Dynamiczny koniec roku w unijnym projekcie Wodociągów Białostockich

2021.12.23 10:11
W ostatnich miesiącach 2021 roku Wodociągi Białostockie rozpoczęły ostatni etap realizacji współfinansowanego przez UE projektu pt. "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap". Większość z 30 zadań inwestycyjnych odnosi się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W porównaniu z nimi większą skalę mają te, które dotyczą obiektów technologicznych przedsiębiorstwa.
 Dynamiczny koniec roku w unijnym projekcie Wodociągów Białostockich
Fot: Wodociągi Białostockie
Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie

Mieszkańcy najbardziej odczuwają efekty inwestycji sieciowych. W listopadzie br. zakończyły się ostatnie – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kiemliczów, Polnej, Zwierzynieckiej i Wasilkowskiej. W trzech pierwszych zbudowano też nowe odcinki sieci wodociągowej, ze środków własnych Wodociągów Białostockich.

W ramach współfinansowanego przez UE projektu wcześniej wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano sieć wod-kan. w ulicach: Sejneńskiej, Handlowej, Hurtowej, Magazynowej i Składowej, Angielskiej, Kieleckiej, Mohylowskiej, Toruńskiej, Kochanowskiego, Kurpiowskiej, Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej, Kozłowej, Saturna, Neptuna, Brzechwy, Sowlańskiej, Nowakowskiego, Zawady-Lodowej-Chmielowej, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej, Płockiej, Przytorowej oraz fragmentach Bema i Młynowej. Osoby, które jeszcze nie podłączyły swoich posesji do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, mogą to niezwłocznie uczynić poprzez Biuro Obsługi Klienta Wodociągów Białostockich (e-mail: bok@wobi.pl, tel. 85 74 58 170). Ponadto w ruchliwych ulicach: Akademickiej, Legionowej, Malmeda, Spółdzielczej i Zwycięstwa zostały uszczelnione – technologią bezwykopową – duże kolektory sanitarne z przyłączami.

Z końcem listopada odbył się odbiór zadania inwestycyjnego "Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie". Zmodernizowane, odpowiednio wyprofilowane zbiorniki mają teraz nowe warstwy filtracyjne. Stawy magazynują wodę surową, pochodzącą z ujęcia powierzchniowego na rzece Supraśl. Po wstępnej obróbce jest ona pompowana do urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze, zmodernizowanej m.in. dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. Teraz wasilkowskie stawy, wraz z otoczeniem, nadają nowego blasku najstarszemu obiektowi Wodociągów Białostockich.

Z inwestycji zlokalizowanych na wszystkich trzech stacjach uzdatniania wody (SUW Jurowce, SUW Pietrasze, SUW Wasilków) i oczyszczalni ścieków, do zakończenia pozostało zadanie: "Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków". Roboty zakończyły się tam w ostatnich dniach listopada. Aktualnie modernizowane jest oprogramowanie umożliwiające zarządzanie oczyszczalnią oraz trwa rozruch obiektów objętych projektem. Efektem tych działań ma być znaczne ograniczenie przenikania uciążliwych zapachów do atmosfery. Zakończenie modernizacji białostockiej oczyszczalni planowane jest na I kwartał przyszłego roku.

Nazwa Beneficjenta: "Wodociągi Białostockie" sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku
i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 167 403 851,16 PLN netto
Dofinansowanie z UE: 106 614 798,06 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1782 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39