Dokument o przyszłości Białegostoku

2009.11.26 00:00
Jak będzie wyglądać nasze miasto za 10 lat? W dużym stopniu może wpłynąć na to "Strategia Rozwoju Białegostoku na lata 2001-2020+". Władze przystąpiły właśnie do jej opracowywania.

Obowiązująca strategia rozwoju powstała w 1996 r. W przyszłym roku już wygasa, przez 13 lat od jej powstania wiele się także zmieniło. O przystąpieniu do opracowania nowego tego typu dokumentu zadecydowali radni na jednej z jesiennych sesji. W czwartek (26.11) prezydent poinformował o podjęciu prac w tym kierunku.

- Będzie służyć nie tylko urzędnikom czy samorządowi, ale wszystkim mieszkańcom - mówił Tadeusz Truskolaski. Aplikacja o środki unijne będzie wynikać właśnie ze strategii - dodawał. Jej opracowanie będzie przebiegać w kilku etapach i zakończy się w październiku 2010 r. Zanim zredaguje się dokument specjaliści postarają się zdiagnozować problemy, z którymi stykają się mieszkańcy naszego miasta oraz działający tu przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Wskażą także silne i słabe strony Białegostoku, jego szanse i zagrożenia. Dokument będzie opracowywany przez pięć zespołów: ds. metropolii; rozwoju gospodarczego; planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportowej; infrastruktury społecznej i kapitału ludzkiego oraz sportu, turystyki i kultury.

Podczas wszystkich prac nad strategią będą prowadzone konsultacje społeczne. W marcu przyszłego roku, na 10-11 spotkaniach, władze miasta poinformują o jej założeniach i wysłuchają postulatów mieszkańców. Od stycznia ruszy również specjalna zakładka miejskiego portalu, na której każdy będzie mógł pozostawić swoje uwagi.

E.S.

1150 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39