Dzięki UMB studenci poczują się staro. Dlaczego?

2023.08.31 16:45
Dzięki współpracy z Fundacją Nutricia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zostanie wyposażony w fantomy do zakładania sond żywieniowych u pacjentów dorosłych i u dzieci oraz symulator odczuć starczych. Dodatkowo Fundacja zapewni materiały dydaktyczne oraz szkolenia dla wykładowców. W najbliższym roku akademickim z zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń na fantomach w Centrum Symulacji Medycznych UMB skorzysta 1700 studentów uczelni.
Dzięki UMB studenci poczują się staro. Dlaczego?
Fot: Medyk Białostocki
Dzięki UMB studenci poczują się staro. Dlaczego?

- Po zajęciach student będzie potrafił rozpoznać niedożywienie, zaplanować i prowadzić żywienie enteralne i parenteralne, żywienie pacjenta w okresie poprzedzającym duży zabieg operacyjny, żywienie enteralne dzieci, będzie potrafił założyć sondę do żywienia i obsługiwać PEG*. W efekcie skorzystają na tym przyszli pacjenci obecnych studentów - informuje Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Zajęcia z leczenia żywieniowego będą prowadzić wykładowcy z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB, Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii Pediatrii UMB, II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Kliniki Neurologii UMB, Kliniki Geriatrii UMB.

Fundacja Nutricia użyczy UMB następujący sprzęt dydaktyczny: jeden fantom pediatryczny do nauki żywienia enteralnego (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii), dwa fantomy do nauki żywienia enteralnego imitujące osobę dorosłą (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii), jeden kombinezon do symulacji odczuć starczych.

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2023 roku do 30 września 2024 r. z możliwością jej przedłużenia, po przedłożeniu Fundacji wyników ankiety ewaluacyjnej.

* PEG, czyli przezskórna endoskopowa gastrostomia jest sztuczną drogą dostępu do wnętrza żołądka, tworzoną w celu żywienia enteralnego.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

1580 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39