Co z terenem po CH Park? Miasto ma plany, ale chętnych do realizacji brak

2024.05.21 07:24
Żadna firma nie zgłosiła się do projektu dotyczącego przygotowania koncepcji zagospodarowania części węzła intermodalnego w Białymstoku. Przedmiotem przetargu był teren w pobliżu wejścia do tunelu pieszo-rowerowego pod torami PKP.
Co z terenem po CH Park? Miasto ma plany, ale chętnych do realizacji brak
Fot: UM Białystok

Co ma powstać?

Niedawno miasto ogłosiło przetarg na zagospodarowanie terenu w pobliżu wejścia do tunelu pieszo-rowerowego. Chodzi o obszar o powierzchni 6200 metrów kwadratowych, gdzie kiedyś znajdowało się Centrum Handlowe Park.

W ramach tego przetargu należało zaprojektować zagospodarowanie terenu, w tym m.in. „zielony parking”. Parking ten powinien być spójny z otoczeniem, uwzględniając istniejącą zieleń i ciągi komunikacyjne, a także przynosić korzyści związane z zacienieniem i zagospodarowaniem wody opadowej, zgodnie z zasadami błękitno-zielonej infrastruktury. Nawierzchnia parkingu miała być wykonana z materiałów wodoprzepuszczalnych, a także należało rozważyć zastosowanie systemu antykompresyjnego, zapobiegającego zagęszczaniu podłoża i umożliwiającego swobodny przepływ wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami, unikając przy tym wycinki drzew i krzewów.

Dodatkowo, projekt miał przewidywać obszary biologicznie czynne w formie wydzieleń, wysepek i wyniesień między miejscami parkingowymi, przeznaczone pod nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. Rośliny miały być dostosowane do miejskich warunków oraz klimatu północno-wschodniej Polski, a nasadzenia miały obejmować byliny i krzewy o dużych walorach dekoracyjnych, dobrane tak, aby zapewnić ciągłość kwitnienia przez cały okres wegetacyjny.

Potencjalni wykonawcy mieli tydzień na składanie ofert. Niestety, do przetargu nie zgłosił się żaden chętny, co oznacza, że przetarg zostanie unieważniony. Prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie ogłoszony ponownie.

Otwarcie centrum przesiadkowego

Budowa węzła intermodalnego w Białymstoku została ukończona 8 maja. Ostatnim elementem projektu było otwarcie miejskiego tunelu pieszo-rowerowego pod torami stacji PKP Białystok, który zastąpił słynną niebieską kładkę. Przez lata białostoczanie i przyjezdni korzystali z niej, aby pokonać tory i dostać się na ulice Kolejową lub św. Rocha.

W ramach budowy węzła intermodalnego zrealizowano również szereg innych inwestycji. Przebudowano ulice Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńską oraz ulice Kolejową i Zwycięstwa przed dworcem PKP. Ponadto, wybudowano nowe centrum przesiadkowe od strony dworca PKS, co znacznie usprawniło komunikację miejską. W ramach projektu zakupiono także 20 autobusów elektrycznych, co przyczyniło się do modernizacji i ekologizacji miejskiego transportu publicznego.

Całość inwestycji kosztowała 212 mln zł, z czego 154,6 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl

1377 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39