Całodobowe pogotowie dla zwierząt. Miasto szuka firmy, która je poprowadzi

2022.01.27 08:01
Miasto ogłosiło przetarg na prowadzenie usług całodobowego pogotowia dla zwierząt. Takie działania od 2010 r. prowadzi spółka PHU GROT.
Całodobowe pogotowie dla zwierząt. Miasto szuka firmy, która je poprowadzi
Fot: Pixabay

Trwają poszukiwania

Urząd Miejski w Białymstoku w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił nowe zamówienie dotyczące świadczenia usługi całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie miasta.

Zakres działań obejmuje m.in. ratowanie zwierząt bezdomnych, chorych, rannych, dzikich, które uległy wypadkowi, są zagrożone bądź stanowią zagrożenie i wymagają odłowienia.

Firma, która wygra przetarg będzie musiała być w całodobowej gotowości do podjęcia niezwłocznych działań. Będzie to np. doraźne wyłapywanie zwierząt przebywających bez opieki i dozoru człowieka lub dziko żyjących, które swym agresywnym zachowaniem mogą powodować zagrożenie dla ludzi. Poza tym muszą zapewnić opiekę weterynaryjną oraz udzielić pierwszej pomocy zwierzętom rannym i chorym, w tym bezdomnym na miejscu zdarzenia, a w razie konieczności umieścić je w zakładzie leczniczym.

W ramach pogotowia dla zwierząt, weterynarz będzie musiał przeprowadzać eutanazję w sytuacjach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a także m.in. zabrać i transportować martwe zwierzęta oraz przekazać je firmie posiadającej stosowne zezwolenia do ich utylizacji.

Kto aktualnie prowadzi pogotowie?

Usługi polegające na zapewnieniu pogotowia dla zwierząt były realizowane od 2010 r. przez podmiot zewnętrzny.

- Umowę na świadczenie usług całodobowego pogotowia zawierało początkowo Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. Od 2020 r. postępowania dotyczące wyłonienia wykonawcy na usługi prowadzone są przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku - informuje nas Anna Kowalska, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Od 2010 r. usługi świadczy firma PHU GROT s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska wybierana w przetargu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Obecnie obowiązująca umowa zawarta z PHU GROT s.c. kończy się z dniem 24.02.2022 r. - dodaje Anna Kowalska.

Oczywiście, mogą oni ponownie wziąć udział w przetargu. O tym, kogo Miasto wybierze zadecyduje największa łączna ilość punktów za kryteria jakościowe oraz cenę.

Pozostałe wytyczne

Jak czytamy w zamówieniu, wykonawca musi wskazać co najmniej 1 osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli chodzi o sprzęt techniczny, firma musi mieć co najmniej jeden samochód przeznaczony do transportu zwierząt, minimum 2 klatki do przewozu zwierząt dostosowane do różnych gatunków.

Potrzebne jest również co najmniej jedno urządzenie do aplikacji środków usypiających na odległość, o energii kinetycznej wystrzelonego pocisku i choćby minimum 1 urządzenie do odłowu typu poskrom.

Firma musi również współpracować ze służbami miejskimi uczestniczącymi w akcji odławiania zwierząt, a także w sytuacjach kryzysowych jako koordynator działań.

Okres realizacji zamówienia tj. 735 dni obowiązuje od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 25 lutego.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

554 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39