Dobra atmosfera i partnerstwo uczeń-nauczyciel. Oceniono szkoły TWP w Białymstoku

2016.07.05 02:24
Nauczyciele nie lekceważyli słuchaczy i pomagali tym, którzy mieli kłopoty w nauce – m.in. takie wnioski pojawiają się w raporcie ewaluacyjnym Kuratorium Oświaty dotyczącym białostockiego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
Dobra atmosfera i partnerstwo uczeń-nauczyciel. Oceniono szkoły TWP w Białymstoku
Fot: pixabay.com

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przygotowało raport ewaluacyjny dotyczący nauczania w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Białymstoku. Kontrolę przeprowadzono w Liceum Ogólnokształcącym TWP oraz Policealnym Studium Zawodowym TWP.

Dobre noty dla szkół

Obserwatorzy z kuratorium zauważyli, że na wszystkich zajęciach, które wizytowali, słuchacze mieli możliwość podsumowania lekcji oraz otrzymywali wskazówki, jak uczyć się w domu.

Co więcej, stwierdzono, że wykładowcy zapewniają słuchaczom możliwość wzajemnego uczenia się poprzez wykonywanie zadań w parach bądź grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań, porównywanie otrzymanych wyników i poprawianie występujących w nich błędów oraz wymienianie się uwagami i wypowiadanie się na forum grupy.

Z raportu przygotowanego przez inspektorów wynika, że uczniowie wypowiadali się pozytywnie o szkołach. Oto niektóre cytaty zamieszczone w dokumencie ewaluacyjnym: "Organizowane są fakultety, można zostać po zajęciach", "Nauczyciele chwalą nas za postępy, zachęcają. Mówią, że potrafimy, damy radę.", "Nauczyciele mówią nam, że nauka jest ważna i nie wiadomo, co się może przydać w przyszłości, za ileś lat".

Kontrolujący stwierdzili również, że wzajemna relacja między nauczycielem a słuchaczami w każdej sytuacji była życzliwa. Pedagodzy przyjmowali ich opinie i inicjatywy. Słuchacze w ankietach potwierdzili panującą w szkole przyjazną atmosferę, polegającą m.in. na wzajemnej pomocy i równym traktowaniu wszystkich adeptów nauki.

Niemal wszyscy wskazali, że nauczyciele pomagają im, jeśli potrzebują wsparcia. Podczas wywiadu uczniowie przyznali również, że niektórzy z nich mają trudności z przyswajaniem wiedzy lub zaległości z poprzednich etapów edukacyjnych, jednak nauczyciele starali się wyrównać je poprzez przypominanie potrzebnych wiadomości oraz poświęcanie większej ilości czasu na słabiej opanowane partie materiału.

Ocenie poddano również infrastrukturę szkoły. Mieści się ona w centrum miasta, blisko przystanków autobusowych. Dysponuje dużą liczbą przestronnych sal, biblioteką, pomocami dydaktycznymi. Sale lekcyjne są po gruntownym remoncie, widne, estetyczne, wyposażone w pomoce związane z nauczanym przedmiotem (nowoczesne pracownie komputerowe oraz laptopy, projektory, tablice multimedialne, sprzęt audio–video, filmy, książki, specjalistyczną prasę).

Propozycje białostockiego TWP

W oddziale regionalnym TWP w Białymstoku funkcjonuje Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne.

W pierwszej placówce można zdobyć zawód technika: administracji, archiwisty, bhp, informatyka oraz rachunkowości. Aby się tu uczyć się, nie trzeba mieć matury.

Natomiast w liceum nauka po zasadniczej szkole zawodowej trwa tylko 2 lata, a po 8-letniej podstawówce lub gimnazjum 3 lata. Szkoła proponuje oddzielne klasy dla osób w wieku 40+ z nauką języka rosyjskiego lub angielskiego.

Obie instytucje mają uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w nich jest bezpłatna, a zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zostało utworzone w maju 1950 r. i jest jedną z najstarszych, najdłużej działających organizacji oświatowych w Polsce.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: TWP Białystok.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

837 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39