 100 tys. zł

Modernizacja sali gimnastycznej w SP 3 przy ul. Mickiewicza - 975 tys. zł

Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej - 1,1 mln zł

Pociąg do kultury, czyli muzyczne podróże - cykl koncertów w wykonaniu profesjonalnych muzyków Opery i Filharmonii Podlaskiej w osiedlowym klubie "STOCZEK" - 51 tys. zł

Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO - 1,5 mln zł

Bookoteka dla człowieka - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Świętojańska 1 - 900 tys. zł

Modernizacja bloku sportowego i terenu zielonego przy SP 19, ul. Mieszka I 18 - 1,5 mln zł

Między ciszą a ciszą. Strefy relaksu w SP 22/XIII LO - 487 tys. zł

Kompleks sportowo-rekreacyjny do jazdy na rolkach (tor, rolkowisko, pumptrack) - teren u zbiegu Al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej - 1,5 mln zł

Rowerem i hulajnogą – szybko i zdrowo! - Przedszkole Samorządowe Nr 22, ul. Łąkowa 17 - 60 tys. zł

Park nad wodą na Bema - rewitalizacja zieleni i stawu, wykonanie ciągów pieszych, budowa siłowni zewnętrznej i kącika dla dzieci oraz budowa obiektów małej architektury (ławki, leżaki, hamaki) - 1,5 mln zł

Budowa ul. Sasanki - 773,5 tys. zł

Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - 1,5 mln zł

Modernizacja boiska piłkarskiego "Przy torze kolarskim" – ul. Sokólska - 1,285 mln zł

Festyn rodzinny – Przedszkole Samorządowe nr 8, ul. Nowogródzka 5A - 34,61 tys. zł

Droga rowerowa z Galerii Antoniuk do Wierzbowej - 583 tys. zł

Szatnia w nowym stylu – modernizacja szatni SP 24 - 511 tys. zł

Bezpieczna zabawa to nasza wspólna sprawa - Przedszkole Samorządowe nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - 600 tys. zł

Modernizacja hali gimnastycznej SP 21 – Aktywne Starosielce - 1,5 mln zł

Modernizacja boisk do siatkówki plażowej w SP 21 - 617 tys. zł

Świat gier i zabaw - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, ul. Sokólska 1 - 1,5 mln zł

Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - 850 tys. zł

Mistrzowska szatnia IV LO - 1,2 mln zł

Rowerem na Przędzalnianą przez Tkacką; ciąg pieszo-rowerowy - 232 tys. zł

Zielony przystanek Antoniuk Fabryczny / Konstytucji 3 Maja - 70 tys. zł

Zabawa na siódemkę – modernizacja placu zabaw i siłowni przy SP 7 - 850 tys. zł

Strefa Ucznia w Jedenastce -utworzenie pracowni naukowej z zapleczem oraz strefą relaksu, doposażenie sali gimnastycznej - 1,345 mln zł

Kraina zabawy w "Konwaliowym Zakątku" - doposażenie placu zabaw w urządzenie wielofunkcyjne do zabaw dla dzieci - 250 tys. zł

RozCZYTAJmy się w SP 34 - 1,5 mln zł

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.