Do Białowieży dojedziemy pociągiem

2015.02.17 00:00
Rewitalizacja linii kolejowej nr 52 na odcinku Hajnówka - Białowieża znalazła się wśród inwestycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - podała Fundacja Centrum Zrównoważonego Transportu.
Do Białowieży dojedziemy pociągiem
Fot: ESD
Dawna stacja Białowieża Towarowa

Dodanie rewitalizacji linii Hajnówka - Białowieża do listy inwestycji wynika ze zwiększenia w RPO kwoty przeznaczonej na kolej do 48 mln euro. Pierwotny projekt RPO przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej przewidywał o 8 mln euro mniej. Podlasie jest jednym z wielu regionów, w których negocjacje z Komisją przyniosły zwiększenie środków na inwestycje kolejowe.

Oprócz linii do Białowieży już wcześniej województwo przewidziało realizację linii nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa; nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża oraz 3 projektów szerokotorowych: Kuźnica – Gieniusze, Bufałowo Wschód – Bufałowo i granica państwa – Chryzanów.

W styczniu PKP PLK ogłosiła przetarg na studia wykonalności dla tych 5 projektów. Fundusze na prace przedprojektowe w wysokości 1,2 mln zł zarezerwowało województwo.

Oprócz projektów z RPO na terenie województwa zaplanowany jest duży pakiet inwestycji kolejowych z PO Polska Wschodnia. W ramach tego programu rewitalizacji zostaną poddane linie na odcinkach Białystok – Bielsk Podlaski, granica województwa – Czeremcha – Hajnówka oraz Lewki – Hajnówka.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1577 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39