Działki budowlane, kompleks wart 1 mln zł i nie tylko. Skarbówka wyprzedaje nieruchomości

2024.04.17 06:39
Podlaskie urzędy skarbowe sprzedają nieruchomości należące do dłużników. Niektóre są bardzo atrakcyjne, położone w spokojnych okolicach. Wiele z nich można kupić za niewielkie pieniądze, ponieważ z każdą nieudaną licytacją, działki sprzedawane są po niższych cenach. Sprawdźcie najnowsze oferty!
Działki budowlane, kompleks wart 1 mln zł i nie tylko. Skarbówka wyprzedaje nieruchomości
Fot: Pixabay

Kompleks wart niemal 1 mln zł

Pierwsza nieruchomość, którą sprzedaje skarbówka stanowi kompleks składający się z siedmiu działek, położonych w Jałówce (gminie Michałowo). Na terenie kompleksu znajduje się budynek mieszkalny o konstrukcji krytej blachą, trzy budynki gospodarcze, altana oraz drewniany pomost o imponującej długości około 40 metrów. Dodatkowo, część nieruchomości obejmuje obszary leśne, pastwiska trwałe, grunty orne, oraz grunty pod stawami, zadrzewione i zakrzewione.

Nieruchomość posiada także cztery stawy, które stanowią jej istotny element. Całość nieruchomości, wraz z jej różnorodnymi elementami, tworzy niepowtarzalny kompleks, który może być idealną inwestycją lub miejscem dla osób poszukujących spokoju i kontaktu z naturą.

Oszacowana wartość tej nieruchomości wynosi 901 070 zł, jednak cena wywoławcza w trzeciej licytacji została ustalona na kwotę 585 695,50 zł. Zgodnie z warunkami licytacji, przystępujący do niej licytant musi złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, co w tym przypadku wynosi 90 107 zł.

Licytacja nieruchomości odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, przy ul. Plażowej 17, w pokoju nr 412. Warto zaznaczyć, że osoby zainteresowane mogą w ciągu 14 dni przed dniem licytacji oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w urzędzie skarbowym, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 85 878 5185.

Do kupienia działki o powierzchni 7 ha

Kolejną nieruchomością są dwie działki, które wchodzą w skład obszernej nieruchomości o łącznej powierzchni 7,0415 hektara, położonej w miejscowości Bierwicha, w obrębie gminy Sidra.

Pierwsza z działek, o numerze geodezyjnym 264/5 i powierzchni 6,6701 hektara, to obszar niezabudowany, przeznaczony głównie pod rolnictwo. Działka ta posiada kształt wydłużonego prostokąta i graniczy z drogą wojewódzką nr 673 oraz z drogą gruntową. Teren jest porośnięty trawą i niewielkimi zadrzewieniami, z widocznymi śladami po usunięciu drzew. Cena wywoławcza dla tej działki została ustalona na 117 435,75 zł, co stanowi 3/4 szacowanej wartości, która wynosi 156 581 zł. Wadium wymagane od licytanta to 15 658,10 zł.

Druga z działek, o numerze geodezyjnym 238 i powierzchni 0,3714 hektara, to obszar zabudowany. Znajduje się na terenie zwartej zabudowy wsi Bierwicha i posiada dostęp do sieci infrastruktury, takiej jak elektroenergetyczna, wodociągowa oraz telekomunikacyjna. Na tej działce znajduje się budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze. Wartość tej nieruchomości, uwzględniając wartość gruntu oraz zabudowań, szacowana jest na 136 759 zł. Cena wywoławcza dla działki nr 238 wynosi 102 569,25 złotych, a wymagane wadium to 13 675,99 zł.

Licytacja odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Skarbowym w Sokółce, mieszczącym się przy ulicy Białostockiej 47, w pokoju 112. Terminy oglądania oraz przeglądania akt można zarezerwować przez internet lub telefonicznie. Wadium, stanowiące 1/10 sumy oszacowanej wartości nieruchomości, należy złożyć przed przystąpieniem do licytacji. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków licytacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 85 878 5185.

Działka za nieco ponad 30 tys. zł

Kolejna nieruchomość znajduje się w Starym Masiewie, gminie Narewka w powiecie hajnowskim. Jej powierzchnia całkowita wynosi 0,5320 hektara. Zlokalizowana jest na zapleczu zabudowy zagrodowej, przylega do ulicy wiejskiej. Działka ma kształt prostokąta, jest zadrzewiona, z dojazdem drogą żwirową i częściowo porośnięta trawą.

Oszacowana wartość tej nieruchomości wynosi 43 430 złotych, natomiast cena wywoławcza została ustalona na 32 573 zł. Wymagane wadium, które licytant musi złożyć przed przystąpieniem do licytacji, wynosi 4 343 zł.

Licytacja odbędzie się 15 maja 2024 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim, mieszczącej się przy ulicy Mickiewicza 33. Osoby zainteresowane licytacją mogą w ciągu 14 dni przed jej terminem oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w urzędzie skarbowym. Wizyty należy jednak wcześniej umówić telefonicznie pod numerami: 85 731 84 13 lub 85 731 84 22.

Nieruchomość zabudowana Zaścianki gm. Supraśl

Skarbówka sprzedaje również działkę w Zaściankach (gmina Supraśl) przy ulicy Wojskiego 17 i 19. Nieruchomość ta obejmuje działki zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, wraz z garażem w bryle budynku oraz budynkiem gospodarczym, oznaczone numerami geodezyjnymi 104/49 i 104/50. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0990 hektara.

Oszacowana wartość tej nieruchomości to 707 000 zł, jednak cena wywoławcza w pierwszej licytacji została ustalona na kwotę 530 250 zł. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 70 700 zł.

