Czy na Białostocczyźnie pomagano Żydom? Odpowie "Przystanek Historia"

2022.11.28 08:04
Na czym polegała pomoc Polaków Żydom podczas II wojny światowej? Co groziło im ze strony niemieckich zbrodniarzy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszą uczestnicy kolejnego spotkania spod szyldu "Przystanek Historia"
Czy na Białostocczyźnie pomagano Żydom? Odpowie "Przystanek Historia"
Fot: IPN

W ramach spotkania z cyklu "Przystanek Historia" odbędzie się dyskusja na temat publikacji Instytutu Pamięci Narodowej "Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa" z udziałem autorek dwóch artykułów zamieszczonych w wydawnictwie: Martą Kupczewską ("Polacy ratujący Żydów na terenie przedwojennego województwa wileńskiego") oraz Anną Pyżewską ("Pomoc ludności żydowskiej w latach okupacji niemieckiej na terenie województwa białostockiego - stan badań").

Tom "Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa" składa się z trzech części. W dwóch pierwszych przedstawiono specyfikę okupacji niemieckiej w Polsce, okupacyjne uwarunkowania świadczenia pomocy oraz stan wiedzy na temat działań ratowniczych podejmowanych na rzecz Żydów przez dyplomację polską. Zasadnicze rozważania poczyniono w części trzeciej, na którą składają się studia poświęcone poszczególnym województwom. Obejmują one analizę badanego terenu wraz z ujęciem statystycznym ludności polskiej i żydowskiej oraz zagadnienie relacji polsko-żydowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego i Zagłady dokonanej przez państwo niemieckie.

W ostatniej części każdego studium zaprezentowano dotychczasowy dorobek piśmienniczy poświęcony pomocy Żydom pod okupacją niemiecką, między innymi w zakresie pomocy indywidualnej, zorganizowanej, wsparcia Kościoła katolickiego, Żegoty, stratom osobowym w wyniku udzielanego wsparcia, a więc tym zagadnieniom, które dotychczas podejmowano najczęściej. Szerokie badania literaturoznawcze, wbrew obiegowym opiniom, wyraźnie dowodzą, że pisarstwo historyczne poświęcone problematyce pomocy niesionej przez Polaków Żydom dalekie jest od postawienia końcowej kropki. Zebrany w tym tomie materiał powinien być punktem odniesienia dla kolejnych badaczy. Redaktorzy tomu liczą, że zgromadzenie w jednym miejscu wyników badań na temat pomocy udzielanej Żydom przez Polaków i innych obywateli polskich w czasie II wojny światowej zachęci do podjęcia tej problematyki w szerszym niż dotychczas zakresie.

Spotkanie "Przystanek Historia" odbędzie się w najbliższy wtorek (29.11) o godz. 17:00 w Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1053 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39