Długo wyczekiwane inwestycje czas start. Gdzie zaplanowano budowę nowych dróg?

2024.05.31 14:41
W gminach Wasilków, Łapy, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny i Supraśl niebawem rozpoczną się lub już rozpoczęły prace drogowe związane między innymi z budową nowych, bezpiecznych oraz wygodnych dróg. Podajemy szczegóły tych inwestycji.
Długo wyczekiwane inwestycje czas start. Gdzie zaplanowano budowę nowych dróg?
Fot: UM Łapy

JUROWCE (gmina Wasilków)

Długo wyczekiwana inwestycja drogowa w Jurowcach zostanie zrealizowana.

Podpisano już umowę z wykonawcą na przebudowę ulic Zagórnej oraz Północnej w Jurowcach. W ramach zadania te dwie ulice zyskają utwardzoną nawierzchnię (w większości asfaltową), oświetlenie uliczne, powstanie instalacja wodno-kanalizacyjna oraz chodnik.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 173 025,89 złotych, z czego 1 930 969 złotych pochodzi ze środków unijnych (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Prace rozpoczną się w czerwcu, a wykonawca ma termin zrealizowania zadania do 30 listopada 2024 roku.


ŁUPIANKA STARA (gmina Łapy)

Ruszyły prace związane z budową drogi (tzw. przebicia) obok tartaku w Łupiance Starej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, którzy podróżują z Łupianki Starej w stronę Łap. Jest tam skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną z ograniczoną widocznością.

Nowa jezdnia zostanie poprowadzona po nowym śladzie przez las i będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Prace mają się zakończyć, zgodnie z umową, do końca listopada 2024 roku.

Budową drogi zajmuje się wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. W ramach tego zamówienia przebudowane zostaną jeszcze ulica Piaskowa w Łapach i ulica Kolejowa w Uhowie. Łączna wartość umowy to 4 841 766,31 złotych.

Inwestycja jest możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu środków w wysokości 7 616 980,62 złotych z tzw. Polskiego Ładu (edycja ósma). Wkład Gminy Łapy to zaledwie 5% wartości inwestycji.


KLEPACZE (gmina Choroszcz)

Łącznie około 770 metrów dróg gminnych – ulic: Długiej, Prostej i Górnej w Klepaczach - przejdzie gruntowną modernizację, obejmującą: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni jezdni, chodników, poboczy oraz odwodnienia. Przebudowane zostaną także sieci istniejące w pasie tych dróg, wykonane zostanie oznakowanie szlaków oraz zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Gminne drogi w Klepaczach, które przejdą remont, graniczą z miastem Białystok i przebiegają na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i szeregowej. Remont przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz podniesie standardy życia w tym miejscu.

Inwestycja drogowa w Klepaczach realizowana jest jako zadanie pn. Budowa ulicy Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Koszt całości wyniesie ponad 5,8 miliona złotych. Gminie Choroszcz udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel – z rządowego Fundusz Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych o wartości ponad 5,5 miliona złotych.

Nowe drogi w Klepaczach powinny być oddane do użytku już w październiku 2025 roku.


HRYNIEWICZE (gmina Juchnowiec Kościelny)

Piesi będą bezpieczniejsi na bardzo ruchliwej drodze powiatowej, prowadzącej przez Hryniewicze. Znajdujące się tam przejście dla pieszych będzie oświetlone.

Drogowcy z Powiatowego Zarządu Dróg przekazali teren wykonawcy prac. To dobra wiadomość, gdyż tędy bardzo wielu mieszkańców np. Juchnowca czy Lewickich dojeżdża do szkoły, czy pracy w Białymstoku.

Zadanie w 80% będzie dofinansowane z budżetu państwa, w ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Po 10% kosztów pokryją Powiat Białostocki i Gmina Juchnowiec Kościelny.

SOBOLEWO (gmina Supraśl)

W dniach od 3 do 7 czerwca ulica Podleśna w Sobolewie od drogi krajowej nr 65 Białystok - Bobrowniki od przejazdu kolejowego będzie zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego. Powodem zamknięcia drogi na wyżej wymienionym odcinku będzie wykonywanie prac asfaltowych.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1084 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39