Licytacja odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, przy ulicy Plażowej 17, w pokoju nr 412. Szczegółowe informacje dotyczące licytacji oraz nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 85 878 5185 lub pisząc na adres e-mail: wojciech.szczebiot@mf.gov.pl.

W okresie 14 dni przed terminem licytacji istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości oraz przeglądania akt postępowania egzekucyjnego w urzędzie skarbowym. Wizyty należy wcześniej umówić telefonicznie.

Działka nieopodal Białowieży

Do kupienia jest także działka w Pogorzelcach (gminie Białowieża). Jej powierzchnia całkowita wynosi 1003 metry kwadratowe. Nieruchomość położona jest w terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, ma kształt prostokąta, jest zakrzaczona i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dodatkowo, jest ona uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Oszacowana wartość tej nieruchomości wynosi 65 516 zł, jednak cena wywoławcza w pierwszej licytacji została ustalona na kwotę 49 137 zł. Wymagane wadium, które licytant musi uiścić przed przystąpieniem do licytacji, wynosi 6 552 zł.

Licytacja nieruchomości gruntowej odbędzie się 15 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim, przy ulicy Mickiewicza 33. Osoby zainteresowane licytacją mogą w ciągu 14 dni przed terminem oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w urzędzie skarbowym. Wizyty należy wcześniej umówić telefonicznie pod numerami: 85 731 84 13 lub 85 731 84 22.

5 działek w powiecie hajnowskim

Do kupienia są również nieruchomości w powiecie hajnowskim. Skarbówka sprzedaje 5 działek położonych w centralnej strefie miejscowości Narwi. Działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych oraz posiadają bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi publicznej, tj. ulicy Ogrodowej. Nieruchomościposiadają przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Oszacowana wartość poszczególnych działek oraz ich ceny wywoławcze w drugiej licytacji to:

Działka nr 1539 o powierzchni 0,0549 ha:
Oszacowana wartość: 20 862 zł
Cena wywoławcza: 14 603 zł
Wadium: 2 086 zł

Działka nr 1538 o powierzchni 0,0558 ha:
Oszacowana wartość: 21 204 zł
Cena wywoławcza: 14 843 zł
Wadium: 2 120 zł

Działka nr 1541 o powierzchni 0,0544 ha:
Oszacowana wartość: 20 672 zł
Cena wywoławcza: 14 470 zł
Wadium: 2 067 zł

Działka nr 1543 o powierzchni 0,0518 ha:
Oszacowana wartość: 19 684 zł
Cena wywoławcza: 13 779 zł
Wadium: 1 968 zł

Działka nr 1540/2 o powierzchni 0,0915 ha:
Oszacowana wartość: 34 770 zł
Cena wywoławcza: 24 339 zł
Wadium: 3 477 zł

Druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej odbędzie się 26 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim, mieszczącej się przy ulicy Mickiewicza 33. Termin oglądania nieruchomości oraz przeglądania akt postępowania egzekucyjnego zostanie podany telefonicznie na 14 dni przed dniem licytacji. Wizyty należy wcześniej umówić z pracownikiem Urzędu Skarbowego pod numerami telefonów: 85 731 84 13, 85 731 84 22 lub 85 731 84 29.

Można kupić również udziały

Przedmiotem kolejnej licytacji jest udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2,7702 ha, położonej w obrębie wsi Nowa Wola (gmina Michałowo). Nieruchomość ta składa się zarówno z gruntów zadrzewionych i zakrzewionych o powierzchni 0,1870 ha, jak i gruntów ornych o powierzchni 2,5832 ha.

Oszacowana wartość udziału nieruchomości wynosi 48 737 zł. Cena wywoławcza w drugiej licytacji została ustalona na kwotę 34 115,90 zł. Wadium w wysokości 4 874 zł jest wymagane jako warunek konieczny do przystąpienia do licytacji.

Licytacja udziału w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej odbędzie się 8 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, znajdującej się przy ul. Plażowej 17, w pokoju nr 412. Szczegółowe informacje na temat licytacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 85 878 5185 lub pisząc na adres e-mail: wojciech.szczebiot@mf.gov.pl. Przed dniem licytacji, przez okres 14 dni, możliwe jest oglądanie nieruchomości oraz przeglądanie akt postępowania egzekucyjnego w siedzibie urzędu skarbowego. Wizyty należy umówić uprzednio, kontaktując się telefonicznie i uzgadniając termin.

Udziały warte 50 tys. zł

Skarbówka sprzedaje również udział w wysokości ½ części nieruchomości o powierzchni 4279 m2, położonej w miejscowości Nowosady (gmina Hajnówka). Nieruchomość ta usytuowana jest na zapleczu zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej, przy ulicy Wiejskiej wsi Nowosady. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, nieco zakrzaczone, z pobliską zabudową mieszkaniowo-zagrodową. Działka ma kształt prostokąta i posiada potencjał rozwojowy, umożliwiającą zabudowę zgodną z decyzją o warunkach zabudowy.

Oszacowana wartość ½ udziału w nieruchomości wynosi 52 710 zł. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji została ustalona na kwotę 39 533 zł. Wadium w wysokości 5 271 zł jest wymagane jako warunek konieczny do przystąpienia do licytacji.

Licytacja odbędzie się 14 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim, przy ul. Mickiewicza 33. Przez 14 dni przed terminem licytacji możliwe jest oglądanie nieruchomości oraz przeglądanie akt postępowania egzekucyjnego w urzędzie skarbowym. W celu umówienia wizyty proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w urzędzie.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl

1388 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